صفحه اصلي  |   دانلود نرم افزار  |   دانلود عکس وتصوير  |   دانلود بازي  |   دانلود کتاب  |   دانلود آهنگ   |   مدرسه هوشمند  |   تحقیق کاروفناوري  |   پروژه کاروفناوري  |   فيلم کاروفناوري

کاروفناوري پنجم  |   کاروفناوري ششم  |   کاروفناوري هفتم  |   کاروفناوري هشتم  |   کاروفناوري نهم
کاروفناوري ششم هفتم هشتم نهم

مطالب کاروفناوری کلاله
کاروفناوری پنجم
کاروفناوری ششم
=========================
مطالب کاروفناوری هفتم
=========================
پودمان 1 نوآوری وفناوری
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: آموزش و به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی،پرسش گری؛ ایده پردازی ، نوآوری و خلاقیت؛ انجام دادن کارها بر پایهٔ نگرش سیستمی؛ بهر ه گیری درست از فناوری ها؛
=========================
پودمان 2 فناوری اطلاعات وارتباطات
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی ، پرسش گری و ... ؛ آشنایی با مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ آشنایی با ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنها ؛ آ شنایی با تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی ؛ ایده پردازی، نوآوری و خلاقیت.

=========================
پودمان 3 جستجوی اطلاعات
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛ آشنایی با ابزار مرورگر صفحات وب ؛ آشنایی با روش های جست وجو و جمع آوری اطلاعات؛ آشنایی با منابع جمع آوری اطلاعات؛ استفاده از روش های جست و جوی اطلاعات؛ به کارگیری موتورهای جست وجو؛ توانایی جمع آوری اطلاعات درست در اینترنت.
=========================
پودمان 4 مستندسازی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: به کارگیری مهارت هایى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکرانتقادی، پرسش گری و ...آشنایی با مستندسازی و مزایای آن ؛ استفاده از نرم افزار واژه پرداز برای تهیهٔ گزارش؛ توانایی درج متن، جدول و تصویر در پروندهٔ متنی؛ توانایی انجام تنظیمات متن، جدول و تصویر در پروندهٔ متنی.
=========================
پودمان 5 کسب وکار
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: تأکید بر مهارت هايى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛ آشنایی با مفاهیم کسب وکار کارآفرینی، خرید، فروش، پس انداز، کار تهای اعتباری و ...؛ کاربرد فناوری های نو در زمینهٔ کسب وکار خرید اینترنتی، کاربرد کارت اعتباری، برنامه ریزی مالی برای خود و...؛ بررسی مشاغل، در زمینهٔ کسب وکار؛ شناسایی ویژگی های خود برای کارآفرینی.
=========================
پودمان 6 نقشه کشی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید تأکید بر مهارت هایی غیر فنی مانند انجام کارهای گروهی تفکر انتقادی، پرسش گری و ..؛تقویت مهارت برآورد اندازه و اندازه گیری؛ مهارت کشیدن نقشه دستی آزاد اسکچ مهارت کشیدن نقشه با وسایل نقشه کشی.
=========================
پودمان 7 کاربا چوب
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع چوب فراورده های صنایع چوب و ...آشنایی با برخی مشاغل صنایع چوب مانند نجاری،قاب سازی، کابینت سازی و ...؛کار با ابزارهای نجاری دستی صنایع چوب مانند اره، چوب سای، دریل و ...؛تولید محصولات چوبی قابل استفادهٔ شخصی یا فروش.
=========================
پودمان 8 اشتراک گذاری اطلاعات
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:به کارگیری مهارت هایى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکرانتقادی، پرس شگری و ... ؛آشنایی با اشتراک گذاری و ضرورت های آن؛به کارگیری نرم افزار پاورپوینت برای ارائهٔ نمایشی اطلاعات؛توانایی ایجاد اسلایدهای نمایشی؛توانایی مدیریت اسلایدهای نمایشی؛دادن جلوه های ویژه به اسلاید و اجزای آن.
=========================
پودمان 9 پرورش و نگه داری گیاهان
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایى مانند اجراى کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم پرورش و نگهداری گیاهان شرایط محیطی، ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و... آشنایی با برخی مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛تولید سبزی، گل و نهال انگور.
=========================
پودمان 10 پوشاک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع پوشاک انواع دوخت دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...آشنایی با برخی مشاغل صنایع پوشاک؛گزینش درست پوشاک شخصی.
=========================
پودمان 11 خوراک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهار تهايی مانند انجام کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری و …؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع و مواد خوراکی مواد خوراکی سالم و ناسالم، روش های نگه داری مواد خوراکی و … آشنایی با برخی مشاغل صنایع و مواد خوراکی؛آماده کردن ناشتایی، ناهار یا شام و میان وعده؛ فرآوری و نگهداری برخی مواد خوراکی ماست، کره،بسته بندی حبوبات و …..
=========================
راه اندازی بازارچه
پروژه کاروفناوری
کارکلاسی کاروفناوری
بررسی کنید کاروفناوری
بارش فکری کاروفناوری
پرسش کاروفناوری
هم اندیشی کاروفناوری
=========================
مطالب کاروفناوری هشتم
=========================
پودمان کاربافلز
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛ رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی،مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
=========================
پودمان الکترونیک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی ماننداجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعهٔ پایدار دربخش محیط زیست؛ طراحی و ساخت مدارات سادهٔ الکترونیکی؛ اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی.
=========================
پودمان شهروند الکترونیکی 1
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام دادن فعالیتهاى پودمان؛اتصال رایانه به اینترنت؛ایجاد پست الکترونیکى؛اىجاد، ارسال، دسته بندی و حذف نامه های الکترونیکی؛رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با رایانه در فضاهای مجازی؛رعاىت نکات اخلاقى در فضاى مجازى؛رعاىت اخلاق حرف هاى در فضاى مجازى.
=========================
پودمان صنایع دستی بافت
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهى، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع در انجام دادن کارها ؛بافت تخت؛تولىد نمونه ای کیف و تزیین آن؛رعاىت نکات ایمنی و بهداشت به هنگام تهیه آن ها.
=========================
پودمان شهروندالکترونیک 2
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: ویرایش تصاویر، تهیهٔ آلبوم تصاویر؛تولید فیلم کوتاه؛تبدیل قالب های مختلف تصویر، صدا و ویدئو به قالب های رایج و کاربردی؛ اجرای فایل های پویانمایی؛پشتیبان گیری از فایل های چند رسانه ای؛رعایت نکات ایمنی و بهداشتى در انجام کارها؛ کار گروهی، مسئولی تپذیری و مدیریت منابع و فناوری اطلاعات و ارتباطات؛رعایت اخلاق حرفه ای مانند حقوق مؤلفین در فضای مجازی
=========================
پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی،مسئولیت پذیری،مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛پرورش جوجه مرغ بومی یا بلدرچین؛پرورش و نگه داری ماهیان آکواریومی؛رعایت اخلاق حرفه ای ؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها.
=========================
پودمان اموراداری ومالی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری مدیریت منابع، فناوری ارتباطات و اطلاعات و اخلاق حرفه ای؛برآوردهای مالی و اداری؛نوشتن نامه یا پیگیری آن، ثبت نامه ها، نوشتن صورت جلسه؛بررسی و ثبت اسناد مالی خانواده و اسناد کارهای گروهی؛انجام محاسبات اقتصاد خانواده؛ مستندسازی هزینه و درآمد خانواده در یک نرم افزار ساده مرتبط با حسابداری، نر مافزار صفحه گسترده مانند اکسل.
=========================
پودمان معماری و سازه
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:نقشه خوانی و استخراج اطلاعات از نقشه؛ساخت بخش های مختلف یک ماکت طبق ابعاد واندازه های نقشه و اتصال آن ها به یکدیگر؛کار گروهی، مسئولیت پذیری،مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حفظ محىط زىست و اخلاق حرفه اى؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام دادن این کارها.
=========================
پروژه طراحی دستگاه برش حرارتي
پروژه طراحي و ساخت كيف
پروژه پرورش و نگهداري از حيوانات
پروژه طراحي و ساخت ماكت ساختمان
تحقیق کنید کاروفناوری
کارکلاسی کاروفناوری
کارخارج از کلاس کاروفناوری
پرسش کاروفناوری
بارش فکری کاروفناوری
=========================
مطالب کاروفناوری نهم
=========================
پودمان الگوریتم و فلوچارت
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کار گروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛توانایی حل مسئله؛ارائه الگوریتم کارها؛رسم روندنما به صورت دستی؛رسم روندنما به وسیله نرم افزار؛رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان ترسیم با رایانه
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کار گروهی، مسئولیت پذیری ، مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای ؛انتخاب فناوری ترسیم با رایانه؛ترسیم شکل های ساده هندسی ؛استفاده از ابزار های ویرایش و اصلاح ترسیم ؛به کارگیری ابزار های دقیق و کمک رسم؛اندازه گذاری بر روی نقشه ها؛کسب اطلاعات در ترسیم با رایانه؛ترسیم نقشه های پروژهٔ طراحی و ساخت؛رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان سازوکارهای حرکتی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛تفکر سیستمی؛مونتاژ و دمونتاژ کردن اجزای یک ساز و کار حرکتی؛طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی ساده؛تعمیر و نگهداری از ساز و کارهای حرکتی؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان بازی های رایانه ای
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛توانایی ارائهٔ ایده های نو برای ساخت بازی های رایانه ای؛کار با نرم افزارهای ساخت بازی های رایانه ای؛ساخت یک بازی رایانه ای ساده؛رعایت نکات ایمنی و ارگونومی، هنگام کار با رایانه.
=========================
پودمان برق
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارهای گروهی، داشتن تفکر انتقادی، پرسش گری،مسئولیت پذیری و توسعهٔ پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید یک پل؛نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید یک پل؛طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید دو پل؛نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید دو پل؛طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید تبدیل؛نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید تبدیل؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار.
=========================
پودمان تاسیسات مکانیکی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کار گروهی ، مسئولیت پذیری ، مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛تعویض و تعمیر شیر آب و وسایل بهداشتی؛برطرف کردن گرفتگی کاسهٔ ظرف شویی؛آب بندی فلاش تانک؛راه اندازی رادیاتور؛سرویس کولر آبی؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان عمران
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوریاطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛ساخت دیوار نیم آجری با نوع پیوند راسته نما؛ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند سرنما )کله نما(؛طراحی و ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند کله و راسته؛ساخت قطعات گچی؛کنده کاری روی گچ؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان خودرو
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید.کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، اخلاق حرفه ای؛بررسی سطح مایع خنک کننده موتور ؛بررسی سطح مایع ترمز؛بررسی سطح روغن موتور؛بررسی سطح مایع باتری؛بررسی سطح مایع شیشه شوی؛بررسی فرسایش و باد تایر؛تعویض فیوز خودرو؛تعویض چرخ پنچر و بستن زنجیر چرخ؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار.
=========================
پودمان پایش و رشد کودک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:مسئولیت پذیری، رعایت اصول اخلاق حرفه ای ومستند سازی؛اندازه گیری قد و وزن کودک ؛اندازه گیری محیط های بدن کودک دور سر، دور بازو؛ثبت شاخص های رشد کودک؛محاسبه نمایهٔ توده بدن؛تهیهٔ فهرستی از شاخص های تکامل کودک؛ رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان صنایع دستی برجسته کاری روی مس
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛برجسته کاری ورق مس؛ساخت پلاک تزیینی مسی؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛شناسایی توانمندی ها، استعدادها، ارزش ها، رغبت ها وشخصیت تحصیلی حرفه ای؛شناسایی محیط تحصیلی حرفه ای خود؛شناسایی روش های شناخت نیازهای تحصیلی حرفه ایکشور، استان و منطقه خود؛مهارت در تصمیم گیری تحصیلی حرفه ای؛به کارگیری ابزارهای مختلف روان شناختی، چک لیست ها،شرح حال نویسی، داستان و حکایت زندگی تحصیلی حرفه ای خود.
=========================
معرفی شهرستان کلاله
شهرستان کلاله از شهر های استان گلستان
است که با مرکز استان شهر گرگان 125
کیلومتر فاصله دارد با جمعیتی حدود 130
هزارنفردارای آب وهوای معتدل و نیمه
کوهستانی ومیزان بارش سالیانه600 میلیمتر
=========================
باتشکرسیدسلطان شیخی
دبیر کاروفناوری شهرستان کلاله

seyyedsultan@yahoo.com

seyyedsultan@gmail.com

seyyedsultan@hotmail.com
جستجو در وبلاگ کاروفناوري کلاله


در اين وبلاگ
در كل اينترنت
دسته بندي مطالب کاروفناوري کلاله
کاروفناوری کلاله(1605)
دانلودنرم افزار(305)
کاروفناوری هفتم(287)
فیلم کاروفناوری(225)
مطالب کاروفناوری(210)
کاروفناوری نهم(191)
کاروفناوری هشتم(154)
دانلودعکس وتصویر(127)
دانلود ترتیل قرآن(114)
تحقیق کاروفناوری(75)
دانلودبازی(72)
دانلود کتاب(68)
خواندنی ها(64)
کارکلاسی هفتم(46)
دانلودآهنگ(43)
دانلودهای کاروفناوری(40)
پودمان 11 خوراک(40)
پودمان 9 پرورش گیاهان(39)
پودمان 7 کارباچوب(36)
پاورپوینت کاروفناوری(36)
دانلودتیتراژ(32)
پودمان ترسیم با رایانه(32)
پودمان برق نهم(31)
پودمان کاربافلز(30)
دانلود کلیپ(30)
تصاویر متحرک(29)
آموزش ویندوز(28)
پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی(28)
تمپلت پاورپوینت(27)
پودمان 10 پوشاک(27)
پودمان بازی های رایانه ای(25)
پودمان ساز و کارهای حرکتی(24)
پودمان 4 مستندسازی(24)
پودمان 1نوآوری وفناوری(23)
پودمان الکترونیک(23)
کارکلاسی نهم(22)
پودمان 6 نقشه کشی(22)
پودمان خودرو(22)
کارکلاسی کاروفناوری هشتم(21)
دانلودنوحه و مرثیه(21)
پودمان 5 کسب وکار(20)
زندگی نامه(20)
پودمان عمران(19)
پودمان شهروند الکترونیکی دو(19)
پودمان شهروند الکترونیکی یک(18)
نرم افزارپرتابل(18)
ترتیل قرآن(16)
پودمان صنایع دستی هشتم(16)
پودمان ۳ جستجوی اطلاعات(16)
آموزش سخت افزار(15)
پودمان الگوریتم(15)
دانلودسرود(14)
معرفی سایت(14)
پودمان 8 اشتراک گذاری(14)
واژه نامه کامپیوتر(13)
پودمان 2 فناوری اطلاعات(13)
نمونه پروژه کاروفناوری(12)
درایور تخته های هوشمند(12)
آموزش کامپیوتر(11)
کاروفناوری ششم(10)
پروژه های کاروفناوری(9)
مطالب کاروفناوری نهم(8)
دانلود نمونه سوال کامپیوتر(8)
پرسش کاروفناوری هشتم(8)
انیمیشن پت ومت(7)
نمونه سوال مهارت های هفتگانه رایانه(7)
موسیقی سنتی(6)
دانلوداسکرین سیور(5)
دانلود تلاوت مجلسی قرآن(5)
راهنمای معلم کاروفناوری(5)
پرسش کاروفناوری هفتم(5)
پروزه کاروفناوری هشتم(5)
اسکین و پوسته(5)
پودمان تأسیسات مکانیکی(5)
دانلودفونت(4)
موسیقی سنتی سیستان(4)
تدریس برتر(4)
کلیپ صوتی(3)
دانلود مداحی(3)
پودمان معماری و سازه ماکت سازی(3)
پودمان اموراداری ومالی(3)
پرسش کاروفناوری نهم(3)
کاروفناوری پنجم(2)
پودمان هدایت تحصیلی(2)
بارش فکری کاروفناوری هفتم(2)
دانلود درایور(1)
دانلود جزوه آموزشی(1)
پودمان پایش رشد و تکامل کودک(1)
پودمان صنایع دستی نهم(1)
دانلودهاي کاروفناوري کلاله
کاروفناوري،پاورپوينت کاروفناوري
کاروفناوري ابتدايي و متوسطه 1


به وبلاگ کاروفناوری کلاله خوش آمدید

منتظر نظرات ارزشمند شما هستم 


 مطالب کتب کاروفناوری در یک نگاه

کاروفناوری پنجم

کاروفناوری ششم


کاروفناوری متوسطه یک پایه هفتم

برای ورود به پودمان ها بر روی عناوین آن ها کلیک کنید.

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com


کاروفناوری متوسطه یک پایه هشتم

برای ورود به پودمان ها بر روی عناوین آن ها کلیک کنید.

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com


کاروفناوری متوسطه یک پایه نهم

برای ورود به پودمان ها بر روی عناوین آن ها کلیک کنید.

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com


کپي برداري از مطالب این وبلاگ در صورت ذکر منبع بلامانع است.

توجه : این وبلاگ نسخه دومی ندارد

این وبلاگ هیچ گروهی در شبکه های اجتماعی ندارد

سیدسلطان شیخی

دبیر کاروفناوری شهرستان کلاله


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۳ آبان۱۳۹۴ ساعت 5:0
- کاروفناوری
برچسب‌ها: کاروفناوری پنجم, کاروفناوری ششم, کاروفناوری هفتم, کاروفناوری هشتم, کاروفناوری نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود فیلم صنعت برق - دانلود فیلم کاروفناوری

فیلم کارخانه ساخت ژنراتور و توربین بادی بازبان اصلی

مورد استفاده در تدریس پودمان های برق و الکترونیک کاروفناوری

http://suherfe.blogfa.com

حجم ۱۶ مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۴ آذر۱۳۹۴ ساعت 20:5
- کاروفناوری نهم، - پودمان برق، - فیلم و کلیپ کاروفناوری نهم، - دانلود فیلم و کلیپ کاروفناوری، - فیلم های رشته برق و الکترونیک
برچسب‌ها: فیلم کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان برق نهم, کاروفناوری نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

مطالب کمک درسی و آموزشی جهت تدریس پودمان خودرو کاروفناوری نهم

معرفی بخش های مختلف خودرو

شاسی خودرو

شاسی عبارت است از اسکلت بندی یک وسیله نقلیه که بتواند سایر قطعات خودرو از جمله موتور، جعبه دنده و ... را بر روی خود نگه دارد. در خودروهای سواری، شاسی با بدنه بطور یکپارچه ساخته می شود در خودروهای تجاری خصوصا وانت بارها شاسی از بدنه خودرو مستقل است.

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

 

بدنه خودرو

بدنه خودرو محفظه ای است که بر روی شاسی نصب می شود و در برگیرنده سرنشینان و بخش های مختلف خودرو می باشد. شکل بدنه خودروها از جمله مواردی است که موجب دسته بندی آنها می گردد. در شکل های زیر دسته بندی خودروهای سواری از لحاظ شکل بدنه نشان داده شده است. به خودروهایی که حداکثر گنجایش نه نفر را دشته باشند خودروی سواری اطلاق می گردد.

دسته بندی خودروهای سواری از لحاظ شکل بدنه

http://suherfe.blogfa.com

سیستم مولد قدرت

سیستم مولد قدرت خودرو یا موتور دستگاهی است که انرژی حرارتی حاصل از سوخت را به انرژی مکانیکی تبدیل نموده و موجب به حرکت در آمدن خودرو می شود. در واقع موتور به عنوان قلب تپنده خودرو می باشد و خود از قطعات ثابت و متحرک زیادی تشکیل شده است.

http://suherfe.blogfa.com

سیستم انتقال قدرت

وظیفه سیستم انتقال قدرت، انتقال توان تولیدی موتور خودرو به چرخ های محرک می باشد. اجزای سیستم انتقال قدرت خودرو عبارتند از: جعبه دنده، کلاچ، میل گاردان خودروهای محرک عقب یا چهار چرخ محرک، دیفرانسیل، پلوس و چرخ های محرک.

از لحاظ سیستم انتقال قدرت، می توان خودروهای سواری را به سه دسته محرک جلو، محرک عقب و چهار چرخ محرک تقسیم نمود. اگر توان موتور به چرخ های جلو خودرو منتقل گردد به آن خودروی جلو محرک گفته می شود اگر توان موتور به چرخ های عقب خودرو منتقل شود، به آن خودروی عقب محرک گفته می شود. و اگر توان موتور هم به چرخ های جلو و هم به چرخ های عقب انتقال یابد، به آن خودروی چهارچرخ محرک اطلاق می گردد

سیستم انتقال قدرت خودرو محرک عقب

 

http://suherfe.blogfa.com

 

سیستم انتقال قدرت در خودرو جلو محرک اکثر خودروهای سواری امروزی

http://suherfe.blogfa.com

سیستم انتقال قدرت خودرو چهارچرخ محرک

http://suherfe.blogfa.com

سیستم تعلیق

وظیفه سیستم تعلیق یا فنربندی چرخها، جلوگیری از انتقال ضربات وارده از جاده به اتاق و سرنشینان خودرو و هدایت وکنترل مناسب خودرو طی حرکت در مسیرهای مختلف است. اجزای سیستم تعلیق عبارتند از: فنرها،کمک فنرها و انواع اکسل.

http://suherfe.blogfa.com

سیستم فرمان

وظیفه سیستم فرمان، هدایت و کنترل خودرو در مسیر دلخواه راننده می باشد. به همین خاطر سیستم فرمان در ایمنی خودرو نقش بسیار مهمی دارد. سیستم فرمان از بخش های غربیلک فرمان، ستون فرمان، جعبه فرمان، مکانیزم و اهرم بندی فرمان تشکیل شده است.

http://suherfe.blogfa.com

سیستم ترمز

سیستم ترمز برای کاهش سرعت، متوقف نمودن و حفظ وضعیت سکون خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.این سیستم با تبدیل انرِی جنبشی خودروی در حال حرکت به گرما از طریق نیروی اصطکاکی که در ترمز چرخ های در حال گردش خودرو تولید می شود، باعث کاهش سرعت خودرو یا توقف کامل آن می گردد.

http://suherfe.blogfa.com

سیستم الکتریکی و الکترونیکی

وظیفه سیستم الکتریکی و الکترونیکی، تامین انرژی الکتریکی و راه اندازی تجهیزات برقی خودرو می باشد. با توجه به گستردگی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در خودروهای امروزی این سیستم از اهمیت ویژهای برخوردار است، برخی از اجزای سیستم عبارتند از: باتری، استارتر، آلترناتور یا دینام مداراهای روشنایی، مدارجرقه، مدار برف پاک کن و..............

http://suherfe.blogfa.com

سیستم ایمنی

وظیفه سیستم ایمنی حفط جان سرنشینان خودرو می باشد. به طور کلی سیستم های ایمنی در خودرو به دو دسته تقسیم می شود. سیستم های ایمنی فعال که از بروز تصادف جلوگیری می کنند مانند سیستم ترمز ضد قفل ABS و سیستم کنترل پایداری  ESP  سیستم های ایمنی غیر فعال که پس از بروز تصادف وارد عمل می شوند و از آسیب دیدن بیش از حد راننده و سرنشینان جلوگیری می کنند. مانند کیسه هوا و کمربند ایمنی.

http://suherfe.blogfa.com


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۴ آذر۱۳۹۴ ساعت 13:51
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان خودرو، - تحقیق کاروفناوری نهم، - مطالب کمک درسی کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: تحقیق کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, کاروفناوری نهم, پودمان خودرو
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

دانلود نرم افزار انیمیشن سازی جهت تدریس پودمان شهروند الکترونیک 2 کاروفناوری هشتم

 Toon Boom Animation Flip Boom Doodle 1.0.16812

این نرم افزار جهت آموزش و ساخت انیمیشن های ساده در پودمان شهروند الکترونیکی 2 کتاب کاروفناوری هشتم آمده است و اکنون آن را می توانید از ادامه مطلب دانلود و استفاده نمایید.

امیدوارم مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد.

حجم  104 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۴ آذر۱۳۹۴ ساعت 6:33
- کاروفناوری هشتم، - پودمان شهروندالکترونیک 2، - نرم افزارهای کاروفناوری هشتم، - دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای متحرک سازی
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله, کاروفناوری هشتم, پودمان شهروند الکترونیکی دو
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
دانلود انیمیشن پت و مت قسمت هفتم

Pat & Mat

همکاران و دوستان گرامی در صورت تمایل می توانید این انیمیشن که مرتبط با درس کاروفناوری نیز می باشد را در اوقات فراغت کلاس پخش نمایید با تاکید بر اینکه کار و اندیشه به هم مرتبط است تا علاقمندی دانش آموزان به درس بیشتر و همچنین باعث تنوع در کلاس شود.

حجم 28 مگابایت

فرمت Avi

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۴ آذر۱۳۹۴ ساعت 6:17
- کاروفناوری، - دانلود کارتون و انیمیشن
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, انیمیشن پت ومت
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

تنظیمات ایجاد انیمیشن در نرم افزار

PowerPoint 2013

در نرم افزار پاورپوینت بعد از اینکه روی یک مورد در صفحه ی کاری انیمیشن ایجاد کردیم می توانیم یک سری تنظیمات نیز روی انیمیشن اعمال کنیم که در پایین توضیحات آن نوشته می شود.

پس از اینکه بر روی یک مورد در محیط کار پاورپوینت انیمیشن ایجاد کردیم و منو یا پن سمت راست انیمیشن نیز باز بود می توانیم تنظیماتی را اعمال کرد که :

در نوار بالا اگر بر روی گزینه Start کلیک کنیم سه گزینه زیر باز می شوند.

1- On Click - یعنی انیمیشن ایجاد شده ی ما با کلیک کردن نمایش داده شود

2- With Previous - یعنی انیمیشن ایجاد شده به همراه نمایش اسلاید نمایش داده شود

3- After Previous - یعنی انیمیشن ایجاد شده پس از نمایش اسلاید نمایش داده شود

Duration - در منوی بالای نوار ابزار اگر اعدادمقابل گزینه Duration را کم و زیاد کنیم به همان میزان زمان اجرای انیمیشن کم یا زیاد می شود یعنی مدت زمان اجرای کامل انیمیشن.

Delay - این گزینه به میزان اعداد مقابل خودش در شروع اعمال انیمیشن تاخیر ایجاد می کند

Play - با کلیک روی این دکمه انیمیشن برای ما نمایش داده می شود


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۴ آذر۱۳۹۴ ساعت 6:0
- کاروفناوری، - کاروفناوری هفتم، - پودمان اشتراک گذاری اطلاعات، - مطالب کمک درسی کاروفناوری هفتم
برچسب‌ها: کاروفناوری هفتم, مطالب کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, آموزش کامپیوتر, پودمان 8 اشتراک گذاری
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

فیلم آموزشی نحوه رفع چکه کردن شیر آب اهرمی و آب بندی آن

پودمان تأسیسات مکانیکی کاروفناوری نهم

این فیلم آموزشی نحوه رفع چکه کردن شیر آب اهرمی و آب بندی آن را به طور کامل توضیح می دهد و می تواند در تدریس پودمان تأسیسات مکانیکی کاروفناوری نهم مورد استفاده قرار بگیرد.

در صفحه 72 کتاب کار و فناوری نهم به این فیلم اشاره شده است

http://suherfe.blogfa.com

حجم 30 مگابایت

فرمت Mp4

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴ ساعت 22:3
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان تاسیسات، - فیلم و کلیپ کاروفناوری نهم، - فیلم آموزشی کاروفناوری
برچسب‌ها: فیلم کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان تأسیسات مکانیکی, کاروفناوری نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

مطالب کمک آموزش جهت تدریس پودمان برق کاروفناوری نهم

انتقال انرژی الکتريکی

انرژی الکتريکی پس از توليد، توسط دکل ها و پايه های فلزی و سيم های هوايی از محل نيروگاه برق به سمت شهرها و روستاها انتقال داده می شود. مقدار ولتاژ خطوط انتقال برق در ايران ۲۳۰ و ۴۰۰ کيلو ولت است.

همان طور که گفته شد انرژی الکتريکی توليد شده در نيروگاه، توسط خطوط انتقال به مراکز مصرف می رسد. در محل ورودی مراکز مصرف، که بيشتر شهرها و روستاها و مناطق مسکونی هستند، ابتدا ولتاژ خيلی زياد انتقالی تا حدی ( ولتاژ ١٣٢ يا ٦٣ کيلو ولت) کاهش می يابد. با اين حال هنوز ولتاژ زياد است اين ولتاژ در مرحله ای ديگر به مقدار ۲۰ کيلو ولت کاهش يافته و پس از آن برای محله ها در مرحلهٔ آخر به ولتاژهای ۳۸۰ ولت سه فاز و ۲۲۰ ولت يک فاز قابل استفاده مصرف کننده ها تبديل و توزيع می شود.

در شبکهٔ برق ايران، معمولاً توزيع برق در محله ها و خيابان ها به صورت پنج سيمه و توسط تيرهای برق صورت می گيرد. در شکل زیر هر کدام از اين سيم ها نام گذاری شده اند.

برای مشترکانی مانند منازل مسکونی و واحدهای تجاری که مصرف کننده های تک فاز دارند، برق تک فاز نياز است و بايد کابلی دو سيمه دارای يک سيم فاز و يک سيم نول برای آنها اختصاص داده شود.

اما برای صنايع و کشاورزی که مصرف کننده های سه فاز مانند الکتروموتورهای سه فاز دارند برق سه فاز نياز است و بايد کابل ۴ سيمه اختصاص داده شود. اين کابل ۴ رشته ، دارای سه سيم فاز و يک سيم نول است.


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴ ساعت 18:45
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان برق، - تحقیق کاروفناوری نهم، - مطالب کمک درسی کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: تحقیق کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان برق نهم, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

معرفی رشته مهندسی عمران  Civil Engineering

مجموعه مهندسی عمران یا رشته عمران یکی از رشته هاي پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته هاي آزمون سراسري است که داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی میتواند آن را انتخاب کند. پیشرفت سریع جوامع و نیازهاي روز افزون آنها به انجام طرحهاي مختلف عمرانی از یک طرف و رشد و توسعه علوم مختلف از طرف دیگر، ایجاب می نماید تا با یک برنامه ریزي صحیح و همه جانبه و پرورش استعدادهاي جوان و نیز استفاده بهینه از ابزار و امکانات موجود در جامعه ، گامی بلند در جهت ترقی و تعالی جامعه برداشته شود.

 

اهمیت و ضرورت:

سرپناه از نیازهاي اساسی و اولیه نوع بشر است که در دوره هاي مختلف زندگی او بصورت هاي مختلفی به این نیاز پاسخ داده شده است. انسانهاي اولیه از غارها که بصورت طبیعی ساخته پدیده هاي زمین شناسی بودند استفاده می کردند. ولی آیا انسان بلند پرواز که همواره سعی در بدست آوردن و رام کردن طبیعت دارد، میتوانست به این مکانهاي محدود و بی روح بسنده کند؟

انسانها با بکارگیري ابزارهاي دست ساز خود و استفاده از منابعی که طبیعت در اختیار آنها قرار میداد، اقدام به ساخت محلی براي زندگی خود کردند. با پیدایش اولین سرپناه دست ساز بشر پایه و اساس مهندسی عمران بوجود آمد. با بزرگتر شدن جوامع و نیاز آنها به سرپناه هاي بزرگتر، و تلاش بشر در جهت مهار و رام کردن طبیعت درجهت رفع نیازهاي خود همانند ساختن سدها و پل ها و ... رفته رفته نقش مهندسی عمران در زندگی بشر پررنگ و پررنگتر شد.

پیشرفتهاي بزرگی که امروزه شاهد آن هستیم در سایه آرامش و ایمنی ایجاد شده توسط مهندسی عمران حاصل گردیده است. مهار قهر طبیعت همانند سیل و زلزله و طوفانهاي وحشتناك، هدیه هایی هستند که مهندسی عمران به جامعه امروزي عطا کرده است. از طرف دیگر راه هاي ارتباطی که همچون شریان هاي حیاتی جامعه هستند، سدهاي عظیمی که برق را به ارمغان میآورند، تونل هایی که دل کوه ها را می شکافند و ... همگی شواهدي بر اهمیت این رشته مهندسی دارند.

در زبان انگلیسی به مهندسی عمران Civil Engineering اطلاق می شود  که Civil به معنی تمدن و از همان ریشه کلمه Civilization است. پس می توان نتیجه گرفت همانطور که از اسم این رشته پیداست، مهندسی عمران یعنی مهندسی تمدن! و تقریبا بیش از سایر رشته هاي مهندسی به جامعه نزدیک تر است.

تفاوت مدرك و شغل مهندس عمران:

ذکر این نکته ضروري است که مهندسی عمران، یک مدرك تحصیلی است که به فرد پس از تحصیل در دانشگاه اعطا می شود، ولی به عنوان شغل به حساب نمی آید. بلکه بدلیل گسترده بودن حوضه فعالیت دانش آموختگان این رشته، شغل هایی که یک مهندسی عمران می تواند داشته باشد بصورت هاي مختلفی طبقه بندي می شوند. یک مهندس عمران می تواند در حوضه پیمانکاري، مشاوره، نظارت و یا اگر دقیقتر به موضوع بنگریم در قسمتهاي ساختمان سازي، سدسازي، راه سازي، پالایشگاه و سازه هاي صنعتی، مدیریت ساخت، سازه هاي دریایی و ... فعالیت داشته باشد

رشته عمران در کشور ایران در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تدریس می شود و امکان گرفتن مدرك در هرکدام از مقاطع براي دانشجویان ایرانی وجود دارد. با بالارفتن سطح تحصیلی، بدلیل گسترده بودن زیر مجموعه ها، زمینه فعالیت محدود و بصورت تخصصی درمی آید، براي مثال یک دانشجو در دوره کارشناسی عمران، بصورت ضمنی تمام دروس زیر مجموعه هاي مختلف را مطالعه می کند و تقریبا با تمام زیر مجموعه ها بصورت محدودي آشنا می شود ولی در دوره هاي بالاتر فقط یکی از زمینه ها مورد مطالعه دقیق تر قرار می گیرد.

http://suherfe.blogfa.com

معرفی اختصاري گرایش هاي مختلف مهندسی عمران

مهندسی عمران – عمران

این رشته قبلا به مهندسی راه و ساختمان موسوم بوده و به منظور تربیت مهندسان طراح ، محاسبه و اجراي پروژه هاي ساختمانی، صنعتی ، راه سازي و تاسیسات آبی و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي عمرانی در زمینه هاي مختلف و همچنین همکاري با مهندسان مشاور یا محاسبه به وجود آمده است.

قسمت عمده دروس این رشته را مجموعه متنوعی از دروس نظري و پروژه هاي طراحی تشکیل می دهد و کنار آنها تعدادي دروس آزمایشگاهی و کارگاهی و نیز دوره کارآموزي پیش بینی شده است. با توجه به سیاستهاي عمرانی و سرمایه گذاری هاي دولت براي ایجاد ساختمانها، راهها، پلها، سدها، نیروگاههاي هسته اي و حرارتی ، رفع نیازهاي عمرانی در زمینه مسکن و تاسیسات آبی جهت تامین آب آشامیدنی شهرها و روستاها همچنین بازسازي مناطق جنگ زده اهمیت این رشته مشخص می شود.

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در وزارتخانه ها نظیر وزارتخانه هاي راه و ترابري مسکن و شهرسازي و نیرو و شرکتهاي دولتی و شرکتهاي خصوصی و مهندسان مشاور به کارهاي طراحی ، محاسبه و اجرا بپردازند. در شرایط حاضر فارغ التحصیلان این رشته می توانند در دوره هاي مختلف کارشناسی ارشد سازه (آنالیز و طرح سازه ها) ، خاك و پی (مطالعه مسائل مربوط به رفتار خاکها و محاسبات پی ها) ، راه و ترابري (طرح راهها و شبکه ترابري) ، سازه هاي آبی (طراحی سازه هاي هیدرولیکی و مسائل آبی دیگر در ارتباط با سدها) در داخل کشور ادامه تحصیل دهند و امکان ادامه تحصیل در دوره دکتري در داخل و در خارج از کشور وجود دارد.

دارا بودن دانش قوي ریاضی و فیزیک و توانایی جسمانی از ضروریات این رشته است. حدود 10 درصد از دروس این دوره عملی است و از دروس تخصصی آن می توان طراحی سازه هاي فولاد و بتن ، پی سازي، مکانیک خاك، مکانیک سیالات، هیدرولیک و تحلیل سازه ها را نام برد.

مهندسی عمران – نقشه برداري

طرح و اجراي برنامه هاي عمران و مطالعات مربوط به زمین مستلزم وجود اطلاع دقیق مهندسی مسطحاتی، ارتفاعی به صورت نقشه هاي گوناگون (ترسیمی ، رقمی، تصویري) از منطقه مورد نظر است. مجموعه نقشه برداري پاسخگوي این نیازها به گونه اي هماهنگ با دیگر رشته هاي عمران است و هدفش تربیت افرادي است که آگاهی علمی کافی و مهارت فنی لازم را در زمینه نقشه برداري داشته باشند. داوطلبان ورود به این رشته باید در ریاضیات (هندسه، مثلثات) و فیزیک دوره دبیرستان قوي بوده علاقه مندي و آمادگی جسمی (براي کارهاي صحرایی و ...) لازم را دارا باشند.

بعضی دروس تخصصی این رشته عبارتند از : راه سازي ، تئوري خطاها، جغرافیاي ایران ، نقشه برداري، ژئودزي (جهت تعیین شکل زمین) فتوگرامتري زمینی و هوایی (عکسهاي هوایی) کارتوگرافی، هیدروگرافی (نقشه برداري از بستر دریا) ، پروژه و کارآموزي از جمله دروس این دوره است.

بعضی تواناییهاي فارغ التصیلان این رشته عبارتند از:


مدیریت گروه هاي اجرایی در عملیات نقشه برداري ، طرح و برنامه هاي سیستم نقشه، محاسبات و برنامه ریزي در زمینه هاي مختلف فنی نقشه برداري، تدریس و آموزش در دوره کاردانی (پس از طی دوره مربوط به تعلیم و تربیت).


امکان ادامه تحصیل در این رشته تا حد کارشناسی ارشد در داخل و در سطوح بالاتر در خارج از کشور موجود است. سازمان نقشه برداري وزارت برنامه و بودجه ، وزارت راه و ترابري ، وزارت نفت ، سازمان آب ، سازمان بنادر و کشتیرانی، اداره جغرافیایی ارتش و سپاه و بخش خصوصی و ... از جمله محلهاي جذب فارغ التحصیلان این رشته است.

مهندسی عمران – آب

این دوره به منظور تربیت متخصصانی تدوین شده است که بتوانند در زمینه هاي شناخت منابع آب و کنترل و به سازي کیفیت منابع آب اطلاعات لازم را به دست آورند تا بتوانند در مراحل مختلف طراحی ، نظارت و مدیریت پروژه هاي آب کار کنند. با توجه به اینکه توسعه کشور در زمینه هاي کشاورزي، صنعتی ، عمران و ... بستگی به میزان آب قابل استفاده دارد می توان صنعت آب را در ایران در زمره صنایع مادر به حساب آورد. داوطلبان ورود به این دوره باید در دروس ریاضی، فیزیک و شیمی دبیرستان قوي بوده، علاقه مندي و استعداد لازم (خصوصا در زمینه طراحی ) را داشته باشند.

http://suherfe.blogfa.com

فارغ التحصیلان این دوره توانایی هاي لازم را در زمینه هاي مربوط به کارشناسی مطالعه منابع آب ، تاسیسات آبی و سازه هاي هیدرولیکی، کارشناسی آب و فاضلاب و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي آبی را خواهند داشت.

امکان ادامه تحصیل در این رشته تا حد کارشناسی ارشد و بالاتر در داخل و خارج از کشور وجود دارد. سازمان آب،وزارت جهاد کشاورزي ، وزارت نیرو و بخش خصوصی و ... از جمله مراکز جذب فارغ التحصیلان این دوره است.

وضعیت نیاز کشور به این رشته

وقتی کسی صحبت از سازندگی می کند اولین چیزي که به ذهن هر کس می رسد پل، سد، کارخانه و کارگاه است که ساخت بناي همه اینها بر عهده مهندسین عمران است و به همین دلیل فرصت هاي شغلی این رشته در همه جاي درصد کل بودجه کشور را به خود بویژه این که کشور ما بعد از انقلاب در زمینه مهندسی عمران رشد زیادي داشته است

با توجه به روند رو به رشد ساخت و ساز بناهاي شهري در ایران و احتیاج به مسکن و ساختمان به نظر می رسد بازار کار این رشته همچنان پویا و پرتحرك باشد.

پیش بینی وضعیت اینده رشته در ایران :

چندسال پیش که براي مترو کارشناسان ژاپنی آمده بودند، یکی از آنها گفته بود تهران ده بزرگی است چرا که خیلی از سیستم هاي شهري را ندارد. این نشان می دهد که براي پیشرفت و توسعه، ما به کارهاي زیربنایی مثل راه،مترو و تاسیسات شهري بسیار نیازمندیم. براي مثال امکان ندارد که کشوري پیشرفت کند اما سیستم ترابري و حمل و نقل آن به طور کامل درست نشده باشد؛ کاري که بخش اصلی آن بر عهده مهندسین عمران است


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴ ساعت 15:10
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان عمران، - پودمان انتخاب رشته تحصیلی، - مطالب کمک درسی کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, کاروفناوری نهم, پودمان هدایت تحصیلی, پودمان عمران
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
دانلود نرم افزار ساخت کاریکاتور از تصاویر افراد

caricature stadio 3

با این برنامه می توانید از تصاویر خود و دیگران بوسیله ابزارهای متنوع عکس کاریکاتور بسازید.

حجم 7 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴ ساعت 6:10
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای کاربردی، - نرم افزارهای نقاشی و ویرایش تصویر
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود نرم افزار قراردان برچسب و واترمارک بر روی تصاویر

Aoao Watermark v 4.1

Aoao Watermark نرم افزاری است برای قراردان واترمارک و برچسب به صورت متن و عکس روی یک عکس یا گروهی از عکس ها

حجم 10 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۲ آذر۱۳۹۴ ساعت 18:9
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای نقاشی و ویرایش تصویر
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود فایل های آماده برای طراحی با پاورپوینت

مجموعه تمپلت پاورپوینت با موضوعات مختلف سری اول

با این فایل ها می توانید برنامه های پاورپوینت بسیار زیبا با موضوعات گوناگون طراحی کنید مورد استفاده برای همه ی علاقمندان کار با نرم افزار پاورپوینت و طراحی برنامه

تعداد 21 تمپلت

http://suherfe.blogfa.com

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۲ آذر۱۳۹۴ ساعت 17:33
برچسب‌ها: تمپلت پاورپوینت, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

تصاویر نمونه پروژه های کاروفناوری ساخت دانش آموزان سری نهم

دانش آموزان عزیز در تصاویر زیر تعداد 10 عکس از پروژه های کار و فناوری را مشاهده می نمایید که توسط دوستان و هم کلاسی های شما ساخته شده است . امید است شما با دیدن این تصاویر بتوانید نمونه ها و پروژه های کامل تری بسازید.


 http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۲ آذر۱۳۹۴ ساعت 16:4
- کاروفناوری، - پروژه کاروفناوری، - پروژه کاروفناوری هفتم، - پروژه کاروفناوری هشتم، - پروژه کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: پروژه های کاروفناوری, کاروفناوری هفتم, کاروفناوری هشتم, کاروفناوری نهم, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

فیلم آموزش کامل تعویض شیر آب و آموزش تعویض واشر سر شیر و رفع چکه کردن شیر

پودمان تأسیسات مکانیکی کاروفناوری نهم

این فیلم آموزشی نحوه تعویض شیر آب و همچنین مراحل رفع چکه کردن شیر و تعویض واشر و آب بندی آن را به طور کامل توضیح می دهد و می تواند در تدریس پودمان تأسیسات مکانیکی کاروفناوری نهم مورد استفاده قرار بگیرد.

در صفحه 71 کتاب کار و فناوری نهم به این فیلم اشاره شده است

http://suherfe.blogfa.com

حجم 46مگابایت

فرمت Mp4

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۲ آذر۱۳۹۴ ساعت 6:25
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان تاسیسات، - فیلم و کلیپ کاروفناوری نهم، - فیلم آموزشی کاروفناوری
برچسب‌ها: فیلم کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان تأسیسات مکانیکی, کاروفناوری نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود آهنگ تکنو ورزشی بسیار زیبا

این آهنگ زیبا و فعال از رژه سربازان الهام گرفته و می تواند در فعالیت های ورزشی  استفاده شود.

حجم 5 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱ آذر۱۳۹۴ ساعت 21:28
- دانلود سرود و آهنگ، - دانلود سرود حماسی، - دانلود آهنگ بی کلام
برچسب‌ها: دانلودآهنگ, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود جزوه ترسیم سه نما از اجسام مختلف

مطالب کمک درس پودمان نقشه کشی

در این جزوه مثال هایی از 40 تصویر سه بعدی درج شده است که شما باید سه نمای آنها را رسم نمایید این جزوه جهت تدریس پودمان نقشه کشی می تواند بسیار مفید باشد.

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱ آذر۱۳۹۴ ساعت 21:10
- کاروفناوری هفتم، - پودمان نقشه کشی، - مطالب کمک درسی کاروفناوری هفتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, پودمان 6 نقشه کشی, مطالب کاروفناوری, کاروفناوری هفتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
دانلود برنامه آموزش و شبیه سازی نصب ویندوز ایکس پی XP

Windows Xp Setup learning

دوستانی که هنوز توانایی نصب ویندوز ایکس پی را ندارند می توانند این برنامه شبیه ساز نصب ویندوز ایکس پی را دانلود و اجرا نمایند تا به طور کامل با فرایند نصب ویندوز Xp آشنا شوند.

حجم 500 کیلوبایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱ آذر۱۳۹۴ ساعت 17:48
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای کاربردی
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

مطالب کمک آموزش جهت تدریس پودمان برق کاروفناوری نهم

جداول کامل علائم الکتریکی در نقشه کشی


 

نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱ آذر۱۳۹۴ ساعت 15:1
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان برق، - تحقیق کاروفناوری نهم، - مطالب کمک درسی کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: تحقیق کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان برق نهم, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود نرم افزار مدیریت فونت های سیستم

FontExpert 2011 v11.0

بوسیله این نرم افزار مفید وکاربردی شما می توانید به راحتی مدیریت فونت های نصب شده روی سیستم خود را در دست بگیرید وعملیاتی مثل ویرایش ،حذف وتغییر نام یا ...................... را روی فونت ها انجام دهید

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱ آذر۱۳۹۴ ساعت 14:1
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای کاربردی، - دانلود فونت
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

انتساب عمليات به شيء در پاورپوینت

Action Setting

اگر بخواهيد روی هر شئی ای که در محیط برنامه پاورپوینت ساخته اید دكمه ي عملياتي ايجاد كنيد یعنی با کلیک روی آن عمل خاصی را انجام دهید از زبانه ي Insert ، گروه Links ، گزينه ی Action را انتخاب کنید چون این گزینه می تواند این کار را انجام دهد .

شما مي توانيد عمليات خاصي را روي متن، بخشي از متن، شكل و در واقع هر شيء موردنظر ايجاد كنيد.  شكل مورد نظر را انتخاب كنيد و گزينه ي Action را انتخاب كنيد. شكل زیر نمایش داده می شود .

اين پنجره از دو زبانه تشكيل شده است :

Mouse click

عمليات نسبت داده شده در اين قسمت در زمان كليك روي شكل انجام مي شود.

Mouse Over

عمليات نسبت داده شده در اين قسمت در زمان حركت ماوس روي شكل انجام مي شود.

گزينه هاي اين دو قسمت مشابه هم هستند :

گزينه ي None : هيچ كاري انجام نشود.

گزينه ي Hyper link to :پيوندي به گزينه يا عمل انتخاب شده برقرار مي کند.

گزينه ي Run Program : مي توانيد برنامه هاي اجرايي تحت ويندوز را انتخاب كنيد. مثل بازيها، برنامه هاي كاربردي ديگر و ....

گزينه ي Play Sound : فايل صوتي انتخاب شده، هنگام اجرای عمل پخش مي شود.

گزينه ي Highlight Click : در صورتي كه كادر متني يا بخشي از متن به اين گزينه مرتبط شده باشد، پس از نمايش به رنگ روشن تر نشان داده مي شود. اين گزينه براي Mouse Over مناسب است.


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱ آذر۱۳۹۴ ساعت 12:33
- کاروفناوری، - کاروفناوری هفتم، - پودمان اشتراک گذاری اطلاعات، - مطالب کمک درسی کاروفناوری هفتم
برچسب‌ها: کاروفناوری هفتم, مطالب کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان 8 اشتراک گذاری
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
دانلود نرم افزار ساخت محتوای آموزشی

BB.FlashBack.Pro.4.0.0.237

با این برنامه کاربردی می توانید نرم افزار های محتوای درسی و آموزشی بسازید و از آنها در امر تدریس استفاده نمایید. برنامه هایی از نوع فیلم های آموزشی و برنامه های تعاملی

حجم 20 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱ آذر۱۳۹۴ ساعت 10:25
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزار ساخت محتواهای درسی، - نرم افزارهای کاربردی
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب آموزشی مرتبط با پودمان صنایع دستی و بافت کاروفناوری هشتم

کتاب آثار هنری بافت و نساجی

در این کتاب مطالب مرتیط با موضوعات زیر را می توانید مطالعه نمایید

روش های بافندگی دستی - انواع بافت - بافندگی داری - مراحل قالی بافی - بافندگی دستگاهی

http://suherfe.blogfa.com

حجم 2 مگابایت

فرمت Pdf

تعداد صفحات 42

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۴ ساعت 22:1
- کاروفناوری، - کاروفناوری هشتم، - پودمان صنایع دستی بافت، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هشتم, پودمان صنایع دستی هشتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

تصاویر نمونه پروژه های کاروفناوری ساخت دانش آموزان سری هشتم

دانش آموزان عزیز در تصاویر زیر تعداد 10 عکس از پروژه های کار و فناوری را مشاهده می نمایید که توسط دوستان و هم کلاسی های شما ساخته شده است . امید است شما با دیدن این تصاویر بتوانید نمونه ها و پروژه های کامل تری بسازید.


 http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۴ ساعت 21:47
- کاروفناوری، - پروژه کاروفناوری، - پروژه کاروفناوری هفتم، - پروژه کاروفناوری هشتم، - پروژه کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: پروژه های کاروفناوری, کاروفناوری هفتم, کاروفناوری هشتم, کاروفناوری نهم, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

فیلم آشنایی مقدماتی با تاسیسات مکانیکی کاروفناوری نهم

در این فیلم مطالبی در مورد تقسیم بندی تأسیسات مکانیکی و مطالب مقدماتی پودمان تاسیسات مکانیکی کاروفناوری نهم  آمده است و می تواند پیش نیازی برای تدریس این پودمان باشد.

در صفحه 69 کتاب کار و فناوری نهم به این فیلم اشاره شده است

http://suherfe.blogfa.com

حجم 9 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۴ ساعت 21:11
- کاروفناوری نهم، - پودمان تاسیسات، - فیلم و کلیپ کاروفناوری نهم، - فیلم آموزشی کاروفناوری
برچسب‌ها: فیلم کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان تأسیسات مکانیکی, کاروفناوری نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.com

مطالب کمک درسی پودمان 10 پوشاک

شناسایی خواص الیاف موهر

موهر

موهر جزء الیاف حیوانی است که از رویش موئین بُز آنگورا به دست می آید. کیفیت موی به دست آمده، به شرایط محیط زیست حیوان بستگی دارد. مقدار تولید لیف موهر بسیار کمتر از پشم است و با توجه به مشکل بودن ریسندگی لیف موهر به دلیل نرمی و صافی لیف، این الیاف با کیفیت مطلوبش، از قیمت بالایی برخوردار است.

http://suherfe.blogfa.com

خصوصیات الیاف موهر

خصوصیات الیاف موهر عبارت اند از:

- نرمی و گرمی
- درخشندگی زیاد
- استحکام زیاد
- کشسانی زیاد
- جذب رطوبت
- مقاومت در برابر چروک

سطح خارجی لیف موهر مانند لیف پشم دارای فلس است، اما مقدار این فلس ها از لیف پشم کمتر است. به همین دلیل خاصیت نمدی شدن لیف موهر نیز از لیف پشم کمتر است.

http://suherfe.blogfa.com

روش نگه داری از پارچه های موهر

در نگه داری از پارچه های موهر نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد:

شستشوی پارچه های موهر

برای شستشوی لباس های موهر باید به برچسب مراقبت از لباس توجه نمود. بهتر است لباسهای موهر را خشک شویی کرد. در غیر این صورت باید آنها را با دست و با آب ولرم و شوینده های معمولی شست.

لباس های موهر را باید با آب سرد آبکشی کرد و با فشار ملایم، آب اضافه آن را خارج کرد.

برای خشک کردن لباس های موهر باید آنها را روی یک سطح صاف و تمیز مثل سینی یا روزنامه پهن کرد تا در جریان هوای آزاد خشک شوند.

اثر عوامل محیطی

لباس های موهر را باید در جای خشک و خنک نگه داری کرد.

موارد استفاده از الیاف موهر

از الیاف ظریف موهر در تهیهٔ پوشاک، مانند کت و شلوار، پلیور، پالتو، جوراب و شال استفاده می شود. الیاف ضخیم موهر نیز در تهیهٔ فرش، پتو و موی عروسک کاربرد دارد

 http://suherfe.blogfa.com


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۴ ساعت 20:25
- کاروفناوری، - کاروفناوری هفتم، - پودمان پوشاک، - تحقیق کاروفناوری هفتم، - مطالب کمک درسی کاروفناوری هفتم
برچسب‌ها: کاروفناوری هفتم, مطالب کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان 10 پوشاک
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
دانلود کلیپ تصویری بسیار زیبای قرائت سوره تکویر

توسط قاری نوجوان جواد فروغی

دانلود این کلیپ به همه ی شما دوستان قرآن دوست سفارش می شود.

حجم 9 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۴ ساعت 19:6
- دانلود فیلم و کلیپ، - دانلود کلیپ مذهبی
برچسب‌ها: دانلود کلیپ, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

پودمان 8 اشتراک گذاری اطلاعات

 قرار دادن افکت تعویض اسلایدها در نرم افزار پاورپوینت

در نرم افزار  PowerPoint 2010

برای اینکه هنگام تعویض اسلایدها در برنامه پاورپوینت  افکت های مختلف و زیبا قرار دهیم بر روی زبانه یا سر برگ Transitions کلیک نمایید.تا نوار افکت های موجود را ببینید. بعد یکی از این افکت ها را انتخاب و کلیک کنید تا این Effects روی اسلاید اعمال شود.

 

suherfe.blogfa.com

در گوشه سمت راست نوار Effects اگر بر روی مثلث رو به پایین کلیک نمایید می توانید لیست افکت های زیادی را دیده و با کلیک روی آنها آن را اعمال نمایید.

suherfe.blogfa.com


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۴ ساعت 18:55
- کاروفناوری، - کاروفناوری هفتم، - پودمان اشتراک گذاری اطلاعات، - مطالب کمک درسی کاروفناوری هفتم
برچسب‌ها: کاروفناوری هفتم, مطالب کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان 8 اشتراک گذاری
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود فایل صوتی ترتیل قرآن

ترتیل جزء شانزدهم قرآن

علاقمندان به شنیدن و همنوایی با قرائت ترتیل جزء شانزدهم قرآن می توانند فایل صوتی ترتیل جزء شانزدهم قرآن را از ادامه مطلب دانلود نمایند.

حجم 10 مگابایت

فرمت Mp3

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۴ ساعت 18:46
- دانلود قرآن، - دانلود ترتیل جزء های قرآن، - دانلود جزء شانزدهم قرآن
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, ترتیل قرآن
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

پرسش صفحه 61 کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان صنایع دستی بافت

سوال :

 

چند نوع شىرازه پىچى دىگر وجود دارد و از هر کدام براى چه بافت هاى استفاده می شود؟ براى دادن پاسخ به اىن پرسش بهتر است با دوستان و هم کلاسى هاى خود سرى به کارگاه هاى قالى بافى و گلىم بافى بزنىد ىا آن ها را در اىنترنت جست وجو کنىد.

جواب :

به دوخت لبه طولی بافته های مختلف مانند قالی شیرازه می گویند. یعنی پوشاندن و مهرکردن و محکم کردن پود های کناره بافت با هدف زیبایی - نظم بخشیدن و مهار پود ها. و در نقاط مختلف ایران نام های مختلف و انواع گوناگونی دارد که برای هر بافته ای به گونه ای اجرا و پیچیده می شود و معمولا در بافت قالی مورد استفاده قرار می گیرد

نام چند نوع شیرازه عبارتست از:

شیرازه طبیعی یا متصل - شیرازه مصنوعی یا منفصل - شیرازه حصیری در بافت حصیر و.....


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۴ ساعت 16:19
- کاروفناوری، - کاروفناوری هشتم، - پودمان صنایع دستی بافت، - کارکلاس کاروفناوری هشتم
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, پودمان صنایع دستی هشتم, کاروفناوری هشتم, کارکلاسی کاروفناوری هشتم, پرسش کاروفناوری هشتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

جواب کارکلاسی صفحه 55 کتاب کاروفناوری نهم

پودمان برق

سوال : در جدول زیر چه نکات ایمنی رعایت نشده است؟ برای هریک توضیح مختصری بنویسید.

جواب به ترتیب شماره :

1- کار با برق درحالی که محیط مرطوب ا ست

2- استفاده بیش از اندازه از خروجی پریز

3- اتصال جسم هادی به سیم برق و تخلیه از طریق بدن انسان

4- برخورد اجسام به سیم های انتقال برق

http://suherfe.blogfa.com

5- خاموش نبودن کلید اصلی برق هنگام تعمیر

6- عبور سیم برق از محل تردد افراد

http://suherfe.blogfa.com

7- بیرون کشیدن دوشاخه وسایل برقی با استفاده از کشیدن سیم

8- دستکاری پریز برق توسط نوزادان

9- ورود به محدوده پستهای فشار قوی و اماکن ممنوعه مرتب با برق

http://suherfe.blogfa.com

 


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۴ ساعت 14:11
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان برق، - کارکلاس کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: کاروفناوری نهم, کاروفناوری کلاله, کارکلاسی نهم, پودمان برق نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
صفحات ديگر
     صفحه بعد
آخرين مطالب
.::suherfe.blogfa.com - Administrator - Seyyed Sultan Shekhi::.
لیست مطالب وبلاگ کاروفناوری کلاله

کاروفناوري ششم،کاروفناوري هفتم،کاروفناوري هشتم،کاروفناوري نهم،کاروفناوري متوسطه

فيلم کاروفناوري،پروژه کاروفناوري،کارکلاسي کاروفناوري،تحقيق کاروفناوري،پاورپوينت کاروفناوري

فيلم کاروفناوري،پروژه کاروفناوري،کارکلاسي کاروفناوري،تحقيق کاروفناوري،پاورپوينت کاروفناوري

دانلود نرم افزار،محتواي الکترونيکي کاروفناوري،دانلود کليپ،دانلود کتاب،دانلود عکس و تصوير

پرسش کاروفناوري،دانلودبازي،
پودمان کاروفناوري،بازارچه،