صفحه اصلي  |   دانلود نرم افزار  |   دانلود عکس وتصوير  |   دانلود بازي  |   دانلود کتاب  |   دانلود آهنگ   |   مدرسه هوشمند  |   تحقیق کاروفناوري  |   پروژه کاروفناوري  |   فيلم کاروفناوري

کاروفناوري پنجم  |   کاروفناوري ششم  |   کاروفناوري هفتم  |   کاروفناوري هشتم  |   کاروفناوري نهم

کانال تلگرام کاروفناوری کلاله
کاروفناوري ششم هفتم هشتم نهم

مطالب کاروفناوری کلاله
کاروفناوری پنجم
کاروفناوری ششم
=========================
مطالب کاروفناوری هفتم
=========================
پودمان 1 نوآوری وفناوری
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: آموزش و به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی،پرسش گری؛ ایده پردازی ، نوآوری و خلاقیت؛ انجام دادن کارها بر پایهٔ نگرش سیستمی؛ بهر ه گیری درست از فناوری ها؛
=========================
پودمان 2 فناوری اطلاعات وارتباطات
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی ، پرسش گری و ... ؛ آشنایی با مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ آشنایی با ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنها ؛ آ شنایی با تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی ؛ ایده پردازی، نوآوری و خلاقیت.

=========================
پودمان 3 جستجوی اطلاعات
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛ آشنایی با ابزار مرورگر صفحات وب ؛ آشنایی با روش های جست وجو و جمع آوری اطلاعات؛ آشنایی با منابع جمع آوری اطلاعات؛ استفاده از روش های جست و جوی اطلاعات؛ به کارگیری موتورهای جست وجو؛ توانایی جمع آوری اطلاعات درست در اینترنت.
=========================
پودمان 4 مستندسازی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: به کارگیری مهارت هایى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکرانتقادی، پرسش گری و ...آشنایی با مستندسازی و مزایای آن ؛ استفاده از نرم افزار واژه پرداز برای تهیهٔ گزارش؛ توانایی درج متن، جدول و تصویر در پروندهٔ متنی؛ توانایی انجام تنظیمات متن، جدول و تصویر در پروندهٔ متنی.
=========================
پودمان 5 کسب وکار
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: تأکید بر مهارت هايى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛ آشنایی با مفاهیم کسب وکار کارآفرینی، خرید، فروش، پس انداز، کار تهای اعتباری و ...؛ کاربرد فناوری های نو در زمینهٔ کسب وکار خرید اینترنتی، کاربرد کارت اعتباری، برنامه ریزی مالی برای خود و...؛ بررسی مشاغل، در زمینهٔ کسب وکار؛ شناسایی ویژگی های خود برای کارآفرینی.
=========================
پودمان 6 نقشه کشی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید تأکید بر مهارت هایی غیر فنی مانند انجام کارهای گروهی تفکر انتقادی، پرسش گری و ..؛تقویت مهارت برآورد اندازه و اندازه گیری؛ مهارت کشیدن نقشه دستی آزاد اسکچ مهارت کشیدن نقشه با وسایل نقشه کشی.
=========================
پودمان 7 کاربا چوب
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع چوب فراورده های صنایع چوب و ...آشنایی با برخی مشاغل صنایع چوب مانند نجاری،قاب سازی، کابینت سازی و ...؛کار با ابزارهای نجاری دستی صنایع چوب مانند اره، چوب سای، دریل و ...؛تولید محصولات چوبی قابل استفادهٔ شخصی یا فروش.
=========================
پودمان 8 اشتراک گذاری اطلاعات
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:به کارگیری مهارت هایى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکرانتقادی، پرس شگری و ... ؛آشنایی با اشتراک گذاری و ضرورت های آن؛به کارگیری نرم افزار پاورپوینت برای ارائهٔ نمایشی اطلاعات؛توانایی ایجاد اسلایدهای نمایشی؛توانایی مدیریت اسلایدهای نمایشی؛دادن جلوه های ویژه به اسلاید و اجزای آن.
=========================
پودمان 9 پرورش و نگه داری گیاهان
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایى مانند اجراى کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم پرورش و نگهداری گیاهان شرایط محیطی، ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و... آشنایی با برخی مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛تولید سبزی، گل و نهال انگور.
=========================
پودمان 10 پوشاک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع پوشاک انواع دوخت دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...آشنایی با برخی مشاغل صنایع پوشاک؛گزینش درست پوشاک شخصی.
=========================
پودمان 11 خوراک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهار تهايی مانند انجام کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری و …؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع و مواد خوراکی مواد خوراکی سالم و ناسالم، روش های نگه داری مواد خوراکی و … آشنایی با برخی مشاغل صنایع و مواد خوراکی؛آماده کردن ناشتایی، ناهار یا شام و میان وعده؛ فرآوری و نگهداری برخی مواد خوراکی ماست، کره،بسته بندی حبوبات و …..
=========================
راه اندازی بازارچه
پروژه کاروفناوری
کارکلاسی کاروفناوری
بررسی کنید کاروفناوری
بارش فکری کاروفناوری
پرسش کاروفناوری
هم اندیشی کاروفناوری
=========================
مطالب کاروفناوری هشتم
=========================
پودمان کاربافلز
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛ رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی،مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
=========================
پودمان الکترونیک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی ماننداجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعهٔ پایدار دربخش محیط زیست؛ طراحی و ساخت مدارات سادهٔ الکترونیکی؛ اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی.
=========================
پودمان شهروند الکترونیکی 1
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام دادن فعالیتهاى پودمان؛اتصال رایانه به اینترنت؛ایجاد پست الکترونیکى؛اىجاد، ارسال، دسته بندی و حذف نامه های الکترونیکی؛رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با رایانه در فضاهای مجازی؛رعاىت نکات اخلاقى در فضاى مجازى؛رعاىت اخلاق حرف هاى در فضاى مجازى.
=========================
پودمان صنایع دستی بافت
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهى، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع در انجام دادن کارها ؛بافت تخت؛تولىد نمونه ای کیف و تزیین آن؛رعاىت نکات ایمنی و بهداشت به هنگام تهیه آن ها.
=========================
پودمان شهروندالکترونیک 2
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: ویرایش تصاویر، تهیهٔ آلبوم تصاویر؛تولید فیلم کوتاه؛تبدیل قالب های مختلف تصویر، صدا و ویدئو به قالب های رایج و کاربردی؛ اجرای فایل های پویانمایی؛پشتیبان گیری از فایل های چند رسانه ای؛رعایت نکات ایمنی و بهداشتى در انجام کارها؛ کار گروهی، مسئولی تپذیری و مدیریت منابع و فناوری اطلاعات و ارتباطات؛رعایت اخلاق حرفه ای مانند حقوق مؤلفین در فضای مجازی
=========================
پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی،مسئولیت پذیری،مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛پرورش جوجه مرغ بومی یا بلدرچین؛پرورش و نگه داری ماهیان آکواریومی؛رعایت اخلاق حرفه ای ؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها.
=========================
پودمان اموراداری ومالی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری مدیریت منابع، فناوری ارتباطات و اطلاعات و اخلاق حرفه ای؛برآوردهای مالی و اداری؛نوشتن نامه یا پیگیری آن، ثبت نامه ها، نوشتن صورت جلسه؛بررسی و ثبت اسناد مالی خانواده و اسناد کارهای گروهی؛انجام محاسبات اقتصاد خانواده؛ مستندسازی هزینه و درآمد خانواده در یک نرم افزار ساده مرتبط با حسابداری، نر مافزار صفحه گسترده مانند اکسل.
=========================
پودمان معماری و سازه
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:نقشه خوانی و استخراج اطلاعات از نقشه؛ساخت بخش های مختلف یک ماکت طبق ابعاد واندازه های نقشه و اتصال آن ها به یکدیگر؛کار گروهی، مسئولیت پذیری،مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حفظ محىط زىست و اخلاق حرفه اى؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام دادن این کارها.
=========================
پروژه طراحی دستگاه برش حرارتي
پروژه طراحي و ساخت كيف
پروژه پرورش و نگهداري از حيوانات
پروژه طراحي و ساخت ماكت ساختمان
تحقیق کنید کاروفناوری
کارکلاسی کاروفناوری
کارخارج از کلاس کاروفناوری
پرسش کاروفناوری
بارش فکری کاروفناوری
=========================
مطالب کاروفناوری نهم
=========================
پودمان الگوریتم و فلوچارت
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کار گروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛توانایی حل مسئله؛ارائه الگوریتم کارها؛رسم روندنما به صورت دستی؛رسم روندنما به وسیله نرم افزار؛رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان ترسیم با رایانه
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کار گروهی، مسئولیت پذیری ، مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای ؛انتخاب فناوری ترسیم با رایانه؛ترسیم شکل های ساده هندسی ؛استفاده از ابزار های ویرایش و اصلاح ترسیم ؛به کارگیری ابزار های دقیق و کمک رسم؛اندازه گذاری بر روی نقشه ها؛کسب اطلاعات در ترسیم با رایانه؛ترسیم نقشه های پروژهٔ طراحی و ساخت؛رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان سازوکارهای حرکتی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛تفکر سیستمی؛مونتاژ و دمونتاژ کردن اجزای یک ساز و کار حرکتی؛طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی ساده؛تعمیر و نگهداری از ساز و کارهای حرکتی؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان بازی های رایانه ای
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛توانایی ارائهٔ ایده های نو برای ساخت بازی های رایانه ای؛کار با نرم افزارهای ساخت بازی های رایانه ای؛ساخت یک بازی رایانه ای ساده؛رعایت نکات ایمنی و ارگونومی، هنگام کار با رایانه.
=========================
پودمان برق
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارهای گروهی، داشتن تفکر انتقادی، پرسش گری،مسئولیت پذیری و توسعهٔ پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید یک پل؛نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید یک پل؛طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید دو پل؛نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید دو پل؛طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید تبدیل؛نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید تبدیل؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار.
=========================
پودمان تاسیسات مکانیکی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کار گروهی ، مسئولیت پذیری ، مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛تعویض و تعمیر شیر آب و وسایل بهداشتی؛برطرف کردن گرفتگی کاسهٔ ظرف شویی؛آب بندی فلاش تانک؛راه اندازی رادیاتور؛سرویس کولر آبی؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان عمران
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوریاطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛ساخت دیوار نیم آجری با نوع پیوند راسته نما؛ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند سرنما )کله نما(؛طراحی و ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند کله و راسته؛ساخت قطعات گچی؛کنده کاری روی گچ؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان خودرو
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید.کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، اخلاق حرفه ای؛بررسی سطح مایع خنک کننده موتور ؛بررسی سطح مایع ترمز؛بررسی سطح روغن موتور؛بررسی سطح مایع باتری؛بررسی سطح مایع شیشه شوی؛بررسی فرسایش و باد تایر؛تعویض فیوز خودرو؛تعویض چرخ پنچر و بستن زنجیر چرخ؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار.
=========================
پودمان پایش و رشد کودک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:مسئولیت پذیری، رعایت اصول اخلاق حرفه ای ومستند سازی؛اندازه گیری قد و وزن کودک ؛اندازه گیری محیط های بدن کودک دور سر، دور بازو؛ثبت شاخص های رشد کودک؛محاسبه نمایهٔ توده بدن؛تهیهٔ فهرستی از شاخص های تکامل کودک؛ رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان صنایع دستی برجسته کاری روی مس
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛برجسته کاری ورق مس؛ساخت پلاک تزیینی مسی؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛شناسایی توانمندی ها، استعدادها، ارزش ها، رغبت ها وشخصیت تحصیلی حرفه ای؛شناسایی محیط تحصیلی حرفه ای خود؛شناسایی روش های شناخت نیازهای تحصیلی حرفه ایکشور، استان و منطقه خود؛مهارت در تصمیم گیری تحصیلی حرفه ای؛به کارگیری ابزارهای مختلف روان شناختی، چک لیست ها،شرح حال نویسی، داستان و حکایت زندگی تحصیلی حرفه ای خود.
=========================
معرفی شهرستان کلاله
شهرستان کلاله از شهر های استان گلستان
است که با مرکز استان شهر گرگان 125
کیلومتر فاصله دارد با جمعیتی حدود 130
هزارنفردارای آب وهوای معتدل و نیمه
کوهستانی ومیزان بارش سالیانه600 میلیمتر
=========================
باتشکرسیدسلطان شیخی
دبیر کاروفناوری شهرستان کلاله

seyyedsultan@yahoo.com

seyyedsultan@gmail.com

seyyedsultan@hotmail.com
جستجو در وبلاگ کاروفناوري کلاله


در اين وبلاگ
در كل اينترنت
دسته بندي مطالب کاروفناوري کلاله
کاروفناوری کلاله(1750)
دانلودنرم افزار(326)
کاروفناوری هفتم(312)
فیلم کاروفناوری(253)
کاروفناوری نهم(252)
مطالب کاروفناوری(242)
کاروفناوری هشتم(180)
دانلودعکس وتصویر(131)
دانلود ترتیل قرآن(114)
تحقیق کاروفناوری(81)
دانلودبازی(72)
دانلود کتاب(70)
خواندنی ها(64)
کارکلاسی هفتم(48)
پودمان 9 پرورش گیاهان(43)
دانلودآهنگ(43)
دانلودهای کاروفناوری(42)
پاورپوینت کاروفناوری(41)
پودمان 11 خوراک(41)
پودمان برق نهم(41)
پودمان 7 کارباچوب(39)
پودمان 10 پوشاک(38)
پودمان خودرو(36)
پودمان ترسیم با رایانه(33)
دانلودتیتراژ(32)
دانلود کلیپ(31)
پودمان کاربافلز(31)
کارکلاسی نهم(31)
پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی(30)
تصاویر متحرک(30)
ترتیل قرآن(30)
آموزش ویندوز(28)
کارکلاسی کاروفناوری هشتم(28)
تمپلت پاورپوینت(27)
پودمان عمران(27)
پودمان بازی های رایانه ای(26)
پودمان ساز و کارهای حرکتی(25)
پودمان شهروند الکترونیکی دو(25)
پودمان الکترونیک(25)
پودمان 6 نقشه کشی(24)
پودمان 4 مستندسازی(24)
پودمان 1نوآوری وفناوری(23)
دانلودنوحه و مرثیه(22)
پودمان 5 کسب وکار(20)
زندگی نامه(20)
نرم افزارپرتابل(19)
پودمان شهروند الکترونیکی یک(18)
پودمان صنایع دستی هشتم(18)
پودمان ۳ جستجوی اطلاعات(16)
آموزش سخت افزار(15)
پودمان الگوریتم(15)
دانلودسرود(14)
معرفی سایت(14)
پودمان 8 اشتراک گذاری(14)
انیمیشن پت ومت(14)
واژه نامه کامپیوتر(13)
پودمان 2 فناوری اطلاعات(13)
پروژه های کاروفناوری(13)
پودمان تأسیسات مکانیکی(12)
درایور تخته های هوشمند(12)
پودمان اموراداری ومالی(12)
نمونه پروژه کاروفناوری(12)
آموزش کامپیوتر(11)
کاروفناوری ششم(11)
پرسش کاروفناوری هشتم(9)
دانلود نمونه سوال کامپیوتر(8)
مطالب کاروفناوری نهم(8)
نمونه سوال مهارت های هفتگانه رایانه(7)
پودمان هدایت تحصیلی(7)
پودمان صنایع دستی نهم(6)
پودمان پایش رشد و تکامل کودک(6)
موسیقی سنتی(6)
دانلوداسکرین سیور(5)
دانلود تلاوت مجلسی قرآن(5)
پروزه کاروفناوری هشتم(5)
راهنمای معلم کاروفناوری(5)
پرسش کاروفناوری هفتم(5)
اسکین و پوسته(5)
دانلودفونت(4)
موسیقی سنتی سیستان(4)
تدریس برتر(4)
کاروفناوری(3)
کلیپ صوتی(3)
دانلود مداحی(3)
پودمان معماری و سازه ماکت سازی(3)
کاروفناوری پنجم(3)
پرسش کاروفناوری نهم(3)
برنامه اندروید کاروفناوری(2)
بارش فکری کاروفناوری هفتم(2)
دانلود درایور(1)
زبان تخصصی کامپیوتر(1)
دانلود جزوه آموزشی(1)
نمونه کار دانش آموزان(1)
دانلودهاي کاروفناوري کلاله
کاروفناوري،پاورپوينت کاروفناوري
کاروفناوري ابتدايي و متوسطه 1

بنر اختصاصی درس کاروفناوری


به وبلاگ کاروفناوری کلاله خوش آمدید

با کلیک بر روی بنر زیر به عضویت کانال تلگرام کار و فناوری کلاله درآیید و منتظر دریافت مطالب مفید و آموزنده کاروفناوری باشید.

عضویت همکاران ،دانش آموزان و سایر علاقمندان بلامانع است

09119783168

همکاران و دانش آموزان محترم می توانید فایل ها و تولیدات الکترونیکی ساخت خود را از طریق تلگرام به شماره بالا بفرستید تا به نام شما در وبلاگ جهت اشتراک گذاری با دیگران برای نمایش و دانلود قرار بگیرد

با تشکر سیدسلطان شیخی

دبیر کاروفناوری شهرستان کلاله


 مطالب کتب کاروفناوری در یک نگاه

کاروفناوری پنجم

کاروفناوری ششم


کاروفناوری متوسطه یک پایه هفتم

برای ورود به پودمان ها بر روی عناوین آن ها کلیک کنید.

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com


کاروفناوری متوسطه یک پایه هشتم

برای ورود به پودمان ها بر روی عناوین آن ها کلیک کنید.

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com


کاروفناوری متوسطه یک پایه نهم

برای ورود به پودمان ها بر روی عناوین آن ها کلیک کنید.

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com


کپي برداري از مطالب این وبلاگ در صورت ذکر منبع بلامانع است.

منتظر نظرات ارزشمند شما هستم 


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۴ ساعت 20:33
- کاروفناوری
برچسب‌ها: کاروفناوری پنجم, کاروفناوری ششم, کاروفناوری هفتم, کاروفناوری هشتم, کاروفناوری نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود گجت کاروفناوری کلاله

suherfe

دوستان ارجمند برای اینکه کاروفناوری را همیشه در دسکتاپ رایانه خود داشته باشید و مستقیما از روی دسکتاپ به وبلاگ کاروفناوری کلاله هدایت شده و موضوعات کاروفناوری هفتم و هشتم و نهم را پی گیری نمایید gadget کاروفناوری را دانلود و نصب کنید این گجت در گوشه دسکتاپ ظاهر خواهد شد.

حال شما با کلیک روی آن می توانید به کاروفناوری وارد شوید.

نحوه اجرای گجت

در ویندوز سون و بالاتر روی دسکتاپ کلیک راست نمایید و انتخاب گزینه Gadgets

سپس بر روی گجت suherfe دو بار کلیک نمایید تا نصب و در دسکتاپ ظاهر شود.

حجم 70 کیلوبایت

دانلود کنید

منتظر نظرات ارزشمندتان هستیم


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۴ ساعت 19:29
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود فیلم رشته عمران - دانلود فیلم کاروفناوری

کلیپ کشیدن روکش ملات سیمان با دستگاه روی دیوار

مورد استفاده در تدریس پودمان عمران کاروفناوری

حجم 4 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۲۴ بهمن۱۳۹۴ ساعت 20:0
- کاروفناوری نهم، - پودمان عمران، - فیلم و کلیپ کاروفناوری نهم، - دانلود فیلم و کلیپ کاروفناوری، - فیلم های رشته عمران و ساختمان
برچسب‌ها: فیلم کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان عمران, کاروفناوری نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

 http://suherfe.blogfa.com

نرم افزار برنامه نویسی پی ال سی های زیمنس

Logo_v7.0.30

PLC از عبارت Programmable Logic Controller به معنای کنترل کننده قابل برنامه ریزی گرفته شده است. کلمه PLC به عنوان نشان تجاری ثبت شده شرکت Allen Bradley است.

PLC کنترل کننده ای نرم افزاری است که ورودی ها را دریافت می کند و آن ها را طبق برنامه ای که در حافظه اش ذخیره شده، پردازش می نماید و سپس نتیجه عملیات را از قسمت خروجی به صورت فرمان هایی به گیرنده و اجراکننده های فرمان،ارسال می کند.

پس با اتصال مینی پی ال سی های شرکت زیمنس بوسیله کابل مخصوص یو اس بی به رایانه می توان به وسیله این نرم افزار برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی برق انجام داد.

این نرم افزار تخصصی توسط جناب مهندس حسن آبرون از شهرستان میبد استان یزد معرفی و به گروه کاروفناوری کلاله ارسال و جهت اشتراک گذاری درج گردید.

با تشکر از ایشان

حجم 68 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۲۴ بهمن۱۳۹۴ ساعت 6:34
- پودمان الکترونیک، - کاروفناوری نهم، - پودمان برق، - نرم افزارهای کاروفناوری نهم، - دانلود نرم افزارهای رشته برق و الکترونیک
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله, کاروفناوری نهم, پودمان برق نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

مطالب کمک آموزشی پودمان پوشاک کاروفناوری هفتم

دانلود فایل پی دی اف مراحل نخ کردن سوزن

در صفحه 120 کتاب کاروفناوری هفتم پودمان پوشاک به مراحل نخ کردن سوزن اشاره شده که شما عزیزان می توانید فایل pdf این موضوع که در نرم افزار کاروفناوری هفتم آمده است را از ادامه مطلب دانلود نمایید.

فرمت pdf

تعداد صفحه 6 صفحه

حجم 500 کیلوبایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۲۳ بهمن۱۳۹۴ ساعت 12:27
- کاروفناوری، - کاروفناوری هفتم، - پودمان پوشاک، - مطالب کمک درسی کاروفناوری هفتم
برچسب‌ها: کاروفناوری هفتم, کاروفناوری کلاله, پودمان 10 پوشاک
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

مطالب کمکی جهت تدریس پودمان پایش رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم

ایمنی و حادثه

تعريف ايمنی

ايمنی پيش بينی اقداماتی است که در طی آن از خطر آسيب ديدگی جانی و ضرر و زيان مادی پيش گيری می شود. در واقع با رعايت اصول ايمنی شرايط يا موقعيتی ايجاد می شود که به حذف حادثه يا به حداقل رساندن آثار و عوارض آن منجر می گردد.به عبارت ديگر، هرچه ميزان حوادث کاهش يابد و آسيب ديدگی جانی و ضرر و زيان مادی ناشی از آن ها کمتر شود ايمنی افزايش يافته است.در حال حاضر با پيشرفت هايی که در تمامی زمينه ها در جهان صورت گرفته نقش ايمنی نيز بارزتر گشته است.

ضرورت و اهميت ايمنی

سوانح و حوادث يکی از مهم ترين علل مرگ و مير انسان ها و خسارت های مادی هنگفت به جامعه است. کمتر روزی است که خبر حادثهٔ ناگواری در يک روزنامه يا رسانه منتشر نشود. بسياری از اين حوادث، جمعيت جوان را، که گروه سنیِ فعّال جامعه محسوب می شوند، دربرمی گيرد. اين حوادث به علت سهل انگاری و بی مبالاتی و رعايت نکردن اصول ايمنی روی می دهند.

بنابراين، رعايت اصول ايمنی به منظور پيش گيری از خطرات و حوادث و جهت حمايت از منابع انسانی و مادی يکی از ضروری ترين و با اهميت ترين اقداماتی است که همواره بايد مورد توجه قرار گيرد. رعايت اصول ايمنی می تواند باعث افزايش طول عمر و کيفيت زندگی افراد شود و سلامت جامعه را ارتقا دهد. از طرفی ناآگاهی و رعايت نکردن اصول ايمنی حوادثی به دنبال دارد که موجب آسيب های فراوان و خسارات جبران ناپذيری به انسان ها و محيط زيست می شود. برای ارتقای ايمنی لازم است مخاطرات و حوادث پيرامون خود را شناسايی کنيم و آن ها را تا حد امکان کاهش دهيم  دست يابی به اين هدف بدون شناخت مخاطرات و حوادث و کسب دانش و مهارت لازم در مورد نحوهٔ پيش گيری از آن ها امکان پذير نيست.

تعريف مخاطره و حادثه

مخاطره وضعيت و حالتی است که می تواند به آسيب ديدگی جانی و ضرر و زيان مادی منجر شود. در محيط زندگی ما مخاطرات فراوانی وجود دارد که بی توجهی به آن ها به حوادث ناگوار می انجامد. حادثه، وقوع يا رويداد يک مخاطره است که به طور ناگهانی اتفاق می افتد و به ايجاد آسيب منجر می شود و پيشرفت يا روند کارها را مختل می سازد و همواره بر اثر عمل يا شرايط غيرايمن يا ترکيبی از اين دو نوع به وقوع می پيوندد

حادثه سه ويژگی اصلی دارد:  ناگهانی بودن؛  ناخواسته بودن؛  خسارت بار بودن.

انواع حادثه

حوادث به طور کلی به سه گروه زير تقسيم می شوند:

حوادث غيرعمدی که شامل حوادث خانگی، ترافيکی و محيط کارند، مانند تصادف با وسايل نقليه، سقوط از بلندی، سوختگی، غرق شدگی، خفگی، مسموميت، برق گرفتگی و...

حوادث عمدی مانند خودکشی، ديگرکشی، آزار، خشونت و...

حوادث يا بلايای طبيعی، مانند سيل، زلزله، آتش فشان، طوفان، بهمن و...

هرچه احتمال رخ دادن يک حادثه و شدت آن يعنی درجهٔ مورد انتظار آسيب ديدگی که ممکن است اتفاق بيفتد بيشتر باشد خطر آن حادثه بالاتر است و لازم است مورد توجه بيشتر قرار گيرد. در محيط اطراف ما خطرات متعدد و مختلفی وجود دارد، که بسته به نوع خطر، روش مواجهه با آن نيز متفاوت است.

روش های مواجهه با خطرات ناشی از حوادث

با توجه به آن که خطرات از نظر احتمال، شدت و قابليت شناسايی و پيش گيری متفاوت اند، نحوه مواجهه با آن ها نيز ممکن است متفاوت باشد. به طور کلی در مواجهه با خطرات می توان به روش هايی که در متون زیر آمده است عمل کرد:

اجتناب از خطر: زمانی که در انجام فعاليتی نمی توان خطر را کاهش داد، بهتر است با پرهيز از آن فعاليت از خطر اجتناب شود. مثلاً رانندگی با موتورسيکلت در جادهٔ يخ زده خطر بالای تصادف و آسيب ديدگی را به دنبال دارد و بايد از آن پرهيز شود.

به حداقل رساندن يا کاهش اثرات منفی خطر: اگر احتمال رخ دادن يک رويداد ناگوار بالا نباشد می توان فعاليت را به اجرا درآورد، اما بايد تا حد امکان خطر را کاهش داد. مثلاً هنگام رانندگی با موتور سيکلت از کلاه ايمنی استفاده نمود يا برای جلوگيری از دزدی وسايل نقليه، آن ها را به قفل مطمئن مجهز کرد.

حفاظت در مقابل خطرات احتمالی: در بسياری از فعاليت ها با وجود رعايت شدن اصول ايمنی هم چنان احتمال خطر وجود دارد. در چنين مواردی می توان با استفاده از سازمان های بيمه گر، ضررهای مالی ناشی از خطر را کاهش داد.

راه های پيش گيری از حوادث

راه های پيش گيری از حوادث به طور کلی عبات اند از:

شناسايی عوامل خطرزا

آگاه کردن افراد از خطر

آموزش دستورالعمل

به کاربردن دستورالعمل های خاص در مواجهه با خطر

مجهز شدن به وسايل ايمنی در هنگام روبه رو شدن با خطر

از بين بردن عامل خطرزا

 


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۴ ساعت 22:39
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان پایش و رشد کودک، - مطالب کمک درسی کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, کاروفناوری نهم, پودمان پایش رشد و تکامل کودک
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود آهنگ بدون کلام

آهنگ بدون کلام بسیار شاد کردی

www.suherfe.blogfa.com

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۴ ساعت 22:22
- دانلود آهنگ و موسیقی سنتی، - دانلود آهنگ بی کلام
برچسب‌ها: موسیقی سنتی, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.com

دانلود فیلم ماکت سازی

مورد استفاده در تدریس پودمان معماری و سازه ماکت سازی کاروفناوری هشتم

فیلم مراحل ساخت ماکت کشتی بادبانی با زبان اصلی

فیلم مراحل ساخت ماکت کشتی بادبانی پودمان معماری و سازه ماکت سازی کاروفناوری هشتم

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۴ ساعت 22:20
- کاروفناوری هشتم، - پودمان معماری و سازه ماکت سازی، - فیلم و کلیپ کاروفناوری هشتم، - دانلود فیلم و کلیپ کاروفناوری، - فیلم های صنایع دستی
برچسب‌ها: فیلم کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان معماری و سازه ماکت سازی, کاروفناوری هشتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود نرم افزار

دانلود نرم افزار جدول تناوبی کامل عنصر ها با Periodic Table 3.8.1

مورد استفاده در تدریس درس علوم تجربی وشیمی

یکی از بهترین و کاربردی ترین نرم افزارهای شیمی در جهان Periodic Table است که در زبان فارسی به معنی جدول تناوبی عناصر می باشد.جدول تناوبی عنصرهای شیمیایی‏، نمایشی از عنصرهای شیمیایی شناخته شده است که بر اساس ساختار الکترونی مرتب گردیده‌است به‌گونه‌ای که بسیاری از ویژگی های شیمیایی عنصرها به صورت منظم در طول جدول تغییر می‌کنند.

دانلود نرم افزار جدول تناوبی کامل عنصرها Periodic Table 3.8.1

قابلیت های نرم افزار Periodic Table 3.8.1 :

- مشاهده تمام عنصرهای یافت شده طبیعت
- نمایش اعدد اتمی عناصر
- نمایش نماد شیمیائی عناصر
- نمایش نام کامل عناصر
- نمایش جرم
اتمی میانگین
- نمایش آرایش الکترونی عناصر
- نمایش خانواده فلزها با رنگ مشخص مانند فلزهای
قلیائی
، فلزهای قلیائی خاکی
- نمایش خانواده نافلزها با رنگ مشخص مثل هالوژن ها ، گازهای نجیب
- نمایش شبه فلزات با رنگ مشخص
- نمایش شکل عناصر
- نمایش گروه F عناصر واسطه داخلی

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۴ ساعت 22:0
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای رشته فیزیک و شیمی
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود فیلم صنایع چوب - دانلود فیلم کاروفناوری

فیلم مراحل ساخت انواع درب های چوبی بازبان اصلی

مورد استفاده در تدریس پودمان کار با چوب کاروفناوری

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۴ ساعت 20:0
- کاروفناوری، - کاروفناوری هفتم، - پودمان کاربا چوب، - فیلم و کلیپ کاروفناوری هفتم، - دانلود فیلم و کلیپ کاروفناوری، - فیلم های صنعت چوب و کاغذ
برچسب‌ها: فیلم کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان 7 کارباچوب, کاروفناوری هفتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

نمونه سوالات مهارت های هفتگانه رایانه   ICDL

سوالات مهارت سوم word

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۴ ساعت 19:16
- نمونه سوال، - نمونه سوالات مهارت های ICDL، - نمونه سوالات مهارت سه ICDL
برچسب‌ها: نمونه سوال مهارت های هفتگانه رایانه, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود سرود

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

با فرمت Mp3

suherfe.blogfa.com

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۴ ساعت 19:5
- دانلود سرود و آهنگ، - دانلود سرود حماسی، - دانلود آهنگ ملی و مذهبی
برچسب‌ها: دانلودسرود, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

بازی معروف و اعتیاد آور

Super Mario forever

بازی بسیار محبوب سوپرماریو قارچ خور با موزیک وگرافیک عالی ومراحل زیاد

دانلود این بازی به شما سفارش می شود.

suherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.com

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۴ ساعت 19:0
- دانلود بازی کامپیوتری، - بازی Super Mario forever
برچسب‌ها: دانلودبازی, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

 http://suherfe.blogfa.com

نرم افزار الکترونیک اندازه گیری مقدار اهم یک مقاومت کربنی

Resistor Color Code Calculator 2.4

با این نرم افزار جالب می توانید بااستفاده از رنگ های روی مقاومت های الکتریکی مقدار مقاومت را  محاسبه کرد مورد استفاده در تدریس پودمان الکترونیک کاروفناوری نهم

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۴ ساعت 17:50
- کاروفناوری هشتم، - پودمان الکترونیک، - نرم افزارهای کاروفناوری هشتم، - دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - دانلود نرم افزارهای رشته برق و الکترونیک
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله, پودمان الکترونیک, کاروفناوری هشتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

کارکلاسی صفحه 76 کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان شهروند الکترونیکی 2

سوال :

 انواع Player را مورد جست و جو قرار دهید و فهرستى از پرکاربردترین آن ها را نام ببرید.


1- QuickTime

QuickTime پلیری است  از Company بزرگ Apple ، که برای دو System عامل Mac و Windows طراحی شده است و جهت ساخت و پخش فایل های صوتی و تصویری بر روی internet می باشد. و توانایی پخش فایل های تصویری و صوتی را دارد همچنین از format های Standard مخصوص web شامل : HTTP ، RTP  و RTSP نیز پشتیبانی می کند. علاوه بر این می تواند تصاویری با فرمت  JPEG ، BMP ، PICT ، PNG و GIF را نیز نمایش دهد.

لینک دانلود QuickTime


2- VLC Media Player

پلیری است با امکانات زیر:

پخش انواع فرمت ها از جمله MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3, ogg و ........

پخش انواع DVD ،VCD با كيفيت FULL HD

حجم کم و محیط ساده و كاربر پسند بصورت رايگان

لینک دانلود VLC Media Player


3- JetAudio

قابلیت های نرم افزار JetAudio

- پخش موزیک و فایل های ویدیویی

- رایت CD صوتی از فایل های صوتی

- ضبط حرفه ای انواع صوت از هر منبع ورودی و یا درحال پخش در کارت صوت

- مجهز بودن به Skin های مختلف و زیبا

- تبدیل فرمت های صوتی به یکدیگر و همچنین تبدیل فرمت Audio CD به فرمت های رایج

- امكان ایجاد رادیو اینترنتی

- قابلیت پخش فرمت های WAV, MP3, MP3Pro,OGG, WMA, MPG, AVI, WMV, MIDI, RM,  و Video و ......

لینک دانلود JetAudio


 4 - KMPlayer

قابلیت های نرم افزار KMPlayer

پشتيباني از بسیاری از فرمتهاي صوتي و تصويري

قابليت نمايش زير نويس فيلمها و سازگاري با زبان فارسي

نرم افزاری كم حجم با قابليتهاي زياد

پشتيباني از فرمتهاي دي وي دي

پشتباني از فايلهاي فلش

امكان پخش فايلهاي AAC, OGG

لینک دانلود  KMPlayer


5 - Zoom Player

قابلیت های نرم افزار Zoom Player

- اجرای فرمت های رایج فیلم و صوت

- اجرا و پخش DVD

- پشتیبانی از زیر نویس DVD

- پشتیبانی از فرمت های مدیا ویندوز

- قابلیت اجرا با سرعت های مختلف

لینک دانلود zoomplayer


6 - Winamp

برخی از قابلیت های نرم افزار Winamp

پشتيبانى از فرمت هاى رایج صوتى و تصويرى

پشتيبانى از پوسته هاى مدرن و کلاسيک

امکان تغيير رنگ پوسته ها

قابليت نمايش Visualization يا رقص های نور بسیار زیبا

پشتيبانى از راديو و تلويزيون اينترنتى

لینک دانلود winamp


 7 - RealPlayer

ویژگی های نرم افزار Real Player

امکان به اشتراک گذاری رسانه ها

اتصال و پخش ایستگاه های رادیویی

امکان پخش موزیک های آنلاین

اجرای فرمت های رایج مدیا

سازگار با iTunes

مرورگر داخلی رسانه ها

کیفیت بالا در اجرای ویدئو.

انوع اکولایزر برای پخش صدا

لینک دانلود  Real player


8 - Gom Player

قابلیت های نرم افزار GOM Player

نصب codec های داخلی و عدم نیاز به  codec جداگانه

پخش اکثر فرمت ها حتی swf

تنظیم روشنایی و کنتراست ویدئو در حین پخش

تنظیم سرعت پخش فایل

امکان گرفتن تصویر از ویدئو در حال پخش

نمایش زیرنویس با امکان تنظیم جنبه های مختلف نمایشی

لینک دانلود Gom Player

 


9 - potplayer

قابلیت های كلیدی نرم افزار PotPlayer

پشتیبانی از فرمت های صوتی و تصویری متداول

اصلاح سرعت پخش ویدیو، تنظیم میزان صدا و افزایش و کاهش میزان کنتراست

امکان کار با کلیدهای میانبر های صفحه کلید

نمایش زیر نویس فیلم ها

دارای اکولایزر صدا و تصویر

لینک دانلود potplayer


http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

مطالب کمک آموزشی جهت تدریس پودمان برجسته کاری روی فلز مس

کاروفناوری نهم

تاریخچه فلزکاری در ایران

سرزمین ایران با داشتن ذخایر و معادن غنی فلزات و مردمی بهره مند از استعداد و ذوق هنری در تاریخ فلز و فلزکاری در بین دیگر تمدن های بشری جایگاه خاصی دارد به گونه ای که هنرمندان ایرانی از دیرباز تا کنون آثار فلزی بی نظیر و شگفت انگیزی را در تاریخ هنر جهان به یادگار گذارده اند.

این آثار بر اساس نیازهای بشر و تحولات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ، گاهی به عنوان وسایل روزمره ی شکارو دفاع از فلزهای کم بها مانند مفرغ و گاه به عنوان وسایل تزئینی و قیمتی از طلا و نقره که به شکل ها و روش های گوناگون ساخته شده به کار می گرفتند و هم اکنون این آثار زینت بخش موزه های ایران و خارج از ایران است.

در تصاویر تعدادی از این آثار با ارزش و تاریخی را خواهید دید.

تاریخچه فلزکاری در ایران پودمان برجسته کاری روی فلز مس

تاریخچه فلزکاری در ایران پودمان برجسته کاری روی فلز مس

تاریخچه فلزکاری در ایران پودمان برجسته کاری روی فلز مس

تاریخچه فلزکاری در ایران پودمان برجسته کاری روی فلز مس

تاریخچه فلزکاری در ایران پودمان برجسته کاری روی فلز مس

تاریخچه فلزکاری در ایران پودمان برجسته کاری روی فلز مس

تاریخچه فلزکاری در ایران پودمان برجسته کاری روی فلز مس

تاریخچه فلزکاری در ایران پودمان برجسته کاری روی فلز مس

تاریخچه فلزکاری در ایران پودمان برجسته کاری روی فلز مس

تاریخچه فلزکاری در ایران پودمان برجسته کاری روی فلز مس


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۴ ساعت 20:14
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان صنایع دستی برجسته کاری مس، - تحقیق کاروفناوری نهم، - مطالب کمک درسی کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, پودمان صنایع دستی نهم, کاروفناوری نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود فایل صوتی ترتیل قرآن

ترتیل جزء سی  قرآن

علاقمندان به شنیدن و همنوایی با قرائت ترتیل جزء سی قرآن می توانند فایل صوتی ترتیل جزء سی قرآن را از ادامه مطلب دانلود نمایند.

حجم 11 مگابایت

فرمت Mp3

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۴ ساعت 19:48
- دانلود قرآن، - دانلود ترتیل جزء های قرآن، - دانلود جزء سی قرآن
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, ترتیل قرآن
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

دانلود فیلم در مورد پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم

فیلم شماره سه

موضوع فیلم : گام اول شناخت خود مولفه استعداد

با صحبتهای مؤلف پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای آقای محمد مصطفوی

دانش آموزان عزیز سال نهم -همکاران ارجمند و اولیای گرامی این فیلم می تواند در مورد مشاوره انتخاب رشته در پایان سال تحصیلی به شما کمک نماید پس دانلود آن را از دست ندهید.

این فیلم مربوط به صفحه 137 پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم است.

پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم

http://suherfe.blogfa.com

حجم 12 مگابایت

 فرمت Mp4

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۴ ساعت 19:30
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان انتخاب رشته تحصیلی، - فیلم و کلیپ کاروفناوری نهم، - فیلم آموزشی کاروفناوری
برچسب‌ها: فیلم کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, کاروفناوری نهم, پودمان هدایت تحصیلی, مطالب کاروفناوری
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود نرم افزار ساخت برنامه ها و محتواهای الکترونیکی و درسی

Storyline.2.7.1509.1408

با این برنامه مفید و کارا می توان کارهای زیر را انجام داد :

- ساخت محتواها و برنامه های الکترونیکی آموزشی

- ساخت برنامه های درسی تعاملی

- ایجاد تست و امتحان درسی الکترونیکی

- ساخت اسلاید شوهای آموزشی

- ساخت دوره های آموزشی و ......................................

حجم 282 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۴ ساعت 18:59
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزار ساخت محتواهای درسی
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

مطالب کمکی جهت تدریس پودمان پایش رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم

دانلود نمونه استاندارد کارت پایش رشد کودکان تا 5 سال

در صفحه 115 کتاب کاروفناوری نهم پودمان پایش و رشد کودک در مورد کارت نمودار وزن برای سن کودکان از بدو تولد تا 5 سالگی مطالبی درج شده است.

حال شما دوستان می توانید تعداد 6 نوع کارت  نمودار رشد وزن و سن کودکان از بدو تولد تا 5 سالگی را در 3 استاندارد مختلف و در قالب فایل پی دی اف و با کیفیت بسیار بالا دانلود نمایید.

این نمودارها به تفکیک جنس پسر و دختر تهیه شده است.

پودمان پایش رشد و تکامل کودک

پودمان پایش رشد و تکامل کودک

فرمت pdf

حجم 6 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۴ ساعت 14:18
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان پایش و رشد کودک، - مطالب کمک درسی کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, کاروفناوری نهم, پودمان پایش رشد و تکامل کودک
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

دانلود فیلم صنایع فلز - دانلود فیلم کاروفناوری

فیلم کارخانه ساخت انواع زنجیر بازبان اصلی

مورد استفاده در تدریس  پودمان کار با فلز کاروفناوری هشتم

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۴ ساعت 14:0
- کاروفناوری، - کاروفناوری هشتم، - پودمان کار با فلز، - فیلم و کلیپ کاروفناوری هشتم، - دانلود فیلم و کلیپ کاروفناوری، - فیلم های صنایع فلز
برچسب‌ها: فیلم کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, کاروفناوری هشتم, پودمان کاربافلز
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود کتاب

کتاب طراحی وساخت کلاس هوشمند

 www.suherfe.blogfa.com

این کتاب که به صورت یک فایل Pdf تهیه شده است تمامی مراحل ساخت یک کلاس هوشمند را توضیح داده ومی تواند مورد استفاده متصدیان کلاس های هوشمند ومعاونین فناوری مدارس قرار گیرد تا به طور کامل با راه اندازی وعیب یابی کلاس هوشمند آشنا شوند.

تجهیزات به کار رفته در یک کلاس هوشمند

رک دیواری

سیستم رایانه دانش آموزی

نوت بوک دانش آموز

لپ تاپ معلم

دستگاه ویدئو پروزکتور وتخته هوشمند و..........................

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۴ ساعت 13:30
- کاروفناوری، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود نرم افزار کاربردی تبدیل فایل های PPT به Flash 

PowerPoint To Flash 2.6.1.2948

www.suherfe.blogfa.com

همانطور که می دانید نرم افزار Powerpoint یکی از نرم افزارهای رایج ساخت اسلاید می باشد که با امکانات فراوان خود، امکان ساخت اسلایدهای گرافیکی و قدرتمند را به کاربر می دهد.
نرم افزار Powerpoint to Flash ابزاری برای تبدیل فرمت فایل های خروجی پاورپوینت به فلش می باشد.

قابلیت های کلیدی نرم افزار Powerpoint to Flash 2.6.1.2948 :
- تبدیل فایل های پاورپوینت به فلش
- قابلیت تبدیل دسته ای فایل ها
- سازگار با نسخه های مختلف ویندوز
- حجم کم و استفاده آسان از نرم افزار

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۴ ساعت 10:0
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای تبدیل کننده
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود نرم  افزار اندازه گیری شاخص توده بدنی

FinitySoft BMI Calculator

برای اینکه نسبت قد و وزن خود و دیگران  را اندازه گیری نمایید و سپس لاغری یا چاقی یا اضافه وزن را مشخص نمایید می توانید این برنامه را دانلود و این تست را با آن انجام دهید.

حجم 500 کیلوبایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۴ ساعت 20:30
- کاروفناوری نهم، - پودمان پایش و رشد کودک، - نرم افزارهای کاروفناوری نهم، - دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای کاربردی
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله, کاروفناوری نهم, پودمان پایش رشد و تکامل کودک
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود نرم افزار ساخت کتاب 3D و متحرک

3D.PageFlip.Standard.2.7

با این نرم افزار کاربردی می توانید از فایل های پی دی اف - فایل های آفیس و از تصویر  کتاب متحرک و سه بعدی بسازید به طوری که کاربر قادر به ورق زدن آن باشد همچنین می توانید در پشت زمینه این کتاب تصویر و آهنگ قرار دهید.

این نرم افزار توسط همکار گرامی عبدالغفور احراری از استان فارس شهرستان لارستان بخش جویم روستای بلغان معرفی و به گروه کاروفناوری کلاله ارسال شده است.

با تشکر از ایشان

suherfe.blogfa.com

بعد از ساخت کتاب الکترونیکی ورق زن می توانید آن را به فرمت های مختلفی که در تصویر زیر نشان داده شده است ذخیره نمایید

حجم 52 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۴ ساعت 16:22
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزار ساخت محتواهای درسی
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

تحقیق کاروفناوری پودمان نگه داری از حیوانات کاروفناوری هشتم

پرورش شترمرغ و آشنایی با ویژگی های آن

suherfe.blogfa.com

 

پرورش شترمرغ از قرن ها پیش در کشورهای آفریقای جنوبی که سرزمین اصلی این پرنده است رواج داشته و گله های شترمرغ مانند سایر گله های دام و طیور پرورش داده می شود. با توجه به اهمیت این پرنده، پرورش آن دردیگر کشورهای جهان نیز انجام پذیر است. شتر مرغ فعلی اصلاح نژاد شده واز لحاظ تولید، مزیت هایی نسبت به شترمرغهای بومی آفریقا دارد.

درحال حاضر، در کشورهای کانادا ، آمریکا، چین ، استرالیا، برخی از کشورهای اروپایی و همچنین در اکثر کشورهای خاورمیانه پرورش این پرنده امکان پذیراست و به دلیل این که از پوست، گوشت، پر و سایر اندام های این پرنده استفاده می شود، پرورش آن در دیگر کشورهای جهان مرسوم شده است.

فضای مسقف و سایبان و گردشگاه به ازای هرقطعه شترمرغ متفاوت است. مثلا" از تولد تا سه ماهگی به ازای هرقطعه حداقل یک متر مربع مسقف و 5 متر مربع گردشگاه در نظر گرفته شود.

یا به ازای هر قطعه مولد ( نر و ماده ) حداقل 8 متر فضای سرپوشیده و 250 مترمربع گردشگاه در نظر گرفته شود، کل زمین مورد نیاز به ازای هر قطعه مادر، بیش از 800 متر مربع باشد.

پرورش شترمرغ

شترمرغ درفصول خاصی جفت گیری می کند. این مدت می تواند 6 تا 8 ماه در سال باشد. اما باید گفت که زمان تولید مثل بستگی به عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا دارد.

درنیم کره شمالی جفت گیری در ماه آوریل آغاز و در آگوست یا سپتامبر پایان می گیرد. در نیم کره جنوبی درماه جولای یا آگوست شروع و در آوریل پایان می گیرد.

ویژگیهای جنسی

شترمرغ وحشی در 4 یا 5 سالگی به بلوغ جنسی می رسد در حالی که شترمرغ اهلی 2 تا 3 سال بالغ می شود. شترمرغ ماده اندکی زودتر از نر به بلوغ می رسد. برخی از شترمرغ های اهلی نخستین فصل جفت گیری را ( برای تولید تخم نطفه دار) از 18 ماهگی آغاز می کنند.

پرو بال شترمرغ نر بالغ به رنگ سفید و سیاه است اما رنگ شترمرغ ماده و پرندگان نابالغ کدر است؛ یعنی رنگی قهوه ای ، خاکستری دارند.جوجه های تازه تولید شده دارای بال و پری هستند که نوک آن سیاه و پرزی و پف دار است. این حالت تا زمانی است که پرنده به 4 ماهگی برسد. رنگ شترمرغ نر در طول جفت گیری روشن تر می شود. رنگ پوست که معمولا" آبی روشن است در اطراف نوک و پیشانی و پیرامون چشم تبدیل به رنگ قرمز روشن می شود و پاها و پنجه ها به رنگ صورتی در می آیند.

جوجه های نر و ماده بسیار شبیه هستند و تشخیص آنها تا وقتی که آلت تناسلی را بررسی نکنیم تقریبا" غیرممکن است. البته همین کار هم نیاز به وقت دارد. چون آلت تناسلی در جوجه نر بسیار کوچک است اما در 7 تا 8 ماهگی جنسیت شترمرغ قابل تشخیص است اما وجه تمایز شترمرغ نر و ماده در حدود 2 سالگی کاملا" مشخص است. رنگ شاه پر در پرنده نر کاملا" سفید است اما در پرنده ماده خاکستری و مشکی است. پرهای دم در شترمرغ نر سفید و زرد مایل به قهوه ای است اما در ماده به شکل لکه های خاکستری تیره و بازاست. لازم به ذکر است که ارتباط رنگ قرمز روشن در نوک و پوست شترمرغ بستگی به درشتی بیضه ها دارد. درحالی که این تغییر رنگ در شترمرغ ماده وابسته به تخمدان است. بنابراین ، یک شترمرغ نر اگر اخته شده باشد، تغییر رنگ ( قرمز روشن ) به وجود نمی آید. اما پرهای پرنده همان رنگ طبیعی سیاه رنگ را که مختص جنس نراست ، خواهد داشت.

http://suherfe.blogfa.com

آشیانه سازی

پرنده نر فرآیند آشیانه سازی را قبل از جفت گیری آغاز می کند. وقتی آشیانه ای را می توان واقعی دانست که زمان آن و تلاشی که پرنده برای ساخت به کار می برد به اندازه کافی باشد و تا حد تکمیلی ادامه یابد.

آشیانه سازی شترمرغ فقط ایجاد گودال یا حفره در زمین است. شترمرغ نر جایی را انتخاب می کند و به شکل نامنظم آن را با پاهایش گود می کند و سپس می نشیند و در آن قسمت نوک می زند. اما گود کردن اولیه بوسیله نوک زدن ایجاد نمی شود. در حالی که شترمرغ نر خراشیدگی درزمین ایجاد می کند. شتر مرغ ماده نیز درپشت سرآن با پاهایش کمک به کندن می کند.

شترمرغ ماده موافقت خود را از مکان آشیانه با پایین آوردن بال ها و بال زدن نشان می دهد. این آشیانه می تواند هرجایی درمحوطه باشد. اما این قسمت ها بیشتردرمحیط باز است و جایی که منظره مناسبی دارد. در حاشیه قسمت های بودن درخت احتمال آشیانه سازی بیشتر است اما برعکس در وسط محوطه احتمال آشیانه سازی اندک است . برای مزرعه هایی که جوجه کشی به شکل مصنوعی صورت می گیرد، مکان آشیانه سازی اهمیت زیادی دارد. از این جهت که می تواند جمع آوری تخم ها را تسهیل کند و یا برعکس مشکل کند.

شخص تولید کننده می تواند در انتخاب مکان ایده آل با ایجاد یک گودال کم عمق و پرکردن آن با ماسه درشت به شترمرغ کمک کند. کف این گودال باید مسطح باشد چرا که در غیر اینصورت ممکن است تخم ها تکان بخورند و بر اثر برخورد با یکدیگر آسیب ببینند. اطراف این گودال باید چنان باشد که آب در آن وارد نشود و یا قبل از جمع آوری تخم ها آب روی آن را نگیرد. برای انجام این کار، می توانید اطراف گودال را دیواره ای ایجاد کنید و یا با استفاده از ماسه درشت ، آشیانه را کمی بالاتر از سطح زمین ایجاد کنید.

برای پوشاندن سقف آشیانه ، می توانید از اتاقکهای کوچک سقف دار که ته آنها باز است، استفاده کنید. ابعاد آن باید 3×3 متر با ارتفاع 3 متر و در2 طرف ( شمال و جنوب ) باز باشد. البته ، احتمال دارد که پرنده ها آشیانه های خود را ترجیح دهند. ولی به هر حال می شود با ایجاد پشته های ماسه ای کوچک در جاهای مورد نظر پرنده را به آشیانه ساز درآن قسمت ها ترغیب کرد. روشی که بعضی اوقات برای تشویق شترمرغ ماده استفاده می شود تا در جای دلخواه تخمگذاری کند. می توان تخم های مصنوعی را در آشیانه های مورد نظر قرار داد. این کار یک محرک مناسب خصوصا" در شترمرغهای جوان به شمار می رود.

رفتار جنسی ( جفت گیری )

شترمرغ نر می تواند با چند شترمرغ ماده جفت گیری کند. در دنیای وحش یک شترمرغ نر عملیات لانه سازی را با یک شتر مرغ ماده یا 2 و یا حتی بیشتر شروع می کند. در پرورش شتر مرغ اهلی ، شترمرغ ها را جفت می کنند یعنی یک نر و یک ماده گاهی هم ممکن است یک شتر مرغ نر با دو شتر مرغ ماده باشد که این کار در فصل جفت گیری صورت می گیرد.

نشانه تمایل جنسی در شترمرغ جالب توجه و پیچیده است . شتر مرغ ماده وقتی برای جفت گیری آماده باشد در حالی که سرش به طرف پایین و بالهایش از هم باز است، به شترمرغ نر نزدیک می شود . عکس العمل شترمرغ نر این است که بال ها و دم خود را پایین می آورد. سروگردن خود را بالا و پایین می برد. بعد از این حرکات، شترمرغ ماده به آرامی دور می شود. شترمرغ نر قسمت پایین تنه را خم می کند و بال های خود را بالا می آورد و به طرف عقب و جلو حرکت می دهد و در این حالت سرخود را به قسمت پشت بدن می زند و صدایی خاص از خود ایجاد می کند. وقتی که شترمرغ درمحیط بسته باشد. این حرکات را برای هر بیننده ای که نزدیک می شود انجام می دهد و در ادامه شترمرغ نر صدایی از گلوی خود ایجاد می کند. شترمرغ ماده بالهای خود را به شکل افقی نگه می دارد و آنها را تکان می دهد.

تخمگذاری

شترمرغ شترمرغ ماده کمی پس از جفت گیری تخمگذاری نطفه دار را آغاز می کند. اولین تخم نطفه دار تقریبا" بعد از 10 تا 14 روز پس از جفت گیری به وجود می آید. پس از جفت گیری به وجود می آید. پس از آن تقریبا" بدون استثناء تخمگذاری به شکل یک روز در میان در دسته های 20 تا 24 تایی صورت می گیرد. در طول فصل باردهی پرنده های مساعد بین 80 تا 100 تخم می گذارند. درفصل جفت گیری و باردهی شترمرغ ماده زودتر زمانی باردهی اش آغاز می شود. بنابراین بسیار احتمال دارد که تخم ها نطفه دار نباشند. تخم ها در لانه های مشترک گذاشته می شود. نخستین شترمرغ ماده ای که در آشیانه تخمگذاری می کند، مسئول تخم هاخواهد بود و او را مرغ مادر می گوییم.

هر پرنده ای که در آشیانه پرندگان دیگر تخمگذاری کند، مرغ مینور نامیده می شود.چون در حقیقت نقش این مرغ چندان اصلی نیست. مرغ مادر زمان بیشتری را در آشیانه می گذراند و حتی روزهایی که مرغ مادر تخمگذاری می کند، باز هم به آشیانه سر می زند. وقتی که مرغ مینور برای تخمگذاری می آید، مرغ مادر از جایش بلند می شود و حدود 5 تا 20 متر از آشیانه دورتر می ایستد تا مرغ مینور تخمگذاری کرده و مکان را ترک کند.

وقتی که مرغ مینور می خواهد تخم بگذارد، حرکاتی از خود نشان می دهد یعنی نزدیک آشیانه برای چند دقیقه می ایستد و سر خود را به طرف تخم ها پایین و بالا می برد. سپس دم خود را بالا می برد و ناگهان می نشیند. بین 1 تا 2 دقیقه می نشیند و در این زمان تخمگذاری صورت می گیرد. وقتی که تخمگذاری صورت گرفت، شترمرغ ماده برمی خیزد و برای چند دقیقه سرش را میان تخم ها پایین می آورد و سپس آشیانه را ترک می کند. در میان شترمرغان ماده ، فقط مرغ مادر است که تخم های خود را تشخیص می دهد و اگرتخم ها در آشیانه زیاد شد، تخم های دیگر را خارج می کند.

http://suherfe.blogfa.com

زمان تخمگذاری بستگی به مسایل خاص مثل ارتفاع از سطح دریا دارد که می تواند زمان تخمگذاری را از 1400 تا 1800 ساعت متغیر کند. پس از 1800 ساعت، تخمگذاری چندانی صورت نمی گیرد. اگر تخم ها از آشیانه تخلیه نشوند، شترمرغ ماده کار خوابیدن روی تخم را در طول روز انجام می دهد و این مسئولیت را از غروب آفتاب با بامداد به شترمرغ نر می سپارد. در مزرعه داری تجاری تخلیه تخم ها باید حداقل روزی 2 بار صورت گیرد چرا که اگر شترمرغ ماده شروع به خوابیدن روی تخم ها کند، تخمگذاری را تا وقتی که جوجه ها به 4 تا 5 هفتگی برسند،متوقف می کند که مسلما" صرفه اقتصادی ندارد.


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۴ ساعت 15:30
- کاروفناوری، - کاروفناوری هشتم، - پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی، - تحقیق کاروفناوری هشتم
برچسب‌ها: تحقیق کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی, کاروفناوری هشتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود فیلم صنعت شیشه - دانلود فیلم کاروفناوری

فیلم مراحل ساخت تیله وگوی های شیشه ای بازبان اصلی

مورد استفاده در تدریس پودمان های کاروفناوری

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۴ ساعت 15:22
- کاروفناوری، - دانلود فیلم و کلیپ کاروفناوری، - فیلم های صنایع شیشه
برچسب‌ها: فیلم کاروفناوری, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود آهنگ اصیل ایرانی

آهنگی  کم حجم و آرامبخش

http://suherfe.blogfa.com

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۴ ساعت 15:10
- دانلود سرود و آهنگ، - دانلود آهنگ بی کلام
برچسب‌ها: دانلودآهنگ, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود تصاویر متحرک

تصاویر متحرک از انواع چارت ونمودار با فرمت Gif

از این تصاویر متحرک می توانید در برنامه های آموزشی و اسلایدهای خود استفاده کنید

تعداد ۱۸ عکس

         suherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.com

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۴ ساعت 15:0
- دانلود عکس و تصویر، - دانلود عکس و تصویر متحرک، - عکس متحرک چارت و نمودار
برچسب‌ها: دانلودعکس وتصویر, تصاویر متحرک, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود نرم افزار کاربردی و امنیتی

deep freeze- v7.22

suherfe.blogfa.com

 

Deep Freeze  نرم افزاریست که می تواند از تنظیمات کامپیوتر شما در برابر تغییرات حفاظت و نگه داری کند.شما می توانید با یک Restart، تمامی تغییرات را حذف کنید و تنظیمات کامپیوتر خود را دقیقا به حالت اصلی و اولیه آن بازگردانید .

ابزاری مناسب برای آموزشگاه ها - کلاس های هوشمند - کافی نت ها و.................

دانلود و آموزش کامل این نرم افزار در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۴ ساعت 21:57
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای کاربردی، - نرم افزارهای امنیت سیستم
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
صفحات ديگر
     صفحه بعد
آخرين مطالب
.::suherfe.blogfa.com - Administrator - Seyyed Sultan Shekhi::.
لیست مطالب وبلاگ کاروفناوری کلاله

کاروفناوري ششم،کاروفناوري هفتم،کاروفناوري هشتم،کاروفناوري نهم،کاروفناوري متوسطه

فيلم کاروفناوري،پروژه کاروفناوري،کارکلاسي کاروفناوري،تحقيق کاروفناوري،پاورپوينت کاروفناوري

فيلم کاروفناوري،پروژه کاروفناوري،کارکلاسي کاروفناوري،تحقيق کاروفناوري،پاورپوينت کاروفناوري

دانلود نرم افزار،محتواي الکترونيکي کاروفناوري،دانلود کليپ،دانلود کتاب،دانلود عکس و تصوير

پرسش کاروفناوري،دانلودبازي،
پودمان کاروفناوري،بازارچه،