صفحه اصلي  |   دانلود نرم افزار  |   دانلود عکس وتصوير  |   دانلود بازي  |   دانلود کتاب  |   دانلود آهنگ   |   مدرسه هوشمند  |   تحقیق کاروفناوري  |   پروژه کاروفناوري  |   فيلم کاروفناوري

کاروفناوري پنجم  |   کاروفناوري ششم  |   کاروفناوري هفتم  |   کاروفناوري هشتم  |   کاروفناوري نهم

کانال تلگرام کاروفناوری کلاله
کاروفناوري ششم هفتم هشتم نهم

مطالب کاروفناوری کلاله
کاروفناوری پنجم
کاروفناوری ششم
=========================
مطالب کاروفناوری هفتم
=========================
پودمان 1 نوآوری وفناوری
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: آموزش و به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی،پرسش گری؛ ایده پردازی ، نوآوری و خلاقیت؛ انجام دادن کارها بر پایهٔ نگرش سیستمی؛ بهر ه گیری درست از فناوری ها؛
=========================
پودمان 2 فناوری اطلاعات وارتباطات
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی ، پرسش گری و ... ؛ آشنایی با مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ آشنایی با ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنها ؛ آ شنایی با تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی ؛ ایده پردازی، نوآوری و خلاقیت.

=========================
پودمان 3 جستجوی اطلاعات
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛ آشنایی با ابزار مرورگر صفحات وب ؛ آشنایی با روش های جست وجو و جمع آوری اطلاعات؛ آشنایی با منابع جمع آوری اطلاعات؛ استفاده از روش های جست و جوی اطلاعات؛ به کارگیری موتورهای جست وجو؛ توانایی جمع آوری اطلاعات درست در اینترنت.
=========================
پودمان 4 مستندسازی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: به کارگیری مهارت هایى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکرانتقادی، پرسش گری و ...آشنایی با مستندسازی و مزایای آن ؛ استفاده از نرم افزار واژه پرداز برای تهیهٔ گزارش؛ توانایی درج متن، جدول و تصویر در پروندهٔ متنی؛ توانایی انجام تنظیمات متن، جدول و تصویر در پروندهٔ متنی.
=========================
پودمان 5 کسب وکار
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: تأکید بر مهارت هايى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛ آشنایی با مفاهیم کسب وکار کارآفرینی، خرید، فروش، پس انداز، کار تهای اعتباری و ...؛ کاربرد فناوری های نو در زمینهٔ کسب وکار خرید اینترنتی، کاربرد کارت اعتباری، برنامه ریزی مالی برای خود و...؛ بررسی مشاغل، در زمینهٔ کسب وکار؛ شناسایی ویژگی های خود برای کارآفرینی.
=========================
پودمان 6 نقشه کشی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید تأکید بر مهارت هایی غیر فنی مانند انجام کارهای گروهی تفکر انتقادی، پرسش گری و ..؛تقویت مهارت برآورد اندازه و اندازه گیری؛ مهارت کشیدن نقشه دستی آزاد اسکچ مهارت کشیدن نقشه با وسایل نقشه کشی.
=========================
پودمان 7 کاربا چوب
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع چوب فراورده های صنایع چوب و ...آشنایی با برخی مشاغل صنایع چوب مانند نجاری،قاب سازی، کابینت سازی و ...؛کار با ابزارهای نجاری دستی صنایع چوب مانند اره، چوب سای، دریل و ...؛تولید محصولات چوبی قابل استفادهٔ شخصی یا فروش.
=========================
پودمان 8 اشتراک گذاری اطلاعات
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:به کارگیری مهارت هایى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکرانتقادی، پرس شگری و ... ؛آشنایی با اشتراک گذاری و ضرورت های آن؛به کارگیری نرم افزار پاورپوینت برای ارائهٔ نمایشی اطلاعات؛توانایی ایجاد اسلایدهای نمایشی؛توانایی مدیریت اسلایدهای نمایشی؛دادن جلوه های ویژه به اسلاید و اجزای آن.
=========================
پودمان 9 پرورش و نگه داری گیاهان
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایى مانند اجراى کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم پرورش و نگهداری گیاهان شرایط محیطی، ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و... آشنایی با برخی مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛تولید سبزی، گل و نهال انگور.
=========================
پودمان 10 پوشاک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع پوشاک انواع دوخت دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...آشنایی با برخی مشاغل صنایع پوشاک؛گزینش درست پوشاک شخصی.
=========================
پودمان 11 خوراک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهار تهايی مانند انجام کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری و …؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع و مواد خوراکی مواد خوراکی سالم و ناسالم، روش های نگه داری مواد خوراکی و … آشنایی با برخی مشاغل صنایع و مواد خوراکی؛آماده کردن ناشتایی، ناهار یا شام و میان وعده؛ فرآوری و نگهداری برخی مواد خوراکی ماست، کره،بسته بندی حبوبات و …..
=========================
راه اندازی بازارچه
پروژه کاروفناوری
کارکلاسی کاروفناوری
بررسی کنید کاروفناوری
بارش فکری کاروفناوری
پرسش کاروفناوری
هم اندیشی کاروفناوری
=========================
مطالب کاروفناوری هشتم
=========================
پودمان کاربافلز
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛ رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی،مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
=========================
پودمان الکترونیک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی ماننداجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعهٔ پایدار دربخش محیط زیست؛ طراحی و ساخت مدارات سادهٔ الکترونیکی؛ اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی.
=========================
پودمان شهروند الکترونیکی 1
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام دادن فعالیتهاى پودمان؛اتصال رایانه به اینترنت؛ایجاد پست الکترونیکى؛اىجاد، ارسال، دسته بندی و حذف نامه های الکترونیکی؛رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با رایانه در فضاهای مجازی؛رعاىت نکات اخلاقى در فضاى مجازى؛رعاىت اخلاق حرف هاى در فضاى مجازى.
=========================
پودمان صنایع دستی بافت
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهى، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع در انجام دادن کارها ؛بافت تخت؛تولىد نمونه ای کیف و تزیین آن؛رعاىت نکات ایمنی و بهداشت به هنگام تهیه آن ها.
=========================
پودمان شهروندالکترونیک 2
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: ویرایش تصاویر، تهیهٔ آلبوم تصاویر؛تولید فیلم کوتاه؛تبدیل قالب های مختلف تصویر، صدا و ویدئو به قالب های رایج و کاربردی؛ اجرای فایل های پویانمایی؛پشتیبان گیری از فایل های چند رسانه ای؛رعایت نکات ایمنی و بهداشتى در انجام کارها؛ کار گروهی، مسئولی تپذیری و مدیریت منابع و فناوری اطلاعات و ارتباطات؛رعایت اخلاق حرفه ای مانند حقوق مؤلفین در فضای مجازی
=========================
پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی،مسئولیت پذیری،مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛پرورش جوجه مرغ بومی یا بلدرچین؛پرورش و نگه داری ماهیان آکواریومی؛رعایت اخلاق حرفه ای ؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها.
=========================
پودمان اموراداری ومالی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری مدیریت منابع، فناوری ارتباطات و اطلاعات و اخلاق حرفه ای؛برآوردهای مالی و اداری؛نوشتن نامه یا پیگیری آن، ثبت نامه ها، نوشتن صورت جلسه؛بررسی و ثبت اسناد مالی خانواده و اسناد کارهای گروهی؛انجام محاسبات اقتصاد خانواده؛ مستندسازی هزینه و درآمد خانواده در یک نرم افزار ساده مرتبط با حسابداری، نر مافزار صفحه گسترده مانند اکسل.
=========================
پودمان معماری و سازه
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:نقشه خوانی و استخراج اطلاعات از نقشه؛ساخت بخش های مختلف یک ماکت طبق ابعاد واندازه های نقشه و اتصال آن ها به یکدیگر؛کار گروهی، مسئولیت پذیری،مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حفظ محىط زىست و اخلاق حرفه اى؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام دادن این کارها.
=========================
پروژه طراحی دستگاه برش حرارتي
پروژه طراحي و ساخت كيف
پروژه پرورش و نگهداري از حيوانات
پروژه طراحي و ساخت ماكت ساختمان
تحقیق کنید کاروفناوری
کارکلاسی کاروفناوری
کارخارج از کلاس کاروفناوری
پرسش کاروفناوری
بارش فکری کاروفناوری
=========================
مطالب کاروفناوری نهم
=========================
پودمان الگوریتم و فلوچارت
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کار گروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛توانایی حل مسئله؛ارائه الگوریتم کارها؛رسم روندنما به صورت دستی؛رسم روندنما به وسیله نرم افزار؛رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان ترسیم با رایانه
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کار گروهی، مسئولیت پذیری ، مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای ؛انتخاب فناوری ترسیم با رایانه؛ترسیم شکل های ساده هندسی ؛استفاده از ابزار های ویرایش و اصلاح ترسیم ؛به کارگیری ابزار های دقیق و کمک رسم؛اندازه گذاری بر روی نقشه ها؛کسب اطلاعات در ترسیم با رایانه؛ترسیم نقشه های پروژهٔ طراحی و ساخت؛رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان سازوکارهای حرکتی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛تفکر سیستمی؛مونتاژ و دمونتاژ کردن اجزای یک ساز و کار حرکتی؛طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی ساده؛تعمیر و نگهداری از ساز و کارهای حرکتی؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان بازی های رایانه ای
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛توانایی ارائهٔ ایده های نو برای ساخت بازی های رایانه ای؛کار با نرم افزارهای ساخت بازی های رایانه ای؛ساخت یک بازی رایانه ای ساده؛رعایت نکات ایمنی و ارگونومی، هنگام کار با رایانه.
=========================
پودمان برق
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارهای گروهی، داشتن تفکر انتقادی، پرسش گری،مسئولیت پذیری و توسعهٔ پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید یک پل؛نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید یک پل؛طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید دو پل؛نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید دو پل؛طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید تبدیل؛نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید تبدیل؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار.
=========================
پودمان تاسیسات مکانیکی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کار گروهی ، مسئولیت پذیری ، مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛تعویض و تعمیر شیر آب و وسایل بهداشتی؛برطرف کردن گرفتگی کاسهٔ ظرف شویی؛آب بندی فلاش تانک؛راه اندازی رادیاتور؛سرویس کولر آبی؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان عمران
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوریاطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛ساخت دیوار نیم آجری با نوع پیوند راسته نما؛ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند سرنما )کله نما(؛طراحی و ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند کله و راسته؛ساخت قطعات گچی؛کنده کاری روی گچ؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان خودرو
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید.کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، اخلاق حرفه ای؛بررسی سطح مایع خنک کننده موتور ؛بررسی سطح مایع ترمز؛بررسی سطح روغن موتور؛بررسی سطح مایع باتری؛بررسی سطح مایع شیشه شوی؛بررسی فرسایش و باد تایر؛تعویض فیوز خودرو؛تعویض چرخ پنچر و بستن زنجیر چرخ؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار.
=========================
پودمان پایش و رشد کودک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:مسئولیت پذیری، رعایت اصول اخلاق حرفه ای ومستند سازی؛اندازه گیری قد و وزن کودک ؛اندازه گیری محیط های بدن کودک دور سر، دور بازو؛ثبت شاخص های رشد کودک؛محاسبه نمایهٔ توده بدن؛تهیهٔ فهرستی از شاخص های تکامل کودک؛ رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان صنایع دستی برجسته کاری روی مس
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛برجسته کاری ورق مس؛ساخت پلاک تزیینی مسی؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛شناسایی توانمندی ها، استعدادها، ارزش ها، رغبت ها وشخصیت تحصیلی حرفه ای؛شناسایی محیط تحصیلی حرفه ای خود؛شناسایی روش های شناخت نیازهای تحصیلی حرفه ایکشور، استان و منطقه خود؛مهارت در تصمیم گیری تحصیلی حرفه ای؛به کارگیری ابزارهای مختلف روان شناختی، چک لیست ها،شرح حال نویسی، داستان و حکایت زندگی تحصیلی حرفه ای خود.
=========================
معرفی شهرستان کلاله
شهرستان کلاله از شهر های استان گلستان
است که با مرکز استان شهر گرگان 125
کیلومتر فاصله دارد با جمعیتی حدود 130
هزارنفردارای آب وهوای معتدل و نیمه
کوهستانی ومیزان بارش سالیانه600 میلیمتر
=========================
باتشکرسیدسلطان شیخی
دبیر کاروفناوری شهرستان کلاله

seyyedsultan@yahoo.com

seyyedsultan@gmail.com

seyyedsultan@hotmail.com
جستجو در وبلاگ کاروفناوري کلاله


در اين وبلاگ
در كل اينترنت
دسته بندي مطالب کاروفناوري کلاله
کاروفناوری کلاله(1734)
دانلودنرم افزار(323)
کاروفناوری هفتم(311)
فیلم کاروفناوری(251)
کاروفناوری نهم(244)
مطالب کاروفناوری(241)
کاروفناوری هشتم(178)
دانلودعکس وتصویر(131)
دانلود ترتیل قرآن(114)
تحقیق کاروفناوری(80)
دانلودبازی(72)
دانلود کتاب(70)
خواندنی ها(64)
کارکلاسی هفتم(48)
پودمان 9 پرورش گیاهان(43)
دانلودآهنگ(43)
دانلودهای کاروفناوری(42)
پاورپوینت کاروفناوری(41)
پودمان 11 خوراک(41)
پودمان برق نهم(40)
پودمان 7 کارباچوب(39)
پودمان 10 پوشاک(37)
پودمان خودرو(35)
پودمان ترسیم با رایانه(33)
دانلودتیتراژ(32)
دانلود کلیپ(31)
پودمان کاربافلز(31)
کارکلاسی نهم(31)
تصاویر متحرک(30)
پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی(29)
آموزش ویندوز(28)
ترتیل قرآن(28)
تمپلت پاورپوینت(27)
پودمان عمران(26)
کارکلاسی کاروفناوری هشتم(26)
پودمان بازی های رایانه ای(26)
پودمان ساز و کارهای حرکتی(25)
پودمان الکترونیک(25)
پودمان شهروند الکترونیکی دو(24)
پودمان 6 نقشه کشی(24)
پودمان 4 مستندسازی(24)
پودمان 1نوآوری وفناوری(23)
دانلودنوحه و مرثیه(22)
پودمان 5 کسب وکار(20)
زندگی نامه(20)
نرم افزارپرتابل(19)
پودمان شهروند الکترونیکی یک(18)
پودمان صنایع دستی هشتم(18)
پودمان ۳ جستجوی اطلاعات(16)
آموزش سخت افزار(15)
پودمان الگوریتم(15)
دانلودسرود(14)
معرفی سایت(14)
پودمان 8 اشتراک گذاری(14)
انیمیشن پت ومت(13)
واژه نامه کامپیوتر(13)
پودمان 2 فناوری اطلاعات(13)
پروژه های کاروفناوری(13)
پودمان تأسیسات مکانیکی(12)
درایور تخته های هوشمند(12)
پودمان اموراداری ومالی(12)
نمونه پروژه کاروفناوری(12)
آموزش کامپیوتر(11)
کاروفناوری ششم(11)
پرسش کاروفناوری هشتم(9)
دانلود نمونه سوال کامپیوتر(8)
مطالب کاروفناوری نهم(8)
نمونه سوال مهارت های هفتگانه رایانه(7)
پودمان هدایت تحصیلی(6)
موسیقی سنتی(6)
دانلوداسکرین سیور(5)
دانلود تلاوت مجلسی قرآن(5)
پروزه کاروفناوری هشتم(5)
راهنمای معلم کاروفناوری(5)
پرسش کاروفناوری هفتم(5)
پودمان صنایع دستی نهم(5)
اسکین و پوسته(5)
دانلودفونت(4)
موسیقی سنتی سیستان(4)
تدریس برتر(4)
کاروفناوری(3)
کلیپ صوتی(3)
دانلود مداحی(3)
پودمان معماری و سازه ماکت سازی(3)
کاروفناوری پنجم(3)
پودمان پایش رشد و تکامل کودک(3)
پرسش کاروفناوری نهم(3)
برنامه اندروید کاروفناوری(2)
بارش فکری کاروفناوری هفتم(2)
دانلود درایور(1)
زبان تخصصی کامپیوتر(1)
دانلود جزوه آموزشی(1)
نمونه کار دانش آموزان(1)
دانلودهاي کاروفناوري کلاله
کاروفناوري،پاورپوينت کاروفناوري
کاروفناوري ابتدايي و متوسطه 1

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

تنظیمات ایجاد انیمیشن در نرم افزار

PowerPoint 2013

در نرم افزار پاورپوینت بعد از اینکه روی یک مورد در صفحه ی کاری انیمیشن ایجاد کردیم می توانیم یک سری تنظیمات نیز روی انیمیشن اعمال کنیم که در پایین توضیحات آن نوشته می شود.

پس از اینکه بر روی یک مورد در محیط کار پاورپوینت انیمیشن ایجاد کردیم و منو یا پن سمت راست انیمیشن نیز باز بود می توانیم تنظیماتی را اعمال کرد که :

در نوار بالا اگر بر روی گزینه Start کلیک کنیم سه گزینه زیر باز می شوند.

1- On Click - یعنی انیمیشن ایجاد شده ی ما با کلیک کردن نمایش داده شود

2- With Previous - یعنی انیمیشن ایجاد شده به همراه نمایش اسلاید نمایش داده شود

3- After Previous - یعنی انیمیشن ایجاد شده پس از نمایش اسلاید نمایش داده شود

Duration - در منوی بالای نوار ابزار اگر اعدادمقابل گزینه Duration را کم و زیاد کنیم به همان میزان زمان اجرای انیمیشن کم یا زیاد می شود یعنی مدت زمان اجرای کامل انیمیشن.

Delay - این گزینه به میزان اعداد مقابل خودش در شروع اعمال انیمیشن تاخیر ایجاد می کند

Play - با کلیک روی این دکمه انیمیشن برای ما نمایش داده می شود


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۴ آذر۱۳۹۴ ساعت 6:0
- کاروفناوری، - کاروفناوری هفتم، - پودمان اشتراک گذاری اطلاعات، - مطالب کمک درسی کاروفناوری هفتم
برچسب‌ها: کاروفناوری هفتم, مطالب کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, آموزش کامپیوتر, پودمان 8 اشتراک گذاری
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
معرفی نرم افزار های مجموعه ی آفیس 2010

Microsoft Office Professional 2010

suherfe.blogfa.com   suherfe.blogfa.com

بعد از نصب مجموعه نرم افزار Office 2010 نرم افزارهای مختلفی در منوی آن نصب و ظاهر می شوند که شرح مختصری از کاربرد این برنامه ها را در متون زیر می توانید مشاهده کنید.

Microsoft Access 2010 : برنامه ای است برای ساخت بانک های اطلاعاتی مختلف با توانایی مدیریت بر داده ها و تهیه گزارش و به اشتراک گذاری گزارشات.

Microsoft Excel 2010 : نرم افزار حرفه ای برای رسم نمودار - جدول - تهیه لیست - رسم نمودار - حسابداری - عملیات ریاضی و..............

Microsoft InfoPath Designer 2010 : ابزاری است برای جمع آوری - ساخت - مدیریت اطلاعات و داده ها و طراحی فرم های اطلاعاتی

Microsoft OneNote 2010 : نرم افزاری است برای جمع آوری ، سازماندهی ، جستجوی اطلاعات و اشتراک گذاری آنها

Microsoft Outlook 2010 : برنامه ای حرفه ای برای کار روی ایمیل ها دریافت و ارسال نامه الکترونیکی و نگهداری و دسته بندی آنها

Microsoft PowerPoint 2010 : نرم افزار معروف ساخت برنامه های آموزشی - اسلاید - ارائه مطلب به همراه فیلم و صدا و هر نوع عکس

Microsoft Publisher 2010 : برنامه ای برای ساخت بروشور - روزنامه دیواری - مجله - کارت تجاری - کارت ویزیت وانواع کارت های دیگر با قابلیت اشتراک گذاری

Microsoft SharePoint Workspace 2010 : برنامه ای است برای مدیریت فایل ها و اسناد، تعاملات تیمی، شبکه های اجتماعی، اکسترانت، وب سایت ها، جستجوی سازمانی و هوش تجاری می‌باشد. علاوه بر این شیرپوینت قابلیت یکپارچه سازی سیستمها، یکپارچه سازی فرآیندها و اتوماسیون گردش کارها را فراهم می‌کند.

Microsoft Word 2010 : قویترین نرم افزار تایپ ، ایجاد و ویرایش متون جهت انتشار و اشتراک گذاری

 


برای دانلود نسخه های مختلف مجموعه آفیس بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

Microsoft Office Professional 2013

Microsoft Office Professional 2010

Microsoft Office Professional 2007


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱۷ مهر۱۳۹۴ ساعت 9:10
- آموزش ویندوز - آموزش کامپیوتر، - معرفی نرم افزار های آفیس
برچسب‌ها: کاروفناوری هفتم, مطالب کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان 4 مستندسازی, آموزش کامپیوتر
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

مطالب کمک درسی و آموزشی پودمان شهروند الکترونیکی یک کاروفناوری هشتم

  ADSL چیست ؟ 

Asymmetric Digital Subscriber Line

ADSL به معناي خط اشتراك ديجيتال نامتقارن می‌باشد .

ADSL مي تواند اطلاعات را با نرخ انتقال بيش از 6Mb در ثانيه به مشترك تحويل دهد .

 مزاياي ADSL 

×  سرعت ارتباط حد اقل ۴۰ برابر سرعت ارتباط Dial up

× ارتباط پر سرعت بدون نیاز به کابل اختصاصی جدید .

× ارتباط هميشه برقرار است .

× ارتباط پر سرعت  در حين مكالمه همزمان .

× ارتباط پر سرعت  براي ايجاد شبكه هاي مجازي خصوصي VPN.

× خط تلفن در هنگام ارتباط ADSL اشغال نمي شود .

× هزینه پالس مکالمه براي ارتباط ADSL محاسبه نمي شود .

× براي برقراري ارتباط نیاز به شماره گيري نمي باشد

معايب ADSL

× در فناوری‌های DSL کیفیت‌و‌سرعت انتقال اطلاعات وابستگی زیادی به مسافت میان کاربر مشترک با مرکز تلفن ارائه خدمات DSL دارد. هرچقدر مشترک از مرکز تلفن مسافت دورتری داشته باشد به همان نسبت از سرعت و کیفیت پایین‌تری برخوردار خواهد بود. در مسافت‌های بالاتر از ۵ ‌کیلومتر عملا ارائه سرویس اینترنت پر سرعت امکانپذیر نیست.

× عدم تقارن سرعت ارسال و دریافت اطلاعات در ADSL نیز برای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ مشکل ساز خواهد شد.

× ضعیف و فرسوده بودن زیربنای ارتباطی مخابراتی و عمدتا عمر بالای خطوط تلفن که تاثیر مستقیمی برکیفیت و سرعت خدمات ‌ADSL خواهند داشت.


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۲۱ تیر۱۳۹۴ ساعت 12:40
- کاروفناوری هشتم، - پودمان شهروند الکترونیکی 1، - مطالب کمک درسی کاروفناوری هشتم
برچسب‌ها: آموزش کامپیوتر, کاروفناوری کلاله, پودمان شهروند الکترونیکی یک, کاروفناوری هشتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

آموزش کامپیوتر - آموزش رایانه

راهنماي صحيح استفاده از باطري Lop Top

برای افزایش کارآیی (توان) باطری این موارد را رعایت کنید:

1- برای اوّلین بار باطری لپ تاپ را بطور کامل شارژ کنید (معمولاً ۶ تا ۷ ساعت زمان می برد

2- باطری های نو جهت افزایش ظرفیت ذخیره برق در مراحل اولیه استفاده، شارژ کامل و دشارژ کامل کنید تا به حداکثر ذخیره برق برسد البته باطریهای جدید Lithium-ion نیازی به این کار ندارند

3- باطری های قابل شارژ به مرور زمان خالی می شوند بنابراین باطری لپ تاپ را همیشه بصورت شارژ کامل نگهداری کنید.

4- هر چند ماه یکبار، باطری لپ تاپ را استفاده کنید تا کامل دشارژ شود بعد مجدداً شارژ نمایید (البته باطریهای جدید Lithium-ion یا باطری های Li-ion نیازی به این کار ندارند

5- روشنایی LCD لپ تاپ را بر روی روشنایی کم تنظیم نمایید. (کاهش روشنایی LCD در کاهش مصرف برق باطری نقش مؤثری دارد

6- از نرم ا فزار Power Managemetn لپ تاپ تان جهت تنظیم و بهینه سازی مصرف برق باطری لپ تاپ استفاده کنید ویندوز ایکس پی نیز این گزینه را دارد

7- هنگامی که از لپ تاپ استفاده نمی کنید، LCD و سایر تجهیزات متصل به لپ تاپ را خاموش نمایید.

8- اسکرین سیور (Screen Saver) لپ تاپ را بر روی ۱ تا ۲ دقیقه و بدون انیمیشن (blank) تنظیم نمایید

9- رم کامپیوتر خود را افزایش دهید اینکار باعث استفاده کمتر از هارد دیسک (استفاده از هارد لپ تاپ بعنوان Virtual Memory) و در نتیجه کاهش مصرف برق منجر خواهد شد.

10- برنامه های غیرضروری بر روی لپ تاپ را غیر فعّال نمایید.

11. کارت های پی سی (PC Cards ) و دستگاه های متصل به لپ تاپ از طریق یو اس بی را که استفاه نمی کنید، خارج نمایید.

12. فیلم های دی وی دی (DVD) و بازی های با گرافیک بالا استفاده نکنید چون مصرف برق باطری را شدیداً افزایش می دهند

13. مواظب باشید که باطری شما اتصال کوتاه نکند و یا در تماس با فلزات نباشد.

14. از ضربات ناگهانی و شدید باطری لپ تاپ پرهیز نمایید.

15. باطری لپ تاپ را در محیط مرطوب و خیس قرار ندهید.

16. باطری لپ تاپ در هنگام کار و یا شارژ کمی گرم خواهند شد ولی اگر داغ شد حتماً با تعمیرکار معتبر تماس بگیرید.

17. هارد دیسک لپ تاپ را تفرّق زدایی کنید (Defragmentation). چون با اینکار مصرف برق کمتری جهت پیدا کردن اطلاعات یک برنامه صرف می شود.

18. شبکه بی سیم لپ تاپ را هنگامی که استفاده نمی کنید قطع کنید.

19. بلووث را در مواردی که استفاده نمی کنید قطع کنید.

20. اگر می توانید به جای سی دی درایو از هارد درایو لپ تاپ استفاده کنید بهتر است چون هارد درایو نسبت به دیسک ها مصرف برق کمتری دارند

21. هر چند ماه محل اتصال پایه های باطری را تمیز نمایید.

22. برای وقفه های کوتاه مدّت که از لپ تاپ استفاده نمی کنید از Stand By و وقفه های طولانی تر از Hibernate استفاده کنید چون برای روشن شدن لپ تاپ زمانیکه از دو گزینه بالا استفاده می کنید، به اجرای مجدد برنامه ها نیازی نیست. (اینکار باعث مصرف کمتر برق خواهد شد.


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۲۱ آذر۱۳۹۱ ساعت 21:0
- آموزش ویندوز - آموزش کامپیوتر، - راهنماي استفاده از باطري Lop Top
برچسب‌ها: آموزش کامپیوتر, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

آموزش کامپیوتر - آموزش رایانه

طريقه ساخت سي دي اتوران

اگر بخواهيم برنامه اجرايي با فرمت exe را روي سي دي رايت كنيم و بخواهيم اين برنامه به طور خودكار اجرا شود و آيكون دل خواهي هم داشته باشد بايد:

برنامه اجرايي خود و يك آيكون را به همراه فايل متنی فايل TXT در سي دي رايت كنيم.

مثال :

نام فايل اجرايي autorun

نام آيكون Plus

و در داخل فایل متنی  TXT می نویسیم :

[autorun]

open = autorun.exe

icon = plus.ico

بعد از اجراي سي دي فايل اجرايي ما به صورت اتوران اجرا خواهد شد.


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۲۱ آذر۱۳۹۱ ساعت 20:42
- آموزش ویندوز - آموزش کامپیوتر، - طريقه ساخت سي دی اتوران
برچسب‌ها: آموزش کامپیوتر, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

آموزش کامپیوتر - آموزش رایانه

تبدیل درایوهای Fat به Ntfs

اگرسیستم فایل یکی ازدرایوها Fat بوده و بخواهید آن را به Ntfs تبدیل کنید در پنجره Run تایپ کنید

مثلاً برای درایو D

Convert D:/fs:ntfs

سپس سیستم را ریستارت کنید تا سیستم فایل درایو D به NTFS تغییر کند


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۱۷ آبان۱۳۹۱ ساعت 6:48
- آموزش ویندوز - آموزش کامپیوتر، - تبدیل درایوهای Fat به Ntfs
برچسب‌ها: آموزش کامپیوتر, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
آشنایی با سیستم عامل داس DOS

 

ام ‌اس-داس (به انگليسي: MS-DOS) مخفف  Microsoft Disk Operating System سيستم ‌عامل تجاري مايکروسافت مي‌باشد.

اولين نسخه ي ام‌ - اس-داس در سال 1981 منتشر شد و شامل هشت نسخه ي اصلي است و مايکروسافت توسعه ي آن را در سال 2000 متوقف کرد. سيستم‌عامل تک کاربره و تک کاره با خط فرماني که در سال 1981 براي کامپيوتر شخصي آي‌بي‌ام و سازگار با آن توسط مايکروسافت منتشر شد.

نسخه اصلي DOS توسط يک شرکت کوچک در سياتل به منظور کارهاي آزمايشگاهي ايجاد شده بود. از آنجا که مايکروسافت قرار بود سيستم‌عاملي براي آي‌بي‌ام تهيه کند بنابراين آن نسخه را خريداري نمود و برنامه را تهيه کرد. مايکروسافت بعدها نگارشهاي بالاتري از داس ارائه نمود. داس تا مدتها يکي از گسترده‌ترين سيستم‌هاي عامل محسوب مي‌شد.

DOS کوتاه شده کلمات Disk operating system (سيستم‌عامل ديسکي ) مي با شد از آنجا که اين سيستم بر روي ديسک قرار گرفته وبه طور مرتب از ديسک سخت انجام اعمال مختلف استفاده مي نمايد به اين نام مصطلح شده است .

وظايف سيستم‌عامل DOS

•مديريت منابع سيستم

•برقرار کردن ارتباط بين استفاده کننده وسخت‌افزار

•فراهم کردن امکانات لازم براي استفاده کننده جهت مديريت فايل‌ها

انواع فايل در سيستم‌عامل dos

•فايل متني (text file)      •فايل داده (data file)      •فايل اجرايي (executable file)

قوانين نامگذاري فايلها

•نام فايل حداقل يک کاراکتر و حداکثر 8کاراکتر و پسوند آن حداکثر 3 کاراکتر است. و بين نام فايل و پسوند فايل آن بايست از علامت (.) استفاده شود .

•حروف بزرگ وکوچک A-Zارقام وعلايم 1، { } ، <> ، ( ) ، & ، ، $ , @، از کارکترهاي مجاز در نامگذاري فايلها مي‌باشد.

•از کاراکتر هاي زير که سيستم‌عامل براي موارد خاصي استفاده مي نمايد نمي‌توان جهت نامگذاري فايل استفاده نمود : / \ | : * ? "

•بين کارکترهاي نام و نيز پسوند فايل نمي توان از فاصله خالي استفاده کرد.

انواع فرامين DOS

فرمان CLS اين فرمان مخفف عبارت Clear screen بوده و با اجراي اين فرمان،سيستم عامل DOS صفحه نمايش را پاک ميکند و اعلان آمادگي سيستم عامل را به سطر اول صفحه نمايش منتقل ميکند.

فرمان DATE شکل فرمان به صورت [DATE[mm-dd-yy است و از چپ به راست به ترتيب معرف ماه ، روز و سال است. مقادير مجاز براي تعيين ماه و روز و سال به اين شرح است:

mm از 1 تا 12 dd از 1 تا 31 yy از 1980 تا 2099

فرمان MD مخفف عبارت Make Directory به مفهوم ايجاد يک فهرست جديد است و وظيفه آن ايجاد فهرست جديد در مسيري است که با پارامتر path مشخص شده.

path[نام درايوي که ميخواهيد در آن فهرست را ايجاد کنيد]MD

فرمان CD تعيين فهرست جاري يا نمايش دادن مسير جاري

فرمان TYPE نمايش محتواي يک فايل روي صفحه نمايش

فرمان COPY نسخه برداري از فايل ها

فرمان PATH با استفاده از اين فرمان مسير هايي که سيستم عامل DOS از طريق آنها به جستجوي فايل هاي اجرايي مي پردازد? تعيين مي شود.

فرمان REN مي توان نام فايل ها را تغيير داد.

فرمان FORMAT به منظور قالب بندي ديسکها به کار ميرود. قالب بندي ديسکها به منظور آماده سازي آنها براي ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات انجام مي گيرد.

فرمان RD براي حذف يک فهرست به کار ميرود.


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۱۵ مهر۱۳۹۱ ساعت 6:44
- آموزش ویندوز - آموزش کامپیوتر، - آشنایی با سیستم عامل داس DOS
برچسب‌ها: آموزش کامپیوتر, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

آموزش کامپیوتر - آموزش رایانه

فرق بین ویروس،تروجان و کرم چیست؟

اساساً تمامی این موارد تحت گروه کلی ویروس ها قرار می گیرند. با این حال تفاوت های کمی هم بین این سه مورد وجود دارد.

 

ویروس:یک ویروس از لحاظ فنی(با چسبیدن یا وارد شدن به فایل ) فایل دیگری را آلوده می کند. آنها معمولاً فایل های برنامه یا مدارک office را آلوده می کنند. از این طریق آنها تکثیر می شوند و خسارت وارد می کنند. ویروس ها بر خلاف کرم ها به تنهایی عمل نمی کنند.

کرم:تقریباً با « ویروس واقعی »یکی هستند. به جز اینکه کرم ها می توانند به تنهایی به فعالیت خود ادامه دهند و به طور کلی سایر فایل ها را نیز آلوده نمی کنند (ولی جایگزین فایل می شوند). کرم هامعمولا” با استفاده از ایمیل، شبکه،دیسک یا …. خود را کپی می کنند. بار دیگر باید گفت که کرم هاخیلی شبیه ویروس ها هستند و خسارت های مشابهی را نیز به وجود می آورند.وبطور کلی باعث افزایش حجم درایوها وهارد رایانه ونهایتاً باعث کندی سیستم می شوند

 

اسب های تروا:این برنامه خودش را تکثیر نمی کند اما به کامپیوتر کاربر آسیب می رساند. در این برنامه کاربران هستند که باعث انتشار و اجرای اسب های تروا می شوند. اسب های تروا خود را ایمیل نمی کنند. اسب های تروا شبیه یک برنامه بی ضرر چون محافظ صفحه نمایش یا لطیفه هستند و به این طریق منتشر می شوند.


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۲۹ تیر۱۳۹۱ ساعت 14:30
- آموزش ویندوز - آموزش کامپیوتر، - انواع ویروس های رایانه ای
برچسب‌ها: آموزش کامپیوتر, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

نرم افزارهای گرافیکی

نرم افزارهای گرافیکی برای خلق، تغییر، پردازش و سازمان دهی تصاویر رایانه ای به کار می روند. برای مثال با استفاده از نرم افزارهای گرافیکی می توان دستوری صادر نمود که یک دایره قرمز رنگ ترسیم شود. سپس با استفاده از دستور دیگری بزرگتر، کوچک تر، فشرده، کشیده، چرخانده یا سه بعدی شده یا به هر رنگ دیگری درآید.

تصاویر گرافیکی در رایانه دارای یکی از دو ساختار یا ترکیبی از آن ها هستند. یکی از این ساختارها گرافیک bit-mapped است که در آن تصویر از قرار گرفتن پیکسل ها در کنار هم ساخته شده است. ساختار دیگر گرافیک برداری است که در آن تصاویر از در کنار هم قرار گرفتن اشکال هندسی از قبیل خط، نقطه، منحنی و غیره ساخته شده اند. حال به توضیح بیشتر این دو نوع ساختار می پردازیم.

گرافیک bit-mapped:

گرافیک bit-mapped با در کنار هم قرار دادن نقاط ساخته می شود. این نوع گرافیک به وسیله دوربین دیجیتال، پویش گر تصویر، دستگاه فاکس یا زمانی که از صفحه نمایش تصویر برداری می کنیم، ایجاد می شود. در صفحه نمایش نقاط تشکیل دهنده تصاویر همان پیکسل ها هستند که در ماتریسی از سطرها و ستون ها در کنار هم قرار گرفته اند. برای مثال صفحه نمایشی که دارای وضوح 1024×1280 است (1280 ستون و 1024 سطر)، دارای 1280 پیکسل در هر خط افقی از صفحه و جمعاً 3/1 میلیون پیکسل در کل صفحه است. به هر نقطه یا پیکسل در صفحه نمایش یک عدد اختصاص داده می شود که تعیین کننده موقعیت (مثلاً سطر 200 ام و ستون 100 ام)
و رنگ آن است. با افزایش وضوح تصویر و تعداد رنگ هایی که یک پیکسل می تواند داشته باشد (از 8 بیت که تشکیل 256 رنگ را می دهد تا 32 بیت که تشکیل میلیون ها رنگ را می دهد)، عدد اختصاص یافته به هر پیکسل بزرگ تر شده و در نتیجه حجم تصویر افزایش می یابد.

برای ذخیره ی تصاویر به صورت پرونده از یک قالب بندی استفاده می شود که تعیین کننده ی نحوه ی سازمان دهی اطلاعات در پرونده ی مربوطه است. اغلب برنامه های گرافیکی دارای قالب بندی پرونده ی مخصوص به خود هستند. معمولاً قالب بندی پرونده ها با پسوند آن ها مشخص می شود.

برخی از پسوندهایی که برای تصاویر با گرافیک bit-mapped به کار می روند عبارتند از:

BMP: متداول ترین قالب بندی برای محیط ویندوز و برنامه های تحت آن

GIF: قالب بندی متداول برای استفاده در وب که تصاویر را به صورت 256 رنگ (8 بیتی) ذخیره می کند.

 TIFF/TIF: قالب بندیی که تصاویر در آن فشرده می شود و تا 24 بیت رنگ را پشتیبانی می کند.

JPEG/JPG: تصاویر در این نوع بسیار فشرده می شوند و برای عکاسی دیجیتال و وب استفاده می شود.

PNG: همانند قالب بندی GIF با این تفاوت که به ثبت نرسیده است و آزادانه می توان از آن استفاده کرد و در ضمن دارای ویژگی های پیشرفته ای چون استفاده از رنگ تا 48 بیت است.

PCX: قالب بندی طراحی شده برای برنامه paint ویندوز و فشرده سازی تصاویری مانند صفحه شطرنج که دارای رنگ های متمایز در نقاط بزرگی از تصویر هستند.

گرافیک برداری:

در گرافیک برداری از اشکال هندسی مانند خط، نقطه و غیره (بردارها) برای ایجاد تصاویر استفاده می شود. برخلاف گرافیک bit- mapped، در گرافیک برداری تصویر از اجزای مستقلی تشکیل شده است که به هریک از آن ها یک شیء گفته می شود و کاربر می تواند مستقل از بقیه ی اجزاء تصویر آن را تغییر دهد. به عبارت دیگر تصویر از مجموعه ای متشکل از چندین شیء ساخته می شود. برای مثال در نرم افزار طراحی با کامپیوتر (CAD) برای پردازش اجزاء مختلف طرح از گرافیک برداری استفاده می شود.

برخی از پسوندهایی که برای تصاویر با گرافیک برداری به کار می روند عبارتند از:

DXF: قالب بندی مورد استفاده در نرم افزار CAD

EPS: قالب بندی مورد استفاده برای انتقال تصاویر در بین برنامه های کاربردی و سیستم عامل ها

CGM: قالب بندی استاندارد برای مبادله ی تصاویر گرافیکی

 


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۰ ساعت 11:24
- آموزش ویندوز - آموزش کامپیوتر، - معرفی انواع تصاویر گرافیکی
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, آموزش کامپیوتر
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

زبان ماشین:

می دانیم که تنها زبان قابل فهم برای ماشین، زبان ماشین است و این زبان بسیار وابسته به ماشین است. به عبارت دیگر زبان ماشین نوشته شده برای یک پردازنده کاملاً منطبق با معماری و اجزای درونی آن است؛ نکته جالب توجه این است که تعداد دستورالعمل های موجود در یک زبان ماشین بسیار محدود است و کلیه ی دستورات و برنامه هایی که به یک رایانه و در نهایت به پردازنده ی آن داده می شود، به مجموعه ی محدودی از دستورالعمل های زبان ماشین ختم می شوند.

زبان ماشین در رایانه چیست ؟

دستورالعمل های موجود در یک زبان ماشین به سه دسته تقسیم می شوند:

1-    دستورالعمل های انتقال داده که برای انتقال داده از یک نقطه به نقطه ی دیگر (بین سلول های حافظه و ثبات های پردازنده) به کار می روند. توجه داشته باشید که در این جا انتقال به مفهوم این است که داده از محل اولیه ی خود برداشته می شود و در نقطه ی دیگر قرار می گیرد. در واقع محتوای یک سلول یا ثبات در محل دیگری کپی می شود. برای مثال دستورالعمل LOAD به معنی نوشتن محتوای یک سلول حافظه در یک ثبات پردازنده است و دستورالعمل STORE به معنی نوشتن محتوای یک ثبات در یک سلول حافظه است.

2-    دستورالعمل های ریاضی و منطق که به واحد کنترل می گویند انجام عملیات خاصی را از واحد حساب و منطق بخواهد. نتیجه اجرای این دستورالعمل انجام اعمال ریاضی (مانند جمع و تفریق) و اعمال منطقی (مانند یا منطقی، و منطقی و شیفت) روی محتوای ثبات های هم منظوره است. SHIFT، انتقال بیت های یک ثبات به سمت چپ و راست، از این عمل برای انجام اعمال خاصی چون ضرب، تقسیم، تعیین علامت یک عدد و غیره استفاده می شود.

3-    دستورالعمل کنترلی که تعیین کننده توالی انجام دستورالعمل ها هستند. برای مثال دستورالعمل Jump برای انتقال توالی اجرای دستورالعمل ها به نقطه ی دیگری از برنامه به کار می رود. در ماشین های محاسبه گر اولیه (مانند ماشین پاسکال) برنامه ی قابل اجرا در ساختار واحد کنترل نهفته بود. اما در رایانه های امروزی برنامه های قابل اجرا که مجموعه از دستورالعمل ها هستند، همانند داده ها در حافظه ی اصلی ذخیره می شوند و سپس دستورالعمل ها با توالی مشخص به پردازنده منتقل و در آن جا اجرا می شوند.

این امر قابلیت اجرای برنامه های مختلف را به یک پردازنده می دهد. به عبارت دیگر دستورالعمل ها، همانند داده ها، به صورت مجموعه ای صفرها و یک ها هستند و از نظر ساختار تفاوتی با داده نمی کنند. تنها توالی دستورالعمل ها و دستورالعمل های کنترلی هستند که به واحد کنترل می گویند که دستورالعمل بعدی که باید اجرا شود در کدام سلول حافظه قرار دارد.


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱۲ اسفند۱۳۹۰ ساعت 21:33
- آموزش ویندوز - آموزش کامپیوتر، - زبان ماشین در رایانه چیست ؟
برچسب‌ها: آموزش کامپیوتر, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

انتقال پرونده (FTP)

FTP یکی از پروتکل های مجموعه پروتکل های TCP/IP است و ابزار نیرومندی برای انتقال پرونده بین دو رایانه می باشد.

اصول کار FTP نیز بر مبنای راه کار سرویس گیرنده/ سرویس دهنده است. یک برنامه سرویس گیرنده کاربر را قادر می سازد تا برای دست یابی به اطلاعات و سرویس های موجود در رایانه سرویس دهنده، با آن ارتباط برقرار نماید. پرونده های موجود برای انتقال روی رایانه هایی با نام سرویس دهنده FTP ذخیره شده اند. برای دست یابی به این پرونده ها از یک برنامه سرویس گیرنده FTP استفاده می شود. این برنامه واسطی است که به کاربر اجازه می دهد تا پرونده هایی را که می خواهد، بیابد و سپس عمل انتقال را انجام دهد. سیستم عامل های ویندوز دارای برنامه سرویس گیرنده FTP هستند و با نصب مجموعه پروتکل های TCP/IP  در سیستم کپی می شود. علاوه بر این، اغلب برنامه های مرورگر وب از قبیل Internet Explorer این پروتکل را پشتیبانی کرده و برای انتقال پرونده ها (در پشت صحنه) از FTP استفاده می کنند.

مراحل استفاده از FTP عبارت اند از:

- برقراری ارتباط با سرویس دهنده FTP

- جست و جو در فهرست ها و یافتن پرونده مورد نظر

- انتقال پرونده

جزئیات هر مرحله متناسب با برنامه سرویس گیرنده و نوع دست یابی به اینترنت متفاوت است. FTPهای بی نام به کاربران اجازه می دهند که به منبع ارزشمندی از اطلاعات که در اختیار همگان هستند، دست یابند. برای استفاده از این سرویس های FTP نیازی به داشتن نام کاربر یا کلمه عبور خاصی نیست. گاهی برای استفاده از FTP های بی نام باید کلمه «anonymous» را در جای نام کاربر و آدرس پست الکترونیک را در جای کلمه عبور وارد کرد.


پرونده هایی که می توان از سرویس های FTP بی نام دریافت کرد عبارتند از:

Shareware: نرم افزاری که می توان از آن برای مدت محدودی به طور رایگان استفاده نمود و پس از سپری شدن مدت معین باید مبلغی را برای ادامه ی استفاده پرداخت.

Freeware: نرم افزاری که کاملاً رایگان است و دریافت کننده می تواند تا هر زمان که بخواهد به طور رایگان از آن استفاده کند. کاربر اجازه ی تکثیر این نوع نرم افزار را ندارد.

Public Domain Software : نرم افزاری که هیچ محدودیتی برای استفاده و تکثیر ندارد.

Upgrade & Patches: نرم افزارهایی که برای ارتقا یا رفع عیوب موجود در نرم افزارهای دیگر به کار می روند.

Documents: اسناد مختلف از قبیل مقالات، گزارش تحقیقات، مستند سازی های اینترنت و غیره.

پرونده هایی که در سرویس دهندگان FTP قرار دارند اغلب به دلیل کاهش حجم و افزایش سرعت انتقال، به صورت فشرده هستند. بنابراین برای استفاده از این پرونده ها لازم است که ابتدا با استفاده از نرم افزار مناسب آنها را از حالت فشرده خارج کرد


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۹ اسفند۱۳۹۰ ساعت 11:9
- آموزش ویندوز - آموزش کامپیوتر، - پروتکل انتقال پرونده FTP
برچسب‌ها: آموزش کامپیوتر, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
آخرين مطالب
.::suherfe.blogfa.com - Administrator - Seyyed Sultan Shekhi::.
لیست مطالب وبلاگ کاروفناوری کلاله

کاروفناوري ششم،کاروفناوري هفتم،کاروفناوري هشتم،کاروفناوري نهم،کاروفناوري متوسطه

فيلم کاروفناوري،پروژه کاروفناوري،کارکلاسي کاروفناوري،تحقيق کاروفناوري،پاورپوينت کاروفناوري

فيلم کاروفناوري،پروژه کاروفناوري،کارکلاسي کاروفناوري،تحقيق کاروفناوري،پاورپوينت کاروفناوري

دانلود نرم افزار،محتواي الکترونيکي کاروفناوري،دانلود کليپ،دانلود کتاب،دانلود عکس و تصوير

پرسش کاروفناوري،دانلودبازي،
پودمان کاروفناوري،بازارچه،