صفحه اصلي  |   دانلود نرم افزار  |   دانلود عکس وتصوير  |   دانلود بازي  |   دانلود کتاب  |   دانلود آهنگ   |   مدرسه هوشمند  |   تحقیق کاروفناوري  |   پروژه کاروفناوري  |   فيلم کاروفناوري

کاروفناوري پنجم  |   کاروفناوري ششم  |   کاروفناوري هفتم  |   کاروفناوري هشتم  |   کاروفناوري نهم

کانال تلگرام کاروفناوری کلاله
کاروفناوري ششم هفتم هشتم نهم

مطالب کاروفناوری کلاله
کاروفناوری پنجم
کاروفناوری ششم
=========================
مطالب کاروفناوری هفتم
=========================
پودمان 1 نوآوری وفناوری
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: آموزش و به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی،پرسش گری؛ ایده پردازی ، نوآوری و خلاقیت؛ انجام دادن کارها بر پایهٔ نگرش سیستمی؛ بهر ه گیری درست از فناوری ها؛
=========================
پودمان 2 فناوری اطلاعات وارتباطات
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی ، پرسش گری و ... ؛ آشنایی با مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ آشنایی با ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنها ؛ آ شنایی با تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی ؛ ایده پردازی، نوآوری و خلاقیت.

=========================
پودمان 3 جستجوی اطلاعات
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛ آشنایی با ابزار مرورگر صفحات وب ؛ آشنایی با روش های جست وجو و جمع آوری اطلاعات؛ آشنایی با منابع جمع آوری اطلاعات؛ استفاده از روش های جست و جوی اطلاعات؛ به کارگیری موتورهای جست وجو؛ توانایی جمع آوری اطلاعات درست در اینترنت.
=========================
پودمان 4 مستندسازی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: به کارگیری مهارت هایى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکرانتقادی، پرسش گری و ...آشنایی با مستندسازی و مزایای آن ؛ استفاده از نرم افزار واژه پرداز برای تهیهٔ گزارش؛ توانایی درج متن، جدول و تصویر در پروندهٔ متنی؛ توانایی انجام تنظیمات متن، جدول و تصویر در پروندهٔ متنی.
=========================
پودمان 5 کسب وکار
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: تأکید بر مهارت هايى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛ آشنایی با مفاهیم کسب وکار کارآفرینی، خرید، فروش، پس انداز، کار تهای اعتباری و ...؛ کاربرد فناوری های نو در زمینهٔ کسب وکار خرید اینترنتی، کاربرد کارت اعتباری، برنامه ریزی مالی برای خود و...؛ بررسی مشاغل، در زمینهٔ کسب وکار؛ شناسایی ویژگی های خود برای کارآفرینی.
=========================
پودمان 6 نقشه کشی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید تأکید بر مهارت هایی غیر فنی مانند انجام کارهای گروهی تفکر انتقادی، پرسش گری و ..؛تقویت مهارت برآورد اندازه و اندازه گیری؛ مهارت کشیدن نقشه دستی آزاد اسکچ مهارت کشیدن نقشه با وسایل نقشه کشی.
=========================
پودمان 7 کاربا چوب
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع چوب فراورده های صنایع چوب و ...آشنایی با برخی مشاغل صنایع چوب مانند نجاری،قاب سازی، کابینت سازی و ...؛کار با ابزارهای نجاری دستی صنایع چوب مانند اره، چوب سای، دریل و ...؛تولید محصولات چوبی قابل استفادهٔ شخصی یا فروش.
=========================
پودمان 8 اشتراک گذاری اطلاعات
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:به کارگیری مهارت هایى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکرانتقادی، پرس شگری و ... ؛آشنایی با اشتراک گذاری و ضرورت های آن؛به کارگیری نرم افزار پاورپوینت برای ارائهٔ نمایشی اطلاعات؛توانایی ایجاد اسلایدهای نمایشی؛توانایی مدیریت اسلایدهای نمایشی؛دادن جلوه های ویژه به اسلاید و اجزای آن.
=========================
پودمان 9 پرورش و نگه داری گیاهان
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایى مانند اجراى کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم پرورش و نگهداری گیاهان شرایط محیطی، ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و... آشنایی با برخی مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛تولید سبزی، گل و نهال انگور.
=========================
پودمان 10 پوشاک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع پوشاک انواع دوخت دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...آشنایی با برخی مشاغل صنایع پوشاک؛گزینش درست پوشاک شخصی.
=========================
پودمان 11 خوراک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهار تهايی مانند انجام کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری و …؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع و مواد خوراکی مواد خوراکی سالم و ناسالم، روش های نگه داری مواد خوراکی و … آشنایی با برخی مشاغل صنایع و مواد خوراکی؛آماده کردن ناشتایی، ناهار یا شام و میان وعده؛ فرآوری و نگهداری برخی مواد خوراکی ماست، کره،بسته بندی حبوبات و …..
=========================
راه اندازی بازارچه
پروژه کاروفناوری
کارکلاسی کاروفناوری
بررسی کنید کاروفناوری
بارش فکری کاروفناوری
پرسش کاروفناوری
هم اندیشی کاروفناوری
=========================
مطالب کاروفناوری هشتم
=========================
پودمان کاربافلز
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛ رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی،مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
=========================
پودمان الکترونیک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی ماننداجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعهٔ پایدار دربخش محیط زیست؛ طراحی و ساخت مدارات سادهٔ الکترونیکی؛ اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی.
=========================
پودمان شهروند الکترونیکی 1
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام دادن فعالیتهاى پودمان؛اتصال رایانه به اینترنت؛ایجاد پست الکترونیکى؛اىجاد، ارسال، دسته بندی و حذف نامه های الکترونیکی؛رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با رایانه در فضاهای مجازی؛رعاىت نکات اخلاقى در فضاى مجازى؛رعاىت اخلاق حرف هاى در فضاى مجازى.
=========================
پودمان صنایع دستی بافت
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهى، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع در انجام دادن کارها ؛بافت تخت؛تولىد نمونه ای کیف و تزیین آن؛رعاىت نکات ایمنی و بهداشت به هنگام تهیه آن ها.
=========================
پودمان شهروندالکترونیک 2
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: ویرایش تصاویر، تهیهٔ آلبوم تصاویر؛تولید فیلم کوتاه؛تبدیل قالب های مختلف تصویر، صدا و ویدئو به قالب های رایج و کاربردی؛ اجرای فایل های پویانمایی؛پشتیبان گیری از فایل های چند رسانه ای؛رعایت نکات ایمنی و بهداشتى در انجام کارها؛ کار گروهی، مسئولی تپذیری و مدیریت منابع و فناوری اطلاعات و ارتباطات؛رعایت اخلاق حرفه ای مانند حقوق مؤلفین در فضای مجازی
=========================
پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی،مسئولیت پذیری،مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛پرورش جوجه مرغ بومی یا بلدرچین؛پرورش و نگه داری ماهیان آکواریومی؛رعایت اخلاق حرفه ای ؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها.
=========================
پودمان اموراداری ومالی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری مدیریت منابع، فناوری ارتباطات و اطلاعات و اخلاق حرفه ای؛برآوردهای مالی و اداری؛نوشتن نامه یا پیگیری آن، ثبت نامه ها، نوشتن صورت جلسه؛بررسی و ثبت اسناد مالی خانواده و اسناد کارهای گروهی؛انجام محاسبات اقتصاد خانواده؛ مستندسازی هزینه و درآمد خانواده در یک نرم افزار ساده مرتبط با حسابداری، نر مافزار صفحه گسترده مانند اکسل.
=========================
پودمان معماری و سازه
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:نقشه خوانی و استخراج اطلاعات از نقشه؛ساخت بخش های مختلف یک ماکت طبق ابعاد واندازه های نقشه و اتصال آن ها به یکدیگر؛کار گروهی، مسئولیت پذیری،مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حفظ محىط زىست و اخلاق حرفه اى؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام دادن این کارها.
=========================
پروژه طراحی دستگاه برش حرارتي
پروژه طراحي و ساخت كيف
پروژه پرورش و نگهداري از حيوانات
پروژه طراحي و ساخت ماكت ساختمان
تحقیق کنید کاروفناوری
کارکلاسی کاروفناوری
کارخارج از کلاس کاروفناوری
پرسش کاروفناوری
بارش فکری کاروفناوری
=========================
مطالب کاروفناوری نهم
=========================
پودمان الگوریتم و فلوچارت
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کار گروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛توانایی حل مسئله؛ارائه الگوریتم کارها؛رسم روندنما به صورت دستی؛رسم روندنما به وسیله نرم افزار؛رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان ترسیم با رایانه
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کار گروهی، مسئولیت پذیری ، مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای ؛انتخاب فناوری ترسیم با رایانه؛ترسیم شکل های ساده هندسی ؛استفاده از ابزار های ویرایش و اصلاح ترسیم ؛به کارگیری ابزار های دقیق و کمک رسم؛اندازه گذاری بر روی نقشه ها؛کسب اطلاعات در ترسیم با رایانه؛ترسیم نقشه های پروژهٔ طراحی و ساخت؛رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان سازوکارهای حرکتی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛تفکر سیستمی؛مونتاژ و دمونتاژ کردن اجزای یک ساز و کار حرکتی؛طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی ساده؛تعمیر و نگهداری از ساز و کارهای حرکتی؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان بازی های رایانه ای
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛توانایی ارائهٔ ایده های نو برای ساخت بازی های رایانه ای؛کار با نرم افزارهای ساخت بازی های رایانه ای؛ساخت یک بازی رایانه ای ساده؛رعایت نکات ایمنی و ارگونومی، هنگام کار با رایانه.
=========================
پودمان برق
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارهای گروهی، داشتن تفکر انتقادی، پرسش گری،مسئولیت پذیری و توسعهٔ پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید یک پل؛نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید یک پل؛طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید دو پل؛نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید دو پل؛طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید تبدیل؛نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید تبدیل؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار.
=========================
پودمان تاسیسات مکانیکی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کار گروهی ، مسئولیت پذیری ، مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛تعویض و تعمیر شیر آب و وسایل بهداشتی؛برطرف کردن گرفتگی کاسهٔ ظرف شویی؛آب بندی فلاش تانک؛راه اندازی رادیاتور؛سرویس کولر آبی؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان عمران
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوریاطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛ساخت دیوار نیم آجری با نوع پیوند راسته نما؛ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند سرنما )کله نما(؛طراحی و ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند کله و راسته؛ساخت قطعات گچی؛کنده کاری روی گچ؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان خودرو
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید.کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، اخلاق حرفه ای؛بررسی سطح مایع خنک کننده موتور ؛بررسی سطح مایع ترمز؛بررسی سطح روغن موتور؛بررسی سطح مایع باتری؛بررسی سطح مایع شیشه شوی؛بررسی فرسایش و باد تایر؛تعویض فیوز خودرو؛تعویض چرخ پنچر و بستن زنجیر چرخ؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار.
=========================
پودمان پایش و رشد کودک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:مسئولیت پذیری، رعایت اصول اخلاق حرفه ای ومستند سازی؛اندازه گیری قد و وزن کودک ؛اندازه گیری محیط های بدن کودک دور سر، دور بازو؛ثبت شاخص های رشد کودک؛محاسبه نمایهٔ توده بدن؛تهیهٔ فهرستی از شاخص های تکامل کودک؛ رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان صنایع دستی برجسته کاری روی مس
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛برجسته کاری ورق مس؛ساخت پلاک تزیینی مسی؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛شناسایی توانمندی ها، استعدادها، ارزش ها، رغبت ها وشخصیت تحصیلی حرفه ای؛شناسایی محیط تحصیلی حرفه ای خود؛شناسایی روش های شناخت نیازهای تحصیلی حرفه ایکشور، استان و منطقه خود؛مهارت در تصمیم گیری تحصیلی حرفه ای؛به کارگیری ابزارهای مختلف روان شناختی، چک لیست ها،شرح حال نویسی، داستان و حکایت زندگی تحصیلی حرفه ای خود.
=========================
معرفی شهرستان کلاله
شهرستان کلاله از شهر های استان گلستان
است که با مرکز استان شهر گرگان 125
کیلومتر فاصله دارد با جمعیتی حدود 130
هزارنفردارای آب وهوای معتدل و نیمه
کوهستانی ومیزان بارش سالیانه600 میلیمتر
=========================
باتشکرسیدسلطان شیخی
دبیر کاروفناوری شهرستان کلاله

seyyedsultan@yahoo.com

seyyedsultan@gmail.com

seyyedsultan@hotmail.com
جستجو در وبلاگ کاروفناوري کلاله


در اين وبلاگ
در كل اينترنت
دسته بندي مطالب کاروفناوري کلاله
کاروفناوری کلاله(1735)
دانلودنرم افزار(323)
کاروفناوری هفتم(311)
فیلم کاروفناوری(251)
کاروفناوری نهم(244)
مطالب کاروفناوری(241)
کاروفناوری هشتم(179)
دانلودعکس وتصویر(131)
دانلود ترتیل قرآن(114)
تحقیق کاروفناوری(80)
دانلودبازی(72)
دانلود کتاب(70)
خواندنی ها(64)
کارکلاسی هفتم(48)
پودمان 9 پرورش گیاهان(43)
دانلودآهنگ(43)
دانلودهای کاروفناوری(42)
پاورپوینت کاروفناوری(41)
پودمان 11 خوراک(41)
پودمان برق نهم(40)
پودمان 7 کارباچوب(39)
پودمان 10 پوشاک(37)
پودمان خودرو(35)
پودمان ترسیم با رایانه(33)
دانلودتیتراژ(32)
دانلود کلیپ(31)
پودمان کاربافلز(31)
کارکلاسی نهم(31)
پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی(30)
تصاویر متحرک(30)
آموزش ویندوز(28)
ترتیل قرآن(28)
تمپلت پاورپوینت(27)
کارکلاسی کاروفناوری هشتم(27)
پودمان بازی های رایانه ای(26)
پودمان عمران(26)
پودمان ساز و کارهای حرکتی(25)
پودمان الکترونیک(25)
پودمان شهروند الکترونیکی دو(24)
پودمان 6 نقشه کشی(24)
پودمان 4 مستندسازی(24)
پودمان 1نوآوری وفناوری(23)
دانلودنوحه و مرثیه(22)
پودمان 5 کسب وکار(20)
زندگی نامه(20)
نرم افزارپرتابل(19)
پودمان شهروند الکترونیکی یک(18)
پودمان صنایع دستی هشتم(18)
پودمان ۳ جستجوی اطلاعات(16)
آموزش سخت افزار(15)
پودمان الگوریتم(15)
دانلودسرود(14)
معرفی سایت(14)
پودمان 8 اشتراک گذاری(14)
انیمیشن پت ومت(13)
واژه نامه کامپیوتر(13)
پودمان 2 فناوری اطلاعات(13)
پروژه های کاروفناوری(13)
پودمان تأسیسات مکانیکی(12)
درایور تخته های هوشمند(12)
پودمان اموراداری ومالی(12)
نمونه پروژه کاروفناوری(12)
آموزش کامپیوتر(11)
کاروفناوری ششم(11)
پرسش کاروفناوری هشتم(9)
دانلود نمونه سوال کامپیوتر(8)
مطالب کاروفناوری نهم(8)
نمونه سوال مهارت های هفتگانه رایانه(7)
پودمان هدایت تحصیلی(6)
موسیقی سنتی(6)
دانلوداسکرین سیور(5)
دانلود تلاوت مجلسی قرآن(5)
پروزه کاروفناوری هشتم(5)
راهنمای معلم کاروفناوری(5)
پرسش کاروفناوری هفتم(5)
پودمان صنایع دستی نهم(5)
اسکین و پوسته(5)
دانلودفونت(4)
موسیقی سنتی سیستان(4)
تدریس برتر(4)
کاروفناوری(3)
کلیپ صوتی(3)
دانلود مداحی(3)
پودمان معماری و سازه ماکت سازی(3)
کاروفناوری پنجم(3)
پودمان پایش رشد و تکامل کودک(3)
پرسش کاروفناوری نهم(3)
برنامه اندروید کاروفناوری(2)
بارش فکری کاروفناوری هفتم(2)
دانلود درایور(1)
زبان تخصصی کامپیوتر(1)
دانلود جزوه آموزشی(1)
نمونه کار دانش آموزان(1)
دانلودهاي کاروفناوري کلاله
کاروفناوري،پاورپوينت کاروفناوري
کاروفناوري ابتدايي و متوسطه 1

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود جزوه تمرین و تکمیل سه نمای اجسام مختلف

مطالب کمک درس پودمان نقشه کشی

در این جزوه شما باید از چند جسم داده شده ۳ نمای آنها را رسم کنید همچنین سه نمای چند حجم به صورت ناقص رسم شده و شما باید آنها را تکمیل کنید.

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۴ ساعت 10:0
- کاروفناوری، - کاروفناوری هفتم، - پودمان نقشه کشی، - مطالب کمک درسی کاروفناوری هفتم
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, پودمان 6 نقشه کشی, مطالب کاروفناوری
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود جزوه آموزشی E.learning

همکاران گرامی همانطور که می دانید یکی از دوره های ضمن خدمتی که برای فرهنگیان محترم در حال اجراست دوره ضمن خدمت آموزش الکترونیکی است .

حال بنده یک جزوه آموزشی در 32 صفحه تهیه کرده ام که می تواند مورد استفاده شما دوستان و همکاران و مدرسین عزیز قرار گیرد

فرمت Pdf

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۴ ساعت 18:30
- دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, دانلود جزوه آموزشی, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب تصویری و آموزشی

اکسل 2010

همکاران و دانش آموزان محترم در ادامه مطلب می توانید یکی از کامل ترین کتب آموزش Excel 2010 را که به صورت تصویری و رنگی است دانلود نمایید.

دانلود کتاب تصویری و آموزشی اکسل 2010 - پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

فرمت Pdf

تعداد صفحات 332

حجم 33 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۲۷ آذر۱۳۹۴ ساعت 13:34
- کاروفناوری هشتم، - پودمان اموراداری ومالی، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, کاروفناوری هشتم, پودمان اموراداری ومالی
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود کتاب تصویری ساخت کاردستی با کاغذ

هنر اریگامی origami

www.suherfe.blogfa.com

با دانلود این کتاب جالب که دارای تصاویر رنگی از ساخت انواع کاردستی با کاغذ است می توانید کارهای بسیار جالبی بسازید واز آنها برای تزیین یا هدیه به بچه ها استفاده کنید.

فرمت این کتاب به صورت PDF ودارای 81 صفحه می باشد.

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۲۴ آذر۱۳۹۴ ساعت 6:40
- دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب آموزشی مرتبط با پودمان کار با چوب کاروفناوری هفتم

کتاب آثار هنری چوبی

در این کتاب مطالب مرتیط با موضوعات زیر را می توانید مطالعه نمایید

منبت کاری - خراطی - گره چینی - معرق کاری - خاتم کاری

http://suherfe.blogfa.com

حجم 1 مگابایت 

فرمت Pdf

تعداد صفحات 32

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۱۶ آذر۱۳۹۴ ساعت 21:48
- کاروفناوری هفتم، - پودمان کاربا چوب، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هفتم, پودمان 7 کارباچوب
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب آموزشی مرتبط با پودمان صنایع دستی برجسته کاری روی فلزات کاروفناوری نهم

کتاب آثار هنری فلزی

در این کتاب مطالب مرتیط با موضوعات زیر را می توانید مطالعه نمایید

هنر فلزکاری - روش های ساخت و شکل دهی آثار فلزی - روش کوبشی - دواتگری - ورق کاری - ریخته گری - ملیله سازی - قفل سازی - قلم زنی - مشبک کاری - کوفتگری

http://suherfe.blogfa.com

حجم 1 مگابایت

فرمت Pdf

تعداد صفحات 28

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۱۰ آذر۱۳۹۴ ساعت 21:5
- پودمان کار با فلز، - کاروفناوری نهم، - پودمان صنایع دستی برجسته کاری مس، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان صنایع دستی نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود جزوه ترسیم سه نما از اجسام مختلف

مطالب کمک درس پودمان نقشه کشی

در این جزوه مثال هایی از 40 تصویر سه بعدی درج شده است که شما باید سه نمای آنها را رسم نمایید این جزوه جهت تدریس پودمان نقشه کشی می تواند بسیار مفید باشد.

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱ آذر۱۳۹۴ ساعت 21:10
- کاروفناوری هفتم، - پودمان نقشه کشی، - مطالب کمک درسی کاروفناوری هفتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, پودمان 6 نقشه کشی, مطالب کاروفناوری, کاروفناوری هفتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب آموزشی مرتبط با پودمان صنایع دستی و بافت کاروفناوری هشتم

کتاب آثار هنری بافت و نساجی

در این کتاب مطالب مرتیط با موضوعات زیر را می توانید مطالعه نمایید

روش های بافندگی دستی - انواع بافت - بافندگی داری - مراحل قالی بافی - بافندگی دستگاهی

http://suherfe.blogfa.com

حجم 2 مگابایت

فرمت Pdf

تعداد صفحات 42

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۴ ساعت 22:1
- کاروفناوری، - کاروفناوری هشتم، - پودمان صنایع دستی بافت، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هشتم, پودمان صنایع دستی هشتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

جواب کار غیر کلاسی صفحه 56 کتاب کاروفناوری نهم

پودمان برق

سوال : مقررات ملی ساختمان چند مبحث دارد؟ موضوع مبحث 13 آن چیست؟

جواب :

برای ساختمان ها استانداردهای 22 گانه ای تدوین شده است که مبحث 13 این مقررات و استانداردها، با عنوان"طرح و اجراي تأ سیسات برقي ساختمان ها" تدوین شده است.

دوستان ، همکاران و دانش آموزان گرامی شما می توانید کتاب کامل مبحث 13 مقررات و استانداردها را با عنوان : طرح و اجراي تأ سیسات برقي ساختمان ها را از ادامه مطلب دانلود نمایید.

فرمت Pdf

حجم 1 مگابایت

تعداد صفحه 100

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۲۹ آبان۱۳۹۴ ساعت 14:56
- کاروفناوری نهم، - پودمان برق، - کارکلاس کاروفناوری نهم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: کاروفناوری نهم, دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, کارکلاسی نهم, پودمان برق نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه نهم

پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم

دوستان گرامی در ادامه مطلب می توانید فایل pdf پودمان هدایت تحصیلی کتاب کاروفناوری نهم را دانلود نمایید  این فایل با کیفیت بالا و در 13 صفحه برای دانلود قرار می گیرد

http://suherfe.blogfa.com

فرمت Pdf

تعداد صفحات 13

حجم 400 کیلوبایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۲۶ آبان۱۳۹۴ ساعت 5:54
- کاروفناوری نهم، - پودمان انتخاب رشته تحصیلی، - کتاب کاروفناوری نهم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان هدایت تحصیلی
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب آموزشی مرتبط با پودمان صنایع دستی و بافت کاروفناوری هشتم

کتاب آثار هنری رودوزی های ایران

در این کتاب مطالب مرتیط با موضوعات زیر را می توانید مطالعه نمایید

انواع روش های رودوزی سنتی - سوزن دوزی بلوچ - پته دوزی - نخ کشی و رودوزی - آرایه دوزی - گلابتون دوزی - سکمه دوزی - چشمه دوزی - پولک دوزی -

 

حجم 1 مگابایت

فرمت Pdf

تعداد صفحه 18

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۲۳ آبان۱۳۹۴ ساعت 20:15
- کاروفناوری، - کاروفناوری هشتم، - پودمان صنایع دستی بافت، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هشتم, پودمان صنایع دستی هشتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه نهم

پودمان صنایع دستی برجسته کاری روی فلز مس کاروفناوری نهم

دوستان گرامی در ادامه مطلب می توانید فایل pdf پودمان صنایع دستی برجسته کاری روی فلز مس کتاب کاروفناوری نهم را دانلود نمایید  این فایل با کیفیت بالا و در 12 صفحه برای دانلود قرار می گیرد

http://suherfe.blogfa.com

فرمت Pdf

تعداد صفحات 12

حجم 700 کیلوبایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۴ ساعت 11:23
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان صنایع دستی برجسته کاری مس، - کتاب کاروفناوری نهم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان صنایع دستی نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب روش های خلاقیت و مجموعه عکس از روش های خلاقیت

creative think

دانش آموزان ، همکاران و سایر دوستان شما در ادامه مطلب می توانید کتاب و مجموعه عکس روش ها و راه های خلاقیت را دانلود نمایید این کتاب می توانید برای شما دوستان بسیار مفید باشد توجه داشته باشید که زبان این کتاب انگلیسی می باشد. و تعداد عکس ها 56 عکس می باشد.حجم کتاب 1 مگابایت

حجم مجموعه عکس 2 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۲۰ آبان۱۳۹۴ ساعت 19:19
- کاروفناوری، - پودمان نوآوری وفناوری، - دانلود عکس و تصویر کاروفناوری، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودعکس وتصویر, کاروفناوری هفتم, پودمان 1نوآوری وفناوری
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه نهم

پودمان پایش رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم

دوستان گرامی در ادامه مطلب می توانید فایل pdf پودمان پایش رشد و تکامل کودک کتاب کاروفناوری نهم را دانلود نمایید  این فایل با کیفیت بالا و در 12 صفحه برای دانلود قرار می گیرد

http://suherfe.blogfa.com

فرمت Pdf

تعداد صفحات 12

حجم 600 کیلوبایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۱۹ آبان۱۳۹۴ ساعت 5:57
- کاروفناوری نهم، - پودمان پایش و رشد کودک، - کتاب کاروفناوری نهم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان پایش رشد و تکامل کودک
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه نهم متوسطه یک

پودمان خودرو کاروفناوری نهم

دوستان گرامی در ادامه مطلب می توانید فایل pdf پودمان خودرو کتاب کاروفناوری نهم را دانلود نمایید  این فایل با کیفیت بالا و در 14 صفحه برای دانلود قرار می گیرد

http://suherfe.blogfa.com

فرمت Pdf

تعداد صفحات 14

حجم 900 کیلوبایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱۷ آبان۱۳۹۴ ساعت 21:28
- کاروفناوری نهم، - پودمان خودرو، - کتاب کاروفناوری نهم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان خودرو
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب تصویری 500 سازوکار حرکتی کاروفناوری نهم

دانش آموزان - همکاران - نوآوران - مخترعین و مبتکرین عزیز:

در ادامه این پست می توانید کتاب تمام تصویری 500 سازوکار حرکتی را دانلود نمایید.

این کتاب بسیار ارزشمند می تواند به شما ایده ها و دید بسیار بالایی نسبت به انواع سازوکارها بدهد چه بسا باعث شود شما مخترع و مبتکر شوید.

دانلود این کتاب را از دست ندهید.

حجم 11 مگابایت

فرمت Pdf

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱۷ آبان۱۳۹۴ ساعت 6:31
- کاروفناوری نهم، - پودمان سازوکارهای حرکتی، - کتاب کاروفناوری نهم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان ساز و کارهای حرکتی
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه نهم متوسطه یک

پودمان عمران کاروفناوری نهم

دوستان گرامی در ادامه مطلب می توانید فایل pdf پودمان عمران کتاب کاروفناوری نهم را دانلود نمایید  این فایل با کیفیت بالا و در 14 صفحه برای دانلود قرار می گیرد

http://suherfe.blogfa.com

فرمت Pdf

تعداد صفحات 14

حجم 800 کیلوبایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۱۶ آبان۱۳۹۴ ساعت 17:44
- کاروفناوری نهم، - پودمان عمران، - کتاب کاروفناوری نهم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان عمران
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه نهم متوسطه یک

پودمان تأسیسات مکانیکی کاروفناوری نهم

دوستان گرامی در ادامه مطلب می توانید فایل pdf پودمان تأسیسات مکانیکی کتاب کاروفناوری نهم را دانلود نمایید  این فایل با کیفیت بالا و در 14 صفحه برای دانلود قرار می گیرد

http://suherfe.blogfa.com

فرمت Pdf

تعداد صفحات 14

حجم 970 کیلوبایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۱۶ آبان۱۳۹۴ ساعت 5:25
- کاروفناوری نهم، - پودمان تاسیسات، - کتاب کاروفناوری نهم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان تأسیسات مکانیکی
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود بروشور کلیدهای میانبر تایپ

suherfe.blogfa.com

فرمت PDF

در این بروشور تمام میانبرهای مورد نیاز برای تایپ کاراکترهای ویژه در زبان فارسی را می توانید ببینید وبراحتی و با سرعت تایپ کنید .شما می توانید این بروشور را چاپ و هنگام تایپ در معرض دید خود در مدرسه یا محیط کار قرار دهید.

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۱۴ آبان۱۳۹۴ ساعت 16:55
- کاروفناوری هفتم، - پودمان مستندسازی، - مطالب کمک درسی کاروفناوری هفتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هفتم, پودمان 4 مستندسازی
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود کتاب کاروفناوری پایه هشتم

پودمان معماری و سازه ماکت سازی کاروفناوری هشتم

در این پست پودمان معماری و سازه ماکت سازی کتاب کار وفناوری هشتم را می توانید دانلود کنید

فرمت Pdf

تعداد صفحات 21

حجم 1 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۱۳ آبان۱۳۹۴ ساعت 14:45
- کاروفناوری هشتم، - پودمان معماری و سازه ماکت سازی، - کتاب کاروفناوری هشتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هشتم, پودمان معماری و سازه ماکت سازی
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه هشتم

پودمان پرورش و نگه داری از حیوانات کاروفناوری هشتم

http://suherfe.blogfa.com

در این پست پودمان پرورش و نگه داری از حیوانات  کتاب کار وفناوری هشتم را می توانید دانلود کنید

فرمت Pdf

تعداد صفحات 18

حجم 4 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۱۲ آبان۱۳۹۴ ساعت 18:4
- کاروفناوری هشتم، - پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی، - کتاب کاروفناوری هشتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هشتم, پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه هشتم

پودمان صنایع دستی بافت کاروفناوری هشتم

http://suherfe.blogfa.com

در این پست فقط پودمان صنایع دستی بافت کتاب کار وفناوری هشتم را می توانید دانلود کنید

فرمت Pdf

تعداد صفحات 15

حجم 1 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۹ آبان۱۳۹۴ ساعت 14:44
- کاروفناوری هشتم، - پودمان صنایع دستی بافت، - کتاب کاروفناوری هشتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هشتم, پودمان صنایع دستی هشتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود مجموعه کتب و آثار شهید مرتضی مطهری

در این مجموعه تعداد 37 کتاب از کتب شهید مرتضی مطهری در قالب یک پک و با فرمت Pdf برای دانلود قرار گرفته شده است امیدوارم این کتب ارزشمند مورد استفاده شما قرار بگیرد.

این کتب عبارت است از :

پنج مقاله - ده گفتار - بیست گفتار - داستان راستان یک - داستان راستان دو - احیای تفکر اسلامی - امدادهای غیبی در زندگی بشر - انسان در قرآن - انسان و ایمان - انسان و سرنوشت - عرفان حافظ - حماسه حسینی جلد اول سخنرانی ها - حکمت ها و اندرزها - جهان بینی توحیدی - مقدمه ای برجهان بینی اسلامی - زندگی جاوید یا حیات اخروی - جاذبه و دافعه حضرت علی (ع) - خدمات متقابل اسلام و ایران - خاتمیت - ختم نبوت - معاد - علل گرایش به مادیگری - مسئله حجاب - نبوت - نهضت های اسلامی در صد سال اخیر - حقوق زن در اسلام - علوم اسلامی منطق و فلسفه - علوم اسلامی کلام عرفان حکمت علمی - علوم اسلامی اصول فقه - مسئله ربا و بانک - شرح منظومه -سیری در سیره ائمه اطهار (علیهم السلام) -  تعلیم و تربیت در اسلام - توحید - وحی و نبوت - ولاها و ولایتها

   

حجم 37 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۸ آبان۱۳۹۴ ساعت 13:33
- دانلود کتاب، - دانلود کتاب مذهبی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه نهم متوسطه یک

پودمان برق کاروفناوری نهم

دوستان گرامی در ادامه مطلب می توانید فایل pdf پودمان برق کتاب کاروفناوری نهم را دانلود نمایید  این فایل با کیفیت بالا و در 14 صفحه برای دانلود قرار می گیرد

http://suherfe.blogfa.com

فرمت Pdf

تعداد صفحات 14

حجم 800 کیلوبایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۵ آبان۱۳۹۴ ساعت 16:21
- کاروفناوری نهم، - پودمان برق، - کتاب کاروفناوری نهم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان برق نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود نقشه پروژه ساخت جرثقیل

پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوری نهم

فرمت pdf

دانش آموزان و همکاران محترم در ادامه مطلب می توانید نقشه پروژه جرثقیل را در 9 صفحه و با فرمت pdf دانلود نمایید.

حجم 1مگابایت

تعداد صفحه 9

فرمت Pdf

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۵ آبان۱۳۹۴ ساعت 6:23
- کاروفناوری نهم، - پودمان سازوکارهای حرکتی، - پروژه کاروفناوری نهم، - پروژه کاروفناوری، - پروژه کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان ساز و کارهای حرکتی
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود نقشه پروژه ساخت حلزون اسباب بازی

پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوری نهم

فرمت pdf

دانش آموزان و همکاران محترم در ادامه مطلب می توانید نقشه پروژه اسباب بازی حلزون را در سه صفحه و با فرمت pdf دانلود نمایید.

http://suherfe.blogfa.com

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۴ آبان۱۳۹۴ ساعت 14:22
- کاروفناوری نهم، - پودمان سازوکارهای حرکتی، - پروژه کاروفناوری نهم، - پروژه کاروفناوری، - پروژه کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان ساز و کارهای حرکتی
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود کتاب های مذهبی - دانلود کتاب مذهبی

دانلود کتاب لمعات الحسین
اين كتاب حاوي برخي از خطبه‌ها و موعظه‌هاي امام حسين عليه‌السلام است که به تالیف حضرت علامه محمد حسین حسینی طهرانی می باشد.

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۲ آبان۱۳۹۴ ساعت 19:0
- دانلود کتاب، - دانلود کتاب مذهبی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود کتاب

دانلود کتاب کربلا چیست وکجاست

suherfe.blogfa.com

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱ آبان۱۳۹۴ ساعت 17:2
- دانلود کتاب، - دانلود کتاب مذهبی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود کتاب

دانلود کتاب زیارت عاشورا

suherfe.blogfa.com

فرمت PDF

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱ آبان۱۳۹۴ ساعت 13:55
- دانلود کتاب، - دانلود کتاب مذهبی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود کتاب کاروفناوری پایه هشتم

پودمان الکترونیک کاروفناوری هشتم

http://suherfe.blogfa.com

در این پست فقط پودمان الکترونیک کتاب کار وفناوری هشتم را می توانید دانلود کنید

فرمت Pdf

تعداد صفحات 17

حجم 2 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۲۳ مهر۱۳۹۴ ساعت 7:30
- کاروفناوری هشتم، - پودمان الکترونیک، - کتاب کاروفناوری هشتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هشتم, پودمان الکترونیک
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان 1نوآوری وفناوری

در این کتاب شما فقط قسمت پودمان ۱ کتاب کار وفناوری هفتم را می توانید دانلود کنید

فرمت Pdf

کیفیت بسیار بالا

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۲۲ مهر۱۳۹۴ ساعت 14:33
- کاروفناوری، - کاروفناوری هفتم، - پودمان نوآوری وفناوری، - کتاب کاروفناوری هفتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هفتم, پودمان 1نوآوری وفناوری
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
دانلود کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان ۶ نقشه کشی

suherfe.blogfa.com 

در این کتاب شما فقط قسمت پودمان ۶ کتاب کار وفناوری هفتم را می توانید دانلود کنید.

فرمت Pdf

کیفیت بسیار بالا

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۲۲ مهر۱۳۹۴ ساعت 14:30
- کاروفناوری هفتم، - پودمان نقشه کشی، - کتاب کاروفناوری هفتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هفتم, پودمان 6 نقشه کشی
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه نهم

پودمان بازی های رایانه ای کاروفناوری نهم

دوستان گرامی در ادامه مطلب می توانید فایل pdf پودمان بازی های رایانه ای کتاب کاروفناوری نهم را دانلود نمایید  این فایل با کیفیت بالا و در 12 صفحه برای دانلود قرار می گیرد

http://suherfe.blogfa.com

فرمت Pdf

تعداد صفحات 12

حجم 500 کیلوبایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در سه شنبه ۱۴ مهر۱۳۹۴ ساعت 15:33
- کاروفناوری نهم، - پودمان بازی های رایانه ای گیم، - کتاب کاروفناوری نهم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان بازی های رایانه ای
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه هشتم

پودمان کار با فلز کاروفناوری هشتم

دانلود کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان کار با فلز کاروفناوری هشتم

در این کتاب شما فقط پودمان کاربافلز کتاب کار وفناوری هشتم را می توانید دانلود کنید

فرمت Pdf

تعداد صفحات 17

حجم 900 کیلوبایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۱۳ مهر۱۳۹۴ ساعت 19:0
- کاروفناوری، - کاروفناوری هشتم، - پودمان کار با فلز، - کتاب کاروفناوری هشتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هشتم, پودمان کاربافلز
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه نهم

پودمان ساز و کارهای حرکتی کاروفناوری نهم

دوستان گرامی در ادامه مطلب می توانید فایل pdf پودمان سازوکارهای حرکتی کتاب کاروفناوری نهم را دانلود نمایید  این فایل با کیفیت بالا و در 14 صفحه برای دانلود قرار می گیرد

http://suherfe.blogfa.com

فرمت Pdf

تعداد صفحات 14

حجم 800 کیلوبایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۱۳ مهر۱۳۹۴ ساعت 14:27
- کاروفناوری نهم، - پودمان سازوکارهای حرکتی، - کتاب کاروفناوری نهم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان ساز و کارهای حرکتی
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه نهم

پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

دوستان گرامی در ادامه مطلب می توانید فایل pdf پودمان ترسیم با رایانه کتاب کاروفناوری نهم را دانلود نمایید  این فایل با کیفیت بالا و در 12 صفحه برای دانلود قرار می گیرد

http://suherfe.blogfa.com

فرمت Pdf

تعداد صفحات 12

حجم 700 کیلوبایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱۲ مهر۱۳۹۴ ساعت 20:10
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان ترسیم با رایانه، - کتاب کاروفناوری نهم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان ترسیم با رایانه
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان 2 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

suherfe.blogfa.com

در این کتاب شما فقط قسمت پودمان 2 کتاب کار وفناوری هفتم را می توانید دانلود کنید

فرمت Pdf

کیفیت بسیار بالا

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱۲ مهر۱۳۹۴ ساعت 5:0
- کاروفناوری، - کاروفناوری هفتم، - پودمان کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات، - کتاب کاروفناوری هفتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هفتم, پودمان 2 فناوری اطلاعات
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود کتاب کاروفناوری پنجم

شما می توانید در ادامه مطلب کتاب کاروفناوری پایه پنجم را در قالب فایل Pdf  و در 116 صفحه دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این کتاب فعلا به صورت آزمایشی تدریس و اجرا می شود.

http://suherfe.blogfa.com

فرمت Pdf

تعداد صفحه 116

حجم 5 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۱۱ مهر۱۳۹۴ ساعت 8:26
- کاروفناوری، - کاروفناوری پنجم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, کاروفناوری پنجم, دانلود کتاب
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود کتاب کشکول شیخ بهایی

 suherfe.blogfa.com

بهاءالدین محمد بن‏ حسین عاملی معروف به شیخ بهائی متولد ۸ اسفند ۹۲۵ خورشیدی در بعلبک لبنان وفات ۸ شهریور ۱۰۰۰ خورشیدی در اصفهان دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری است که در دانش‌های فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت. در حدود ۹۵ کتاب و رساله از او در سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی و هنر و فیزیک بر جای مانده است. به پاس خدمات وی به علم ستاره‌شناسی، یونسکو سال ۲۰۰۹ را به نام او سال «نجوم و شیخ بهایی» نامگذاری کرد.

فرمت PDF

تعداد صفحه ۱۰۵۵ صفحه

حجم ۲ مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۵ مهر۱۳۹۴ ساعت 9:55
- دانلود کتاب، - دانلود کتاب مذهبی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود بروشور کلیدهای میانبر در ویندوز 

suherfe.blogfa.com

فرمت PDF

در این بروشور تمام میانبرهای مورد نیاز جهت کار کردن با محیط ویندوز را می توانید ببینید.شما می توانید این بروشور را چاپ و هنگام کاربا ویندوز در معرض دید خود در مدرسه یا محیط کار قرار دهید. امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیرد

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۵ مهر۱۳۹۴ ساعت 7:0
- دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه نهم

پودمان الگوریتم کاروفناوری نهم

دوستان گرامی در ادامه مطلب می توانید فایل pdf پودمان الگوریتم  کتاب کاروفناوری نهم را دانلود نمایید  این فایل با کیفیت بالا و در 10 صفحه برای دانلود قرار می گیرد

http://suherfe.blogfa.com

فرمت Pdf

تعداد صفحات 10

حجم 400 کیلوبایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۳ مهر۱۳۹۴ ساعت 8:12
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان الگوریتم و روندنما فلوچارت، - کتاب کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری نهم, پودمان الگوریتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود کتاب

کتاب طراحی وساخت کلاس هوشمند

 www.suherfe.blogfa.com

این کتاب که به صورت یک فایل Pdf تهیه شده است تمامی مراحل ساخت یک کلاس هوشمند را توضیح داده ومی تواند مورد استفاده متصدیان کلاس های هوشمند ومعاونین فناوری مدارس قرار گیرد تا به طور کامل با راه اندازی وعیب یابی کلاس هوشمند آشنا شوند.

تجهیزات به کار رفته در یک کلاس هوشمند

رک دیواری

سیستم رایانه دانش آموزی

نوت بوک دانش آموز

لپ تاپ معلم

دستگاه ویدئو پروزکتور وتخته هوشمند و..........................

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در چهارشنبه ۱ مهر۱۳۹۴ ساعت 21:30
- کاروفناوری، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
دانلود کتاب کاروفناوری پایه ششم ابتدایی

همکاران محترم با دانلود این کتاب و دیدن مطالب آن می توانید ازآموخته های قبلی دانش آموزان پایه هفتم مطلع شوید این کتاب در فرمت Pdf و دارای 112 صفحه می باشد.

suherfe.blogfa.com

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۳۰ شهریور۱۳۹۴ ساعت 3:0
- کاروفناوری، - کاروفناوری ششم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, کاروفناوری ششم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری هفتم

شما می توانید در ادامه مطلب کتاب کاروفناوری اول متوسطه یک یا پایه هفتم را در قالب فایل Pdf  و در 168 صفحه دانلود نمایید.

http://suherfe.blogfa.com

فرمت Pdf

تعداد صفحه 168

حجم 7 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۳۰ شهریور۱۳۹۴ ساعت 2:0
- کاروفناوری، - کاروفناوری هفتم، - کتاب کاروفناوری هفتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, کاروفناوری هفتم, دانلود کتاب
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری هشتم

شما می توانید در ادامه مطلب کتاب کاروفناوری دوم متوسطه یک یا پایه هشتم را در قالب فایل Pdf  و در 160 صفحه دانلود نمایید.

http://suherfe.blogfa.com

فرمت Pdf

تعداد صفحه 160

حجم 13 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۲۹ شهریور۱۳۹۴ ساعت 17:15
- کاروفناوری، - کاروفناوری هشتم، - کتاب کاروفناوری هشتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, کاروفناوری هشتم, دانلود کتاب
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری نهم

شما می توانید در ادامه مطلب کتاب کاروفناوری سوم متوسطه یک یا پایه نهم را در قالب فایل Pdf  و در 160 دانلود نمایید.

http://suherfe.blogfa.com

فرمت Pdf

تعداد صفحه 160

حجم 5 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۲۹ شهریور۱۳۹۴ ساعت 16:11
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - کتاب کاروفناوری نهم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, کاروفناوری نهم, دانلود کتاب
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه هشتم

پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

دانلود کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

در این پست فقط پودمان امور اداری و مالی کتاب کار وفناوری هشتم را می توانید دانلود کنید

فرمت Pdf

تعداد صفحات 19

حجم 1 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۱۵ تیر۱۳۹۴ ساعت 11:9
- کاروفناوری هشتم، - پودمان اموراداری ومالی، - کتاب کاروفناوری هشتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هشتم, پودمان اموراداری ومالی
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه هشتم

پودمان شهروند الکترونیکی 2 کاروفناوری هشتم

دانلود کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان شهروند الکترونیکی 2 کاروفناوری هشتم

در این پست فقط پودمان شهروند الکترونیکی 2 کتاب کار وفناوری هشتم را می توانید دانلود کنید

فرمت Pdf

تعداد صفحات 12

حجم 2 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۱۵ تیر۱۳۹۴ ساعت 1:27
- کاروفناوری هشتم، - پودمان شهروندالکترونیک 2، - کتاب کاروفناوری هشتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هشتم, پودمان شهروند الکترونیکی دو
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه هشتم

پودمان شهروند الکترونیکی 1 اتصال به شبکه ، پست الکترونیکی کاروفناوری هشتم

http://suherfe.blogfa.com

در این پست فقط پودمان شهروند الکترونیکی 1 کتاب کار وفناوری هشتم را می توانید دانلود کنید

فرمت Pdf

تعداد صفحات 10

حجم 3 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۱۳ تیر۱۳۹۴ ساعت 18:8
- کاروفناوری هشتم، - پودمان شهروند الکترونیکی 1، - کتاب کاروفناوری هشتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب درسی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هشتم, پودمان شهروند الکترونیکی یک
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان 9 پرورش و نگه داری گیاهان

suherfe.blogfa.com

در این کتاب شما فقط قسمت پودمان 9 کتاب کار وفناوری هفتم را می توانید دانلود کنید

فرمت Pdf

تعداد صفحه 19

حجم 1 مگابایت

کیفیت بسیار بالا

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱۲ تیر۱۳۹۴ ساعت 17:45
- کاروفناوری هفتم، - پودمان پرورش و نگه داری گیاهان، - کتاب کاروفناوری هفتم، - دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری هفتم, پودمان 9 پرورش گیاهان
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
صفحات ديگر
     صفحه بعد
آخرين مطالب
.::suherfe.blogfa.com - Administrator - Seyyed Sultan Shekhi::.
لیست مطالب وبلاگ کاروفناوری کلاله

کاروفناوري ششم،کاروفناوري هفتم،کاروفناوري هشتم،کاروفناوري نهم،کاروفناوري متوسطه

فيلم کاروفناوري،پروژه کاروفناوري،کارکلاسي کاروفناوري،تحقيق کاروفناوري،پاورپوينت کاروفناوري

فيلم کاروفناوري،پروژه کاروفناوري،کارکلاسي کاروفناوري،تحقيق کاروفناوري،پاورپوينت کاروفناوري

دانلود نرم افزار،محتواي الکترونيکي کاروفناوري،دانلود کليپ،دانلود کتاب،دانلود عکس و تصوير

پرسش کاروفناوري،دانلودبازي،
پودمان کاروفناوري،بازارچه،